Вие сте в: Начало // Всички публикации // Преселението – проблем на общественото здраве

Преселението – проблем на общественото здраве

Изявление на д-р Жужана Якаб, директор на Европейското регионално бюро на СЗО

- Големият приток на бежанци и мигранти в страните от Европейския регион на СЗО през последните няколко месеца изисква спешна реакция, за да се отговори на техните здравни нужди. Мерките трябва да бъдат предприети на национално и на междуправителствено равнище при осигурена оперативна съвместимост между отделните сектори.

Адекватните стандарти за предоставяне на помощ на бежанците и мигрантите, пристигащи в Европа, са не само важни от гледна точка на общественото здраве, но са и основополагащ елемент за защитата на техните права, както и на правата на местните общности. Това е в пълно съответствие с принципите на европейската политика на СЗО за подкрепа на здравето и благосъстоянието, очертани в стратегията „Здраве 2020″ и в резолюция WHA61.17 за здравето на мигрантите, чието приемане е забележително събитие в работата на СЗО в тази област.

До началото на септември т.г. около 350 000 бежанци и мигранти са достигнали до страните на Европа, без да броим почти двата милиона, които по-рано намериха убежище в Турция.

Въпреки общоприетото схващане за връзка между миграцията и вноса на заразни болести систематична връзка между тези явления отсъства. Инфекциозните болести са свързани предимно с бедността. Бежанците и мигрантите са изложени главно на риск от заразяване с инфекциозни заболявания, които вече са често срещани в Европа, независимо от процеса на миграция. Рискът от внос в Европа на екзотични инфекциозни агенти като Ебола вирус или близкоизточния респираторен синдром – коронавирус (BVRS Cove), е изключително малък, а опитът показва, че (когато това се случва) заразените са обикновени пътници, туристи и здравни работници, а не бежанци и мигранти. Европа е добре подготвена за реакция при такива събития. Ние трябва да се фокусираме върху факта, че всяко човешко същество, което е на път, трябва да получи гостоприемни условия за престоя си и при необходимост да има достъп до висококачествено медицинско обслужване – без дискриминация, основана на пол, възраст, религия, националност или раса. Това е най-сигурният начин да се избегне ненужен риск от внос на инфекции, които да засегнат и местното население. СЗО подкрепя политиките, които предоставят медицински услуги за мигранти и бежанци, независимо от техния правен статут.

Бежанците и мигрантите са разнообразна група и ние трябва да гарантираме, че нашите здравни системи ще отговорят на техните потребности. Това е важно особено за хората, преживели насилие (включително сексуално), или са били жертва на насилствена проституция. В тези случаи вниманието трябва да се насочи към опазване на сексуалното и репродуктивното им здраве, към грижата за майките и децата, към техните права. За приоритетни се приемат сфери като сърдечно-съдовите заболявания, диабета, психичното здраве, спешната медицинска помощ и защитата от предотвратими болести с помощта на ваксини.

С цел да се отговори адекватно на предизвикателствата, пред които са изправени хората на път, е необходимо да се поддържа съответната готовност и потенциал на здравните системи, включително наличието на надеждни епидемиологични данни и оперативна информация за миграционната обстановка, цялостното планиране, обучението на персонала и преди всичко за спазването на принципите на социалната справедливост, солидарност, зачитане на правата и на човешкото достойнство.

Предоставянето на качествени грижи за бежанците и мигрантите е проблем, който здравните системи не могат да решат сами. Социалните детерминанти на здравето са свързани с дейността на редица сектори – например образованието, заетостта, социалното осигуряване и жилищния сектор, които имат значително влияние върху здравето на бежанците и мигрантите.

Здравните проблеми, свързани с преселване на хора, са в дневния ред на СЗО, особено в Европейския регион. Ние трябва да бъдем сигурни, че нашите здравни системи са адекватно подготвени за помощ за бежанци и мигранти и в същото време да бъде защитено здравето на местните хора. За тази цел от важно значение е сътрудничеството между страните за максимална яснота за произхода, транзита и дестинацията на преселващите се хора.

Регионалният офис на СЗО за Европа оказва подкрепа и техническа помощ на страните, засегнати от проблема, оценява техния капацитет да удовлетворяват нуждите на бежанците и мигрантите в сферата на здравните услуги. Освен това подпомага изготвянето на планове за действие при непредвидени обстоятелства, провежда обучение на медицински персонал и предоставя комплекти за спешна медицинска помощ, които да покрият нуждите на 10 000 души за 3 месеца.

2 септември 2015 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.