Вие сте в: Начало // Всички публикации // Насоки за прилагане на допълнителна или бустерна доза ваксина

Насоки за прилагане на допълнителна или бустерна доза ваксина

Насоки на Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката, огласени на 23 септември т.г.
По желание на гражданите допълнителна или бустерна доза ваксина срещу COVID-19 в България може да се прилага на следните рискови групи от населението:
1) имунокомпрометирани лица:
- лица с първични и вторични (напр. ХИВ инфекция/СПИН) имунни дефицити;
- лица с онкологични заболявания; трансплантирани пациенти на имуносупресивна терапия; хемодиализирани; както и пациенти на цитостатична или кортикостероидна терапия;
2) лица в домове за възрастни хора и социални институции за настаняване от резидентен тип;
3) медицински персонал с висок риск от заразяване;
4) лица над 65 години;
5) лица, които не са изградили достатъчен имунитет след ваксинация (липсващи специфични антитела или имунни клетки срещу коронавируса) един месец след завършен ваксинационен цикъл.
Препоръчителните условия за прилагане на ваксината са:
- лицето да е преминало пълен ваксинационен цикъл и да не попада в противопоказанията за прилагане на следваща доза;
- преди прилагане на допълнителна доза да се извършва клиничен преглед и преценка на състоянието от ОПЛ или специалист на желаещия за поставяне на ваксината;
-при лицата, които не са изградили достатъчен имунитет след ваксинация и имат отрицателен резултат от изследване на имунен отговор, да се извърши оценка на имунния статус за изключване на първичен или вторичен имунен дефицит;
- желателно е преди прилагане на допълнителна доза при възможност да се изследват специфични антитела и/или имунни клетки след завършен ваксинационен цикъл.
Предлага се допълнителната или бустер дозата да бъде иРНК ваксината на Pfizer/BionTech, поради подадена от производителя заявка пред ЕМА за одобрение на прилагане на допълнителна доза.
Интервалът на прилагане на бустерна доза при завършен ваксинационен курс следва да бъде най-рано след 6 месеца, като препоръката на Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката е 8 месеца след завършен ваксинационен цикъл, когато се касае за лица в домове за възрастни хора и социални институции; медицински персонал с висок риск от заразяване и лица над 65 години. При лица, които не са изградили достатъчен имунитет след ваксинация – такива с първични или вторични имунни дефицити и тези с липсващи специфични антитела или имунни клетки срещу коронавируса, препоръчителният интервал за прилагане на допълнителна доза е един месец след завършен ваксинационен цикъл

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.