Вие сте в: Начало // Всички публикации // Фокус върху захарния диабет тип 2 и сърдечно-съдовите заболявания

Фокус върху захарния диабет тип 2 и сърдечно-съдовите заболявания

Глобална инициатива на Американския колеж по кардиология и Ново Нордиск за обучение и ангажиране на клиничните специалисти в предоставянето на оптимални мултидисциплинарни грижи.

На 15 март т. г. във Вашингтон Американският колеж по кардиология (АСС) обяви старт на нова глобална програма в сътрудничество с Ново Нордиск за подобряване на мултидисциплинарния подход към хората със захарен диабет тип 2.
С помощта на глобалната програма UNITE (Multidisciplinary Teams In Cardiometabolic Care) клиничните специалисти от най-различни специалности ще получат необходимото обучение и инструментариум за осъществяване на интегриран подход при лечението на захарен диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.
- Въпреки големите възможности за лечение, хората със захарен диабет тип 2 са все така застрашени от висок риск от смърт и увреждания вследствие на сърдечно-съдовите заболявания, каза д-р Атина Попас, президент на АСС. – Нужен е нов подход, за да държим комплексно заболяване като захарния диабет под контрол. Програмата UNITE отговаря на нуждата от нов подход и осигурява препоръки и инструментариум, които лесно могат да бъдат интегрирани във всекидневната клинична практика, за да се оптимизира сърдечно-съдовият риск чрез клинични пътеки и съвместен контрол на усложненията.
Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер 1 за смърт при хората със захарен диабет тип 2. Въпреки че по-
следните клинични проучвания започват да отразяват връзката между захарен диабет тип 2 и повишения сърдечно-съдов риск, пречките пред постигането на оптимално лечение остават. ACC идентифицира този проблем в Експертен консенсус от 2020 г. за новите терапии за намаляване на сърдечно-съдовия риск при пациенти със захарен диабет тип 2. Консенсусът препоръчва мултидисциплинарен подход при управлението на тази високорискова пациентска група с много съпътстващи заболявания, но клиничