Вие сте в: Начало // Всички публикации // Сто години от рождението на проф. д-р Димитър Пасков

Сто години от рождението на проф. д-р Димитър Пасков

Катедрата по фармакология и токсикология на Медицинския факултет към Медицинския университет в София, съвместно със СОФАРМА, организираха и проведоха научно-образователна сесия за студентите, обучавани на български и английски език от ІІІ курс медицина и ІІ курс стоматология.

Сесията бе почит към паметта и по повод на 100-годишнината от рождението на един от създателите на катедрата – проф. д-р Д. Пасков, която той ръководи 20 години.

Научно-образователната сесия е оригинална, провежда се на конкурсно начало ежегодно в навечерието на 24 май – Празника на българската просвета и култура. През тази година сесията премина с участието на всички студенти от ІІІ курс по медицина, съответно български и английско говорящи. Студентите написаха реферати по съвременни теми на фармакологията или фармакотерапията, на фармакогенетиката и епигенетиката. Преподавателският екип на катедрата оцени рефератите и определи 106 разработки с оценка отличен 6 (от всичко 337 реферата). Тези наши студенти – победители в конкурса, с желание изготвиха постери и устни презентации по съответните теми.

Сесията бе проведена на два етапа.

1. Постерна дискусионна сесия, като на територията на катедрата бяха поставени постерите и с участието на 4 журита бяха разисквани достиженията и разработките на студентите – изследователи и победители в конкурса.

2. Устна сесия за отбелязване делото на проф. Д. Пасков. Анатомичната аудитория беше препълнена със студенти от всички курсове, преподаватели (академици, чл.-кореспонденти, професори, асистенти) и гости. Проф. Надка Бояджиева откри и модерира първата част, посветена на проф. д-р Д. Пасков.

„На учителя с обич и признателност“ беше темата на вълнуващото й слово за професора. Поздравителен адрес към студентите с респект към катедрата и паметта на проф. Д. Пасков беше представен от декана на МФ проф. М. Маринов. Деканът и деканското ръководство дават висока оценка на усилията на катедрения колектив в обучението на студентите по медицина и стоматология, на новите форми в учебната работа, включващи най-съвременни познания в областта. Съорганизатор в отбелязване 100-годишнината от рождението на проф. д-р Д. Пасков бе СОФАРМА. Директори и сътрудници на компанията бяха в аудиторията. Г-н Румен Христов прочете вълнуващото писмо на генералния директор г-н Огнян Донев до участниците, с пожеланията за творчески успехи на студентите и колектива на катедрата.

Приветствия от името на Академичния съвет на МУ в София поднесе проф. Димка Хинова – ръководител на Катедрата по анатомия, ембриология и хистология. Тя вдигна студентите на крак с хубавото си академично слово. Вълнуващи бяха словата на проф. Витан Влахов, свързани със спомените за лекаря, за значимия български фармаколог и учител на хиляди студенти проф. Пасков. Проф. Витан Влахов подчерта, че катедреният колектив днес е водещ със значими приноси и продължава делото на своя учител. Той изказа голямото си задоволство от активността на студентите за провеждането на научната сесия. С шега подчерта, че е най-възрастният ученик на проф. Д. Пасков, но и до днес се стреми достойно да следва неговите завети. Към студентите се обърна проф. Мила Власковска, чл.-кор. на БАН, която сподели спомени като кръжочничка и аспирантка на проф. Д. Пасков. Първата част на научната сесия завърши с доклад на доц. Иван Ламбев – ученик на проф. Д. Пасков, за жизнения път и прогреса, който професорът е направил в медицината. Много са лекарствата, разработени от колективи и пряко от проф. Д. Пасков – над 10, много са книгите, написани от професора, голям е приносът за здравето на милиони хора чрез разработката на лекарството нивалин от бялото кокиче, което днес все по-масово се прилага и за лечение на болестта на Алцхаймер. Доц. Ламбев подчерта, че делото на учителя Пасков е огромно в създаването на школа от български лекари по фармакология, на много докторанти и млади изследователи. Проф. Н. Бояджиева допълни казаното с акцент върху много силните лични качества на проф. Пасков като голяма работоспособност, взискателност, морал в научните изследвания и себераздаване за доброто на околните и на медицината. Тя подчерта, че като аспирантка на професора помни и най-трудните му моменти, когато е бил рано пенсиониран, когато е бил отнет достъпът му до любимата лаборатория, в която е работил около 20 години. Не са тайна тези факти, но ние – неговите ученици – бяхме с него и той имаше кураж да продължава да твори, да създава новости в лабораторията, организирана от него в тогавашния Фармахим.

Втората част на сесията бе ръководена от проф. д-р Красимира Якимова и включваше устни доклади на спечелилите конкурса английски и български говорящи студенти:

1. Faidra Kakadiari – “Non-narcotic analgesics with predominantly analgesic and antipyretic activity”.

2. Plamena Simeonova – “Competitive morphine antagonists”.

3. Elena Fadel – “Hormonal contraceptives”.

4. Panagiotis Mavroudis – “Muscarinis antagonists”.

5. Виктория Уадие Салех – „Етиологично насочена профилактика и лечение на маларията“.

6. Кристина Валентинова Чолакова – „Противотуморни лекарства от растителен произход и техните производни“.

7. Кристина Нинова Карачомакова – „Циклооксигеназа 2 (СОХ2) – инхибитори“.

Преподавателите към Катедрата по фармакология раздадоха сертификати за успешно завършили модули по:

- Съвременни фармакотерапевтични подходи в лечението на социално-значими заболявания в медицината;

- Съвременни фармакотерапевтични подходи в лечението на социално-значими заболявания в стоматологията;

- Алтернативна медицина: съвременни възможности в медицината;

- English course of pharmacology for English speaking medical students;

- Кратък курс по хомеопатия за студенти по медицина и дентална медицина.

Проф. Надка БОЯДЖИЕВА, дмн, ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.