Вие сте в: Начало // Всички публикации // Инвазивно професионално настъпление

Инвазивно професионално настъпление

От 12 до 14 юни т.г. в Националния дворец на културата бе проведен 12-ият национален конгрес  по гастроентерология. Отбелязани бяха и 60 години от основаването на дружеството по гастроентерология.

Конгресът беше открит от председателя на дружеството доц. д-р Крум Кацаров. Акцентирано бе върху теми в областта на инвазивната гастроентерология, на възпалителните заболявания на дебелото черво, на хепатологията с участието на изтъкнати специалисти от страната и чужбина.

Първият ден на конгреса започна с четири сесии с демонстрации на случаи на живо. Зрителите в залата станаха свидетели на инвазивни манипулации от клиниките по гастроентерология от УБ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и от ВМА.

Един от случаите, който бе представен, бе пациент със стеноза на хранопровода от малигнена инфилтрация и задебеление на стената на стомаха по данни от КТ. При ендоскопското изследване бе извършено разширение (бужиране) на хранопровода , след което се осъществи ендоскопска ехография и последващо стентиране на хранопровода с протеза. Манипулациите бяха извършени от проф. Б. Владимиров и неговия екип. Следващият случай беше пациент с хепатоцелуларен карцином, на който доц. Й. Генов осъществи микровълнова аблация на лезията. Ефектът от манипулацията беше проследен чрез контрастна ехография. Проф. Танкова и д-р Чурчев представиха случай на пациент с голям полип на дебело черво. Те използваха ендоректална ехография за откриване на този полип. Този метод се използва за стадиране и оценка на рак на дебело черво, аденом (полип) на дебело черво, наличие на фистули и абсцеси на ректум и анус. С ендоректалната ехография лекарите успяха да установят колко дълбоко е засегната прилежащата лигавица и дали има засегнати околни лимфни възли, след което беше представено отстраняване на полипа от доц. Пенчев посредством ендоскопска мукозна резекция тип „piecemeal“. Това е метод, при който големи полипи на широка основа се отстраняват на няколко етапа. При конкретната пациентка е била 3 пъти извършвана тази ендоскопска мукозна резекция. Алтернативният начин на лечение е чрез извършването на коремна операция и резекция на червото, което понякога носи доста по-големи усложнения и рискове. Процедурата започна с включването на „Narrow band imaging. Това е изобразителна техника на някои ендоскопски апарати, при което се излъчва специфична синя светлина с определена дължина на вълната, с която се цели да се види дали има промени по лигавицата на червото (за откриване на рак на дебелото черво), след което бе пристъпено към инжектиране на метиленово синьо в основата на полипа и започна мукозната резекция. Друг интересен случай беше 52-годишен пациент с хематемеза от варици на хранопровода, IV степен, на базата на чернодробна цироза с HBV генеза, Child A и MELD score 8. На пациента бяха поставени един сет от 6 лигатури на вариците от проф. Б. Владимиров. Тази манипулация значително намалява риска на кървене от вариците.

Следобедната сесия продължи със случаи от клиниката по гастроентерология на ВМА. На 51-годишен пациент с доказан хистологично хепатоцелуларен карцином бе направена контрастна ехография преди и след извършването на радиофреквентна термоаблация. Беше демонстрирано ендоскопско протезиране на жлъчните канали по метода на Rendez-Vous. Техниката “Rendez-Vous“ е метод на избор в случаи на неуспех за ендоскопско канюлиране на Pappila Fateri.  Въвеждане на водач перкутанно, с УЗТ и рентгенов контрол, антеградно с последващо ендоскопско протезиране. Най-общо се „срещат“ двата метода (ендоскопски и перкутанен). Манипулацията беше тежка и продължителна, като почти през цялото време се осъществява под рентгенов контрол. На този пациент беше поставена протеза в жлъчните канали, след което жлъчката ще може да се оттича свободно. Друг интересен случай беше представен от д-р Сираков и д-р Ненков. На пациентка, претърпяла мозъчна операция, която лежи продължително време в реанимация и се нуждае от начин на адекватно хранене, защото е в безсъзнание, бе поставена перкутанна гастростома (PEG). Пациентите могат да се хранят няколко дни парентерално, след което трябва да преминат на ентерална храна. Чрез тази сонда ще стане много лесно доставянето на храна в стомаха на пациентката и нейното захранване. В края на сесията бяха извършени две ERCP, като при единия случай беше поставена саморазширяваща се протеза на дуктус холедохус.

