Вие сте в: Начало // Всички публикации // Памет за миналото, дързост за настоящето

Памет за миналото, дързост за настоящето

През тази година българските дерматолози ще отчетат и отпразнуват един славен юбилей – 100 години от основаването на Българското дерматологично дружество – БДД, на 23 октомври 1923 година. Това е първото научно медицинско дружество по отделна тясна специалност в нашата страна.
Един век българска дерматовенерология е празник не само на българските дерматовенеролози, но и тържествена дата за историята на  българската медицина.

Основател и пръв председател на БДД е проф. Богомил В. Берон, чиято личност дава начало на националния и международния авторитет на дружеството.
През изтеклите 100 години БДД организира 19 национални конференции и предстои провеждането на Х национален  конгрес (2-5 ноември, 2023 г.).
Признанието на Българската дерматологична школа от световната дерматологична общност е свързано с организирането у нас на три големи международни научни събития:
l Международен симпозиум по климатотерапия (София,1962 г.), с председател проф. Петър Попхристов. Участват учени със световен авторитет от 15 страни, между които професорите A.Marchionini и Z.Borelli (Мюнхен), M.Lachapelle (Брюксел) и др.
В края на симпозиума участниците посещават високопланинския санаториум Саръгъол, разположен на 2018 м надморска височина в Рила. България е една от страните, която представя най-много научни наблюдения, статии и доклади по този проблем, както и по отношение на таласотерапията в Европа за един дълъг период от време (1960 -1992 г.).
l БДД бе домакин и организатор на mролетния Конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология през 2005 г., с председател проф. Николай Цанков, в който взеха участие 1600  специалисти от Европа и света, между които целият научен елит от специалисти и учени в областта на дерматовенерологията в Европа.
Освен високото научно качество на изнесените доклади и последвалите дискусии, бордът на Европейската академия гласува и утвърди важни решения за бъдещото развитие.
l През 2007 и 2008 г. в София бяха организирани училища за млади специалисти от Европа за „Инфекции, предавани по полов път“.
Лектори и в  двете училища бяха само български университетски преподаватели – доказателство за доверието на Европа към научните постижения на българската дерматовенерология.
От 1963 г. ежегодно и в 4 броя се издава и печатният орган на дружеството – списание „Дерматология и Венерология“.
100 години Българско дерматологично дружество е юбилей, който българските дерматолози ще честват с гордост и синовна почит към тези, които издигнаха и утвърдиха авторитета на българската дерматовенерология в страната и чужбина.
Да сведем глави и почетем паметта на тези наши учители, които създадоха, развиха и осигуриха национален и международен престиж на българската дерматология: проф. Богомил Берон, проф. Л. Попов, проф. П. Попхристов, проф. Н. Балевска,  проф. К. Балабанов, проф. И. Петков, проф. П. Боцов, доц. И. Дограмаджиев, проф. И. Толев, доц. В. Атанасов, доц. Д. Влашев, проф. П. Михайлов, проф. Н. Ботев-Златков, проф. Й. Григоров, проф. З. Пенев, проф. Сл. Георгиева, проф. Б. Баждеков, проф. В.Балабанов, проф. Вл. Андреев, доц. Ст. Капнилов, доц. Л. Боянов, проф. А. Бонев, доц. Д. Наумова, доц. Д. Дограмаджиев, проф. А. Дурмишев, доц. В. Горанов, проф. Ст. Тонев, проф. Л. Странски, проф. Н. Берова, доц. К. Праматаров, доц. Б. Дърленски, доц. П. Гърдев… и още стотици дерматолози и завеждащи отделения и кабинети, отдали живота си на любимата ни специалност
Уважаеми български лекари,
Честването на 100-годишен юбилей от основаването на медицинско дружество е гордост за нашата  специалност и наука.
Уважаеми български дерматовенеролози,
Нека се постараем да бъдем достойни наследници на нашите предшественици и запазим традициите и постиженията на  българската дерматология и венерология!
Да отпразнуваме с гордост и достойнство славната стогодишнина  от основаването на БДД!
Да следваме в нашата професионална дейност вдъхновяващия девиз на Българското дерматологично дружество:  „Non progredi est regredi”.
Чл.-кор проф. Николай Цанков

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.