Вие сте в: Начало // Всички публикации // Работата в НЗОК е кауза

Работата в НЗОК е кауза

Националната здравноосигурителна каса е структурата, чрез която бе извършена институционалната реформа в българското здравеопазване в навечерието на новото хилядолетие. Практически НЗОК замени социалистическите институции от близкото минало, които се занимаваха с формиране на централен бюджет от данъци и със заплащане на здравни дейности по неясни правила. На практика чрез здравноосигурителния фонд бяха въведени здравното осигуряване и заплащането на здравните услуги на мястото на тяхното предоставяне по договорени цени.
Началото на тази уникална за времето си институция беше положено преди четвърт век на 15 март 1999 г. – Ден на потребителя в България. Предполагам, че това не бе случайно, защото новата институция имаше вече нови функции, непознати досега в системата на здравеопазване в страната, като фокус на нейната дейност стана най-широкият кръг потребители – нуждаещите се от здравни услуги.
Всички ние, служители на институцията (аз лично съм част от системата от 2000 г.), с изключителен  позитивизъм и удовлетворение от започналата здравна реформа очаквахме НЗОК да заработи пълноценно като първата институция на здравното осигуряване. Бяхме ентусиазирани, че сме едни от първите, които ще дадем своите знания и опит за моделиране на по-добра здравна система.
Работехме много интензивно от сутрин до вечер, защото вярвахме, че правим нещо ново, общественополезно и почти революционно. Предизвикателствата бяха огромни, но ние се справяхме. Нашата работа се превърна в кауза.
Първото отрезвяване дойде в политическата кампания на последвалите парламентарни избори. Във връзка с това преди около 20 години написах едно есе, което публикувам със съкращения по-долу, но и с удоволствие. Мисля,че това есе никога няма да остарее.
„Създаването на НЗОК като важен момент в провеждането на здравната реформа беше отпразнувано с фанфари. След година и половина предстояха избори и всички ние разбрахме от тогавашните кандидати за народни представители, както и от редица здравни реформатори, че НЗОК е „излишна институция“, чиито служители работят в суперлуксозни офи-
си, разполагат с мощни коли и имат стъклен асансьор в една от районните каси. Непрекъснато се говореше за стъкления асансьор на РЗОК в Хасково. Този асансьор всъщност об-
служваше обществена сграда в града, в която РЗОК разполагаше с последните един и половина етажа от общо осемте. Стъкленият асансьор започна да се появява непрекъснато в медиите и стана символ на охолството, в което тънат служителите на НЗОК. Междувременно същите тези служители работеха професионално и достойно, без да се оплакват, много често и по 10 часа на ден, но, разбира се, никой не отчиташе това. За да не се самозабряват от лукса, в който работят, тонусът на служителите в НЗОК понякога се повдигаше от медийни анонси, като “Бездушни чиновници от НЗОК съсипват детското здравеопазване” или “Чиновниците на НЗОК си купуват дрехи на гърба на здравеопазването”. Разбира се, от време на време стъкленият асансьор задължително се появяваше на медийната сцена, като реквизит от мафиотски филм. И съвсем логично бе да се стигне до откритието, че  чиновниците от НЗОК си разпределяли по 100 000 лв. месечно, като мародери, налагащи санкции на договорните партньори.
За радост на всички нас и в интерес на справедливостта нищо от посоченото не бе вярно. За съжаление обаче в нашето общество се формира убеждението, че НЗОК и нейните служители се оказват единствено ви-
новни за това, че обществото не прие здравеопазването ка-
то част от националната сигурност, че някои политици разбират здравето на нацията като приоритет само на думи, че по разходи за здравеопазване в Европа сме на второ място, но отзад напред. И не на последно място, не бе разбрано, че контролът се осъществява в името на пациентите, а не за лично облагодетелстване и др.“.
През последните години на НЗОК като публично-правна и разплащателна институция бя-
ха възложени управление, контрол и администриране на го-
лям брой нови дейности, които непрекъснато разширяват своя обхват – хемодиализа, лекарствени продукти, отпускани на военноинвалиди и военнопострадали, лекарствени продукти, отпускани на ветерани от войните, заплащане на онкологични лекарствени продукти и контрол върху тях, отпускане на медицински изделия, някои не-
онкологични лекарства, плащания на трансферни средства от Министерството на здравеопазването, плащания за пациенти за сметка на трансферите от АСП по реда на Постановление №17 на МС и много други (за неосигурени, за ваксини, за редки заболявания), назначаване, отпускане, приложение на антихемофилни лекарствени продукти, за плазмафереза и бъбречнозаместителна терапия, изследвания за COVID-19, поставяне на ваксини за предпазване от инфекция с коронавирус, заплащания за наблюдение на бременността и раждане на здравнонеосигурени же-
ни.
Едновременно с това бе увеличен обемът на работа по дейности като издаване на ев-
ропейски формуляри, формуляри за планово лечение и възстановяване на извършени разходи за лечение в чужбина, а от началото на 2023 г. – и приемане на документи за ЕЗОК. И не на последно място – предварителен, текущ и последяващ контрол върху изпълнителите на медицинска помощ, денталните лекари и аптеките.
Един от основните фактори за многократно нарастване на обема на работа на служителите на нашата институция през 2019 г. е преминаването на структури на МЗ – комисията за лечение на български граждани в чужбина и фондът за лечение на деца в чужбина, в структурата на НЗОК заедно с дейностите по експертиза и логистика на тези структури.
Едновременно с това се увеличи броят на заплащаните медицински изделия – койлове, тромбаспиратори, устройства за дълбока мозъчна стимулация, устройства за епилепсия, изкуствени сърца, транскатетърни клапи и други, като за тези нови медицински изделия служителите на НЗОК поеха и организацията на експертизната дейност, и цялостната логистика. През 2023 г. експертизна дейност се осъществява и за дълбока нервна стимулация при неповлияваща се гръбначна болка. Предвижданията са, че през 2024 г. номенклатурата на медицинските изделия, за които с извършва експертиза, ще се увеличи.
Текучеството на персонала е изключително високо, защото НЗОК се превърна в „ковачница“ на кадри за други институции, които предлагат по-добро заплащане и професионално израстване. Експертите, напуснали системата на НЗОК, в момента работят най-вече в частни и държавни болници, здравнозастрахователни дружества и др. В резултат на това малък процент от експертите, които започнаха работа при създаването на НЗОК, са все още служители на институцията.
Преди около 20 години беше създаден синдикатът на административните работници в КТ „Подкрепа”, а малко по-късно – и синдикатът към КНСБ. С годините много от проблемите на служителите на НЗОК бяха решени, но съществуват все още трудности. Със сегашното ръководство се води конструктивен и сериозен социален диалог, като спорните въпроси се решават по пътя на договаряне и консултации.
Вярваме, че чрез социалния диалог и в партньорство ще бъдат постигнати много по-добри условия за достойно заплащане на труда, професионално и кариерно израстване, социална и институционална устойчивост.
На 25-годишния юбилей ние, служителите на НЗОК, трябва да заявим, че служим с чест и отговорност за осигуряване на най-добро здравеопазване за всеки член на нашето общество. Да се поздравим и да гледаме напред с достойнство и увереност, че ще продължим да
се справяме с предизвикателствата, защото работим за здравето на българите.
Д-р Страшимир Генев, дм, експерт по обществено здраве

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.