Вие сте в: Начало // Всички публикации // Здравословното хранене на децата – европейски проекции

Здравословното хранене на децата – европейски проекции

Здравословното хранене на децата беше тема на международна конференция на експертно ниво в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

– Бъдещето на конкурентоспособна Европа е немислимо без здраво и образовано младо поколение. Затова България предлага дискусия по въпрос, актуален за целия Европейски съюз, каза зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева пред участниците. В България има Програма за превенция на хроничните незаразни болести, която адресира всички рискови фактори – нездравословно хранене, тютюнопушене, алкохол. Съществува и подробна нормативна уредба, която регламентира хранителния прием в детски градини и училища. Вярваме, че винаги може да се направи още – да се въздейства върху нагласите на обществото, училището, семейството, да се работи съвместно с всички сектори. Именно затова за нас е важно да търсим решения съвместно с други държави, добави тя.

Успехът на политиките по превенция зависи от наличието на храни, които са здравословни и достъпни, подчертаха участници във форума. Те отбелязаха, че по този приоритет здравеопазването и земеделието трябва да работят съвместно.

– Едни от най-важните предизвикателства в областта на храненето са свързани с наднорменото тегло и затлъстяването сред населението, особено при децата, заяви зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров. – Необходимите действия и мерки за преодоляване на посочените проблеми вече са заложени в действащи национални профилактични програми. Предстои в най-скоро време българският Парламент да приеме нов Закон за храните, чиято основна цел е да гарантира висока степен на защита здравето и интересите на потребителите. В закона са обхванати и аспектите, свързани с рекламата на храни и напитки, предназначени за деца, допринасящи за нездравословен модел на хранене.

– Най-лесният избор е здравословният, посочи Джон Райън, директор в Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ към Европейската комисия. Той очерта като основен приоритет за общите действия на ЕС ограничаване затлъстяването при децата, ролята на здравословното хранене за превенция на хронични болести, прилагането на най-добрите практики при осигуряване на храненето за децата.

– Новите правила имат не само здравен, но и финансов аспект, защото издръжката на здравните системи става все по-трудна. Около 70% от средноевропейските разходи в момента отиват за лечение на хронични заболявания. Ето защо ограниченията в маркетинга на вредните храни са заложени на европейско равнище, като се обсъжда качеството на продуктите, обект на търгове, да бъде въведено като втори критерий, след цената, за класиране на подадените оферти. По този начин няма да се допуска децата в детските заведения и училищата да се хранят нездравословно. Единствените опасения са, че това може да вдигне цената на доставките. Но има решение – разходите да бъдат намалени, без това да се отразява на качеството, ако държавите членки се обединят и обявяват единни обществени поръчки за училищното хранене, предложи Джон Райън. Той изтъкна, че европейският пазар на храни оперира средно със 7 млрд. евро годишно и постигането на по-ниски цени при доставките е напълно постижимо.

Според омбудсмана Мая Манолова е нужен контрол, единен за целия съюз.

– В рамките на изследването, което направихме със сдружението „Български майки” за наличието на двойни стандарти в храните и особено при детските храни, се натъкнахме и на проблем с добавките – оцветители, консерванти, емулгатори, подсладители, набухватели, които се използват в различните европейски страни. Има европейски регламент, който казва, че допустими за използване са 337 Е-та в определени концентрации. Препоръчвам финансиране на повече научни изследвания, тъй като не е по силите на една европейска страна да го направи сама. Нужни са ни повече изследвания за влиянието на добавките в храните върху човешкия организъм и най-вече върху здравето на децата. Трябва да се въведе надежден контрол във всички страни членки от единен орган, каза още Манолова.

Проф. Веселка Дулева, експерт в Националния център по обществено здраве и анализи и национален консултант по хранене към МЗ подчерта, че когато говорим за здравословното хранене при децата, започваме още от периода на бременност, който е много важен. Науката има много доказателства, които показват, че храненето на децата в този период е изключително важно не само за техния правилен растеж и развитие, но и за тяхното т. нар. метаболитно програмиране. Тоест в по-късни етапи от живота децата могат да бъдат предпазени или да се намалят рисковите фактори за развитие на някои хронични заболявания, които са съществен проблем в целия Европейски съюз. Необходими са и адекватни препоръки към родителите и семействата, както и допълнителни мерки за регулиране на изискванията към обществените поръчки за храна в училища и детски градини. България се посочва като добър пример за успешно провеждани политики в тази посока, защото от 2009 г. имаме три наредби, които регулират храненето на деца в организирани детски колективи. Към тях има разработени сборници с рецепти, които дават възможност за адекватно прилагане на съответните мерки. Сравнявайки наши данни в Националния център по обществено здраве и анализи през годините се вижда, че между 1998 г. и 2008 г. се отчита двойно увеличаване на затлъстяването сред децата. А сега установяваме, че, от една страна, има задържане на това ниво, а в някои възрастови групи – намаление на относителния дял на децата със затлъстяване.

Другите важни мерки, които се дискутират, са свързани с намаляването на натиска на маркетинга и рекламата на храните за деца. Понастоящем съществува европейска платформа – EU Pledge, която е харта за определяне на гранични стойности за определени вещества, като захар, сол и трансмазнини в храните за деца. Този хранителен профил е разработен от експерти в ЕС. Световната здравна организация дори създаде по-строги профили на храни, които не са подходящи за реклама и маркетинг сред деца. Що се касае до Е-тата, те са технологични добавки към храните, които няма как да бъдат ползвани в много големи количества. Е-номерът означава, че съответната съставка е „минала“ през сериозна научна оценка от европейския орган за безопасност на храните.

В рамките на Българското председателство законодателите в ЕС ще преговарят по проект за Директива за аудиовизуални медии, която предвижда изисквания към рекламата и маркетинга на храни, предназначени за деца.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.