Вие сте в: Начало // Всички публикации // Рак на маточната шийка и ваксини

Рак на маточната шийка и ваксини

В рамките на европейската имунизационна седмица (23-29 април), която преминава под мотото „Всяка доза има значение!‘‘, се състоя затворена експертна среща на Коалиция HPV. Сдружението включва доказани експерти и чувствителни организации по темата. Мисията на коалицията е елиминирането в България на ваксинопредотвратимите заболявания, свързани с човешкия папилома вирус (HPV).
На експертната среща на коалицията проучване за икономическата тежест на рака на маточната шийка в България представи доц. Христина Лебанова от МУ в Плевен. Проучването обхваща период от 2018 до 2020 г. Пациентите с рак на маточната шийка през трите години са били съответно 1194, 1214 и 1132 души. Директните разходи за лекарствена терапия, болнично и амбулаторно лечение за трите години са над 34 млн. лева (34 588 140 лева). От тези директни разходи 46 до 48% са за лекарствена терапия. И тъй като ракът на маточната шийка е ваксинопредотвратимо заболяване, почти всички разходи е могло да бъдат спестени, обясни доц. Лебанова.
- Но по-важни са изгубените години човешки живот. Според проучването, средната възраст на починалите пациентки с HPV е 62 години, но през всяка една от годините са регистрирани смъртни случаи на много млади жени – на 24, 21 и 30 години. Още по-притеснителен е броят на починалите до 61-годишна възраст – почти половината от смъртните случаи. Жените, починали от HPV, са изгубили средно 20 години живот, от които 11 години са в трудоспособна възраст. Изгубеният брутен вътрешен продукт от 2018 до 2020 г. варира между 4,5 и 6 млн. лева годишно от загуба на трудоспособност. Проучването обаче не е изчислило комулативните загуби от смъртта на пациентките в следващите години, през които те можеха да бъдат трудоспособни, обясни доц. Лебанова.
Фармакоикономистът обърна внимание, че това не са всички разходи, защото не знаем какво е доплащането от пациентите за прегледи извън обхвата на НЗОК, диагностичните тестове и проследяване. Фармакоикономиката не може да отчете и така наречените трудноизмерими разходи – на самото домакинство за болния. Ето защо икономическата тежест на заболяването е много по-голяма от отчетеното.
Проф. Радка Аргирова обърна внимание, че ваксинопрофилактиката е важна не само в детска възраст, че трябва да се промотира и следва модел за ваксинация през целия живот като инвестиция за здраве:
- Това е стратегия, приета от здравните министри на европейските страни още през 2014 г. Защото ваксинацията е най-ефективният метод за предотвратяване на инфекциозни заболявания и всяка година спасява милиони хора от болести, увреждания и смърт. Ваксинирането за HPV се вписва напълно в стратегията за ваксинация през целия живот, защото населението застарява, появяват се нови заболявания и, за да бъдат предпазени възрастните хора, всички инфекциозни агенти трябва да бъдат посрещнати със съпротива от ваксинирания човешки организъм. Най-важно е възрастното население да се ваксинира срещу HPV, пневмоинфекции, грип и херпес зостер.
Крайно време е да спрат да умират у нас млади хора от свързани с HPV заболявания. Австралия планира да ликвидира рака на маточната шийка до 2030 г., а ние още се колебаем дали да се ваксинираме срещу HPV! Това е жестоко изоставане, коментира проф. Аргирова.
Екипът на Коалиция HPV отправи няколко важни послания към обществото и към институциите:
- Подходът за имунизация през целия живот допринася за подобряване на общественото здраве, подпомага устойчивостта на здравната система и съдейства за икономическия просперитет на държавата;
- Необходимо е залагане на годишни цели за ваксинално покритие в съответствие с националната имуназиционна програма и препоръките на СЗО;
- Моделът за ваксинации през целия живот е инструмент и за борба с антимикробната резистентност, защото  предотвратява ненужната употреба на антибиотици, намалява разходите за болнично лечение и за лекарства;
- Необходими са регулярно проследяване за достигане на заложените цели и публично обявяване на постигнатите ре-
зултати, както и стимули за тяхното постигане;
- Ангажираност на отговорните институции за информираност на таргетните групи, чрез национална информационна кампания на Министерството на здравеопазването и кампании на ре-
гионалните здравни инспекции.
Членовете на Коалиция HPV изготвиха план за действие, чиято първа крачка е изискването на периодичен отчет от Министерството на здравеопазването как се изпълнява вече приетата На-
ционална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България (2021-2024 г.).
Планирана е мащабна информационна кампания за превенция на HPV-свързани заболявания, насочена към родители на деца от таргетните групи.
Предстоят също семинари и обучения за журналисти, здравни медиатори, общопрактикуващи лекари, акушер-гинеколози и други медицински специалисти.
Коалиция HPV:
- Проф. Радка Аргирова – председател на Националния експертен борд по вирусология към БЛС, председател на Българското дружество по медицинска вирусология
- Доц. Михаил Околийски – Офис на СЗО в България
- Д-р Гергана Николова – член на УС на БЛС
- Д-р Антоанета Томова -  началник отделение по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията, Комплексен онкологичен център в Пловдив
- Доц. Йорданка Узунова – началник клиника „Педиатрия“, Болница „Лозенец“, член на Българската педиатрична асоциация
- Доц. Илия Карагьозов – председател на Българската асоциация по онкогинекология, за-
веждащ отделение „Дисплазия център, Оперативна гинекология и тазова хирургия“ в МБАЛ и ДКЦ ВИТА
- Д-р Христиана Бацeлова – асистент, катедра „Епидемиология и МБС“, МУ- Пловдив
- Д-р Момчил Баев – основател на фондация „Астра Форум“
- Проф. Ивайло Търнев – Национална мрежа на здравните медиатори, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“
- Ивайло Спасов – директор комуникация и социално развитие към УНИЦЕФ – България
- Пламена Николова – директор, „Национална мрежа за децата“
- Д-р Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
- Доц. Христина Лебанова – Социална фармация и фармацевтично законодателство – МУ в Плевен

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.