Вие сте в: Начало // Всички публикации // Патенти и иновации срещу рака

Патенти и иновации срещу рака

В месеца на Световния ден за борба с рака Европейското патентно ведомство (European Patent Office – EPO) публикува ново проучване, което сочи, че иновациите в борбата с рака са се увеличили със 70% между 2015 г. и 2021 г., измерено чрез броя на международните патентни семейства (IPF). Изследването показва, че през последните 50 години са били оповестени публично чрез патенти над 140 000 изобретения в помощ на борбата с рака.
В доклада се казва, че ракът остава глобална заплаха за здравето, въпреки напредъка в научните изследвания и технологиите. Според Европейската информационна система за рака (ECIS) се очаква 31% от мъжете и 25% от жените в Европейския съюз да бъдат диагностицирани с рак преди да навършат 75 години. Само в ЕС, благодарение на изобретенията в областта на онкологията, са спасени над 5 млн. живота.
Новото проучване „Патенти и иновации срещу рака“ има за цел да предостави на лицата, вземащи решения, и на иноваторите, информация за патентоването на технологии за борба с рака в световен мащаб. То описва къде и какви са най-новите постижения. Проучването се допълва от безплатната онлайн платформа на ЕРО, която опростява достъпа до иноваторите в областта чрез техническата информация в базата данни.
Според новия доклад на ЕРО, САЩ са водещи в иновациите, свързани с рака, в световен мащаб, като почти 50% от всички IPF от 2002 г. до 2021 г. се приписват на американски заявители. ЕС е на второ място с 18% дял, следван от Япония с 9%. Съвсем наскоро Китай постигна значителни успехи в тази област, като има голям принос към глобалния пейзаж на иновациите в областта на рака. В Европа през последните две десетилетия Германия запазва позицията си на водеща страна в областта на иновациите, свързани с рака, като е начело през последните две десетилетия. Обединеното кралство бързо се превърна във втория по големина източник. Франция, Швейцария и Нидерландия също демонстрират стабилно нарастване на иновациите, свързани с рака, като заемат съответно трета, четвърта и пета позиция.

Иновациите преосмислят бъдещето

Усилията за борба с рака се засилват благодарение на новите и усъвършенствани технологии за лечение и диагностика на тези заболявания. Значителна роля изиграха пробивите в областта на имунотерапиите и генните терапии. Между 2015 г. и 2021 г. броят на IPF в областта на имунотерапията се е увеличил повече от два пъти, а генната терапия се е удвоила през същия период. Наблюдава се значително увеличение на международната патентна дейност в областта на диагностиката на рака, особено при течната биопсия. IPF в областта на течната биопсия са нараснали пет пъти, като са се увеличили от малко над 500 през 2012 г., до над 2300 през 2021 г. Други нови постижения в областта на здравната информатика са съсредоточени върху използването на усъвършенствани техники за обработка на изображения и алгоритми за машинно обучение за подобряване на прецизността и ефективността на откриването и диагностицирането на рака.

Нарастваща роля на университетите

Начинът, по който тези иновации достигат до пазара, се променя. Университетите, болниците, публичните изследователски организации и стартиращите предприятия играят все по-важна роля. В периода 2002-2021 г. те са допринесли за почти една трета от IPF, свързани с рака.
Френските институти INSERM и CNRS се открояват като ключови центрове за иновации в областта на рака, като заемат трето и седмо място в световен мащаб през последния петгодишен период /2017-2021 г./. Други ключови участници сред най-добрите заявители са фармацевтични компании от САЩ и Европа, които се фокусират предимно върху иновативни лечения на рак, докато няколко компании като Philips, Siemens и Fujifilm са специализирани в диагностиката.

Нова платформа, нови инструменти

Новата безплатна онлайн платформа „Технологии за борба с рака“ е разработена от експерти на ЕРО, в сътрудничество с 10 национални патентни ведомства в Европа. Инструментът представя над 130 набора от данни в четири широки теми: превенция и ранно откриване; диагностика; терапии; благосъстояние и грижи след рака. За да подпомогне разработването и комерсиализацията на нови технологии за борба с рака, ЕРО актуализира своя безплатен инструмент „Deep Tech Finder“, който картографира почти 8000 стартиращи предприятия от цяла Европа с патентни заявки. Инструментът включва филтри за 17 различни технологии, свързани с рака, което води до свързване с 1340 готови за инвестиции стартиращи предприятия в тази област. Това помага на инвеститорите и потенциалните партньори да намерят европейски стартиращи предприятия с ценни нови технологии за борба с рака в сектора на дълбоките технологии.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.