Вие сте в: Начало // Всички публикации // Педиатрията – най-желана специалност

Педиатрията – най-желана специалност

На 21 февруари 2023 г. се дипломира випуск’2022 на Медицинския факултет към МУ в София. Завършиха 751 лекари, от които 293 са българи. Отличниците са 107. Наградата за пълно отличие „Златен Хипократ” получиха д-р Айлин Фейзулова и д-р Жана Адиб Саад.
По традиция Медицинският факултет провежда сред българите от всеки завършващ випуск анкета с въпроси за бъдещите планове. Резултатите през т. г. показват, че за пръв път като най-желана специалност е посочена педиатрията – 12,4 на сто от анкетираните са заявили, че биха избрали да работят в детското здравеопазване. Това е ръст с повече от 7% в сравнение с анкетата от предходната година.
В предпочитанията на младите лекари следват кардиология (9%), хирургия (8,7%), вътрешни болести (7,3%), АГ (7%), анестезиология и интензивно лечение (6%), гастроентерология (5%) и др.
Почти всички (87% от респондентите)  изтъкват, че предпочитат дейности в клиничната практика. Отчита се и ръст на желаещите да бъдат общопрактикуващи лекари – 8%, обаче под 1% са желаещите да работят в сферата на спешната медицина.
Добра новина от анкетата е и фактът, че сред три поредни випуска се наблюдава устойчива тенденция на увеличаване броя на желаещите да останат в България. Всеки втори от новия випуск е отговорил, че ще работи у нас. Сред желаещите да заминат продължава да спада процентът на тези, които избират САЩ (10%), и съответно се увеличава интересът към страните от ЕС (71%). Няма промяна в причините за напускане – по-високо заплащане, по-добра здравна система и техническо оборудване.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.