Вие сте в: Начало // Всички публикации // Специализантът – най-търсеният медик днес

Специализантът – най-търсеният медик днес

Болниците масово търсят специализанти. Места са обявени както в държавни, така и в частни лечебни заведения в страната. Конкурсите са в над 20 направления. Сред тях са хирургия, анестезиология, инфекциозни болести, спешна медицина, психиатрия, педиатрия и много други.
В София очаквано, най-много се търси – над 70 са обявените места за специализанти. Те са за клиники и отделения по интензивни грижи и по анестезиология, както и за детска гастроентерология, детска неврология и детска пневмология. Общо обявените места за специализанти по педиатрия са много повече.
В УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ са обявени места за специализанти по ендокринология. В „Александровска“ очакват бъдещи хирурзи, имат и места за специализанти по урология . В МБАЛ „Лозенец  – по урология, както и три места за специализация по ортопедия. НКБ търси шестима специализанти по кардиология, по неврология, един по кардиохирургия, а „Аджибадем Сити Клиник – Токуда“ – по клинична хематология. В Националния център по трансфузионна хематология има конкурси за две места по хематология, в УСБАЛО – шест места за здравни специалисти по онкологична грижа, във ВМА – по психиатрия. В УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ е обявено едно място по неврохирургия,  а в „Пирогов” – 2.
На електронната страница на Столичната РЗИ има обявени и други места.
В Пловдив са заявени 25 места за специализанти в 20 болници за тази година. Най-много – 11 се търсят в МБАЛ „Св. Пантелеймон“. Там има три места за специализанти по анестезиология и по едно за специалностите – вътрешни болести, гастроентерология, хирургия, нервни болести, кардиология, урология, клинична лаборатория, пневмология и фтизиатрия. В МБАЛ „Св. Мина“ са обявени 8 места. По две са за специалностите ревматология и АГ и по едно за образна диагностика, педиатрия, хирургия и клинична лаборатория. От УМБАЛ-Пловдив търсят един специализант по хирургия, а от УМБАЛ „Каспела“ – по анестезиология. В МБАЛ-Асеновград пък са обявени конкурси за двама специализанти по педиатрия, а в Центъра за психично здраве – за двама по психиатрия.
Отделно са заявени 70 места за първото полугодие на 2023 г., защото срокът за кандидатстване за тях е през тази година.
В Стара Загора са обявени места за 21 специализанти. 17 от тях са за УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“, за специалностите, неврохирургия, урология, гръдна хирургия, инфекциозни болести, клинична микробиология, клинична лаборатория, детска хирургия, медицинска онкология, лъчелечение, психиатрия, спешна медицина и др. В МБАЛ „Тракия“ също се търсят четирима специализанти – трима по анестезиология и един по кардиология.
Във Варна конкурси за четири места са обявени и в УМБАЛ „Св. Марина“ –  за специализанти по инфекциозни болести.
Динамиката в конкурсите и в зачисляването за специализация е голяма. Специализантът се превръща във важен фактор както за осигуряване на графиците, така и за по-добра грижа за болните.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.