Вие сте в: Начало // Всички публикации // Регламент за критериите за приоритетни болници

Регламент за критериите за приоритетни болници

Приоритетните болници, кои-то ще получават допълнително финансиране, трябва да отговарят на десет критерия. Те са част от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и бяха публикувани в „Държавен вестник“.
Средствата в бюджета на НЗОК за приоритетни болници през тази година са 30 млн. лв. От тях ще се възползва всяко лечебно заведение, което е многопрофилно лечебно заведение, има структури по поне три от четирите направления на лечебната дейност – терапевтични, хирургични, акушеро-гинекологични и педиатрични. Поне 80% от звената в ЛЗ трябва да бъдат с второ или трето ниво на компетентност.
Лечебното заведения трябва да има договор с НЗОК за работа в тези направления, както и да има спешно отделение. Отделно е нужно да бъдат изпълнени поне четири от следните шест критерия – да има структура/структури, които са единствени за съответния район за планиране и/или да осъществява дейност по клинични пътеки и клинични процедури, за които единствен изпълнител на същата територия; да има структура по съдебна ме-
дицина и деонтология или по трансфузионна хематология и инфекциозни болести; да има структура за дългосрочна грижа.
При положение, че лечебното заведение не отговаря по един от изложените критерии, то е нужно да „покрива” други четири изисквания: да има структури, които са единствени за съответния район за планиране; да има структура по съдебна медицина и деонтология; да е разкрит поне един експертен център за рядко заболяване/редки заболявания; да е изградена структура, която осъществява дейности по трансплантация и наблюдение на трансплантирани пациенти.
Особен критерий за приоритетна болница е и наличието на поне 10% свободни легла за спешен прием за 24 часа във всяка болнична структура с изключение на тези по медицинска онкология, лъчелечение и нуклеарна медицина, като същевременно са осигурени не по-малко от 30% от леглата на всяка една от структурите на спешния болничен комплекс. Акцентира се още, че в лечебното заведение не трябва да се отчитат медицински необосновани откази за хоспитализация на спешни пациенти по данни на ЦСМП или установени по друг неоспорим начин, както и да разполага с персонал, който гарантира непрекъснато 24-часово осигуряване на медицинската дейност.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.