Вие сте в: Начало // Всички публикации // Българска школа по физикална медицина и балнеолечение

Българска школа по физикална медицина и балнеолечение

Първа национална конференция по вертебрология бе проведена от 26 до 28 януари т. г., организирана от Медицински център „Павел баня”, основан от потомствените лекари от фамилия Гечеви, с подкрепата на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация.
Председател на Организационния комитет бе д-р Йордан Гечев – автор на първия и единствен учебник по вертебрология, а членове бяха: акад. Иван Миланов, проф. д-р Кирил Панайотов, доц. Галина Мръцкова, д-р Стоимен Гечев, д-р Гергана Гечева, д-р Ченко Чалъков.
Темата на конференцията – „Заболявания на гръбначния стълб“, бе разгледана обстойно в направленията диагностика, консервативна терапия, хирургично лечение, физиотерапия и кинезитерапия, профилактика. Лекциите са разпределени в пет научни сесии в два дена. Председателят на научния комитет – д-р Емил Милушев, и членовете на комитета – проф. Ивет Колева, проф. Кирил Панайотов, доц. Христина Миланова, доц. Асен Алексиев, доц. Иван Чавдаров, доц. Мая Кръстанова, доц. Илия Тодоров, доц. Любина Веселинова допринесоха както за качеството на представените разработки, така и за ползотворността на творчските дискусии.
„Въпреки напредналото си еволюционно развитие, гръбначният стълб на човека си остава все още филогенетично твърде неспокойна зона. Творецът, Великият архитект на Вселената е вертикализирал гръбначния стълб, създал го е да търпи динамични, а не статични натоварвания, което обуславя двойноесобразната му форма. Хиподинамията в съвременния бит и неестествените условия на обездвижване с часове в принудителна работна поза, все по-голямата автоматизация, компютъризация и усъвършенстването на технологичните процеси, се отразяват отрицателно върху гръбначния стълб и поставят Homo Sapiens в своеобразен „еволюционен стрес“. За гръбначния стълб и неговите заболявания е писано много, но различните медицински специалности разглеждат заболяванията му по-различен начин – чрез характерните си специфични методологии и практика”… Така организаторите аргументират целите и мисията на научното събитие. И продължават:
„Решихме да организираме тази конференция, защото все по-нарастващата честота на вертеброгенните заболявания в нашето съвремие ни кара да съберем заедно широк кръг медицински специалисти от страната – физиотерапевти, невролози, неврохирурзи, ор-
топеди, рентгенолози, кинезитерапевти, рехабилитатори и други, за да обменим опит и да обобщим знанията си от различните медицински дисциплини, които са ни необходими във всекидневната лечебна дейност. Интересът към темите и лекторите бе доказан чрез присъствието на над 200 специалисти от цялата страна”.
Официално на конференцията по вертебрология бе обявено, че Медицинският център „Павел Баня“ учредява стипендия на името на проф. Георги Гечев, за приноса му в развитието на балнеолечението и рехабилитационната медицина в Павел баня, както и по повод 90-годишнината от рождението му, която бе отбелязана в края на научното събитие.

Памет

Георги Гечев е роден на 28.01.1934 г. в с. Добри дял, Великотърновско. Завършва гимназия в Казанлък, през 1959 г. завършва Медицинската академия, работи като участъков лекар в с. Ръжена, Казанлъшко, до 1965 г. После кандидатства за главен лекар на Балнеосанаториума в Павел баня и бива назначен. Полага много усилия за квалификацията си по неврология, защитава кандидатска дисертация по физикална медицина с тематика „Подводно екстензионно лечение на дисковите хернии“ през 1975 г. Проучванията му очертават ново виждане в медицината за т.нар. „ишиас“. Екстензионната маса, която проф. Гечев създава за лечение на дискови хернии, е призната за рационализация и добива по-
пулярност от 1976 г. като „екстензия по Гечев“, като се прилага в много болници и курорти в страната. Екстензионната процедура, ведно с носене на ортопедичния колан „по Гечев“ дават почти 100% повлияване на увредените гръбначно-мозъчни коренчета в гръбначния стълб.
Павел баня става популярна с високата си успеваемост при лечение на болните с дискова болест, което увеличава търсенето на легла. През тези години Павел Баня става град и средище на международни симпозиуми и две национални конференции по физикална медицина. Почти ежегодно се провеждат симпозиуми за невролози, физиотерапевти, ортопеди, неврохирурзи, ревматолози и други специалисти по дисковата болест. През 1995 г. проф. Г. Гечев е избран за старши научен сътрудник втора степен, защитава докторска дисертация по неврология на тема „Клинико-електрофизиологични изследвания в динамката на паретичните явления при вертеброгенните радикулити след физикално консервативно лечение“. През 2009 г., във връзка със 75-годишния му юбилей е удостоен със званието „Почетен гражданин на Павел Баня“. Починал е на 5 юни 2018 г.
Синовете на проф. Гечев  – д-р Йордан Гечев и д-р Антонин Гечев, поемат по трудния път на медицината и дават голям принос в практическата и научната дейност като специалисти и автори на медицински научни разработки. Д-р Йордан Гечев е автор на книгата „Основи на общата вертебрология“, а д-р Антонин Гечев, дмн, защитава кандидатска работа. Внуците му – Гергана Гечева и Стоимен Гечев, също поемат по пътя на физиотерпията.

Редакционният екип на вестник „Форум Медикус” имаше щастието и професионалното удовлетворение да познава, да работи с проф. Гечев, да споделя неговите размисли за медицината и живота, да черпи мъдрост от общуването с опитен лекар и прекрасен човек.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.