На втория ден на конгреса водещи бяха представители на ECCO (Европейската организация по заболявания на дебелото черво), които проведоха много добър обучителен курс, посветен на възпалителните заболявания на дебелото черво. Откриването на сесията започна със слово на проф. И. Коцев и проф. З. Спасова. От чуждестранните гости присъстваха prof. Gerrassimos Mantzaris от Атина и prof. Fernando Margo от Порто, Португалия. През целия ден бях представени много клинични случаи от различните гастроентерологични клиники в страната. Получи се много разгорещена дискусия по темите: остър тежък улцерозен колит, фистулизираща болест на Крон, бременност и ХВЧЗ, поведение при инфекциозните усложнения на ХВЧЗ, образна диагностика и нови диагностични стъпки при болест на Крон и др. Вечерта завърши с преизбирането на доц. Крум Кацаров за председател на БДГЕ.

Третият ден беше посветен на предизвикателства в областта на чернодробните заболявания. Заседанието беше открито от проф. Л. Матева, след което prof. Roger Williams от Обединеното кралство запозна аудиторията с нарастващото бреме на алкохолния и неалкохолния стеатохепатит и какво крие бъдещето по тези въпроси. Интересна сесия проведе prof. Nigel Heaton (UK) по повод лечението на хепатоцелуларния карцином. Prof. Cihan Yurdaydin от Турция запозна залата с антивирусната терапия на хепaтит B (HBV) и с опита на колегите в Турция. Новите медикаменти и терапевтични възможности за лечение на хепатит С инфекция бяха представени от prof. Francescko Negro – University Hospital of Geneva, Switzerland. По време на сесията стана ясно, че предстои огромна революция в лечението на хепатит С. Новите лекарства ще лекуват инфекцията за много кратко време – няколко месеца, като човек изцяло може да се изчиства от вируса. Споменато бе, че хепатит С скоро ще бъде решен проблем от медицинска гледна точка. Ефективността на прилаганата терапия в момента с интерферон и други медикаменти е около 55%. С въвеждането на новите лекарствени средства се очаква овладяване на хроничната вирусна инфекция в 91-98% от случаите.

Специално за „Форум Медикус“ проф. Борислав Владимиров обобщи събитието:

В унисон с модерните тенденции

– Националният конгрес е добре организиран, с голяма посещаемост и протече интересно. В първия ден от ендоскопското и ехографското училище бяха представени много интересни случаи от всекидневната практика, които се предаваха на живо. От разговорите с други колеги стана ясно, че отзивите за конгреса са добри, всички изглеждат доволни. Постарахме се да не дублираме случаите от двете клиники, за да представим различни инвазивни ендоскопски и ехографски манипулации. Съвременната гастроентерология и оперативната ендоскопия се правят при наличие на добри хирургични клиники в същата болница, защото – ако гастроентерологът не успее да отстрани проблема с инвазивните процедури – пациентът се насочва към хирурзите. Но не трябва да се забравя, че пациентите, при които се работи ендоскопски, имат по-малко усложнения, по-малко престой в болницата и по-добро отношение цена/ефективност на лечението. По цял свят тенденцията е да се преминава към ендоскопски процедури, защото не се нарушава анатомията на нормалната коремна стена, ефективността е по-висока.

На конгреса имаше много чуждестранни гост-лектори, много млади специализанти и няколко хирурзи. Дискусиите преминаха интересно, обобщен беше материалът, казани бяха някои новости, доста добри бяха лекциите на чуждестранните гости.

Друг важен момент беше ECCO училището, което сега е в голям подем. Много добре бяха  представени и българските данни за 2850 болни, за които касата заплаща по клинична пътека скъпи медикаменти за лечението на възпалителните заболявания на дебелото черво. Месечното лечение при тези болни възлиза на 3000-4000 лв. И всичко това е постигнато с добрата колаборация между НЗОК и дружеството по гастроентерология. Резултатът е, че тези болни са добре осигурени, под добър контрол и с добър ефект от лечението. Има още какво да се желае от страна на НЗОК. Например, за лечението на възпалителни заболявания на червата с адалимумаб ние сме на нивото на европейските държави. С този препарат в България се лекуват над 16 000 пациенти с болести на съединителната тъкан и близо 3000 пациенти с ХВЧЗ. Ние спазваме строго консенсуса на ЕССО организацията и прилагаме едни и същи модели на лечение. Мисля, че не направих грешка, като предложих през следващата година младите гастроентеролози сами да си организират национална среща с нашата помощ, да ни поканят да присъстваме, да ни покажат как те се развиват, какво ще направят за бъдещето на България и в какво трябва да бъдат подпомогнати. Пожелавам успех на всички колеги и до нови срещи на следващия конгрес.

д-р Иван ЛЮТАКОВ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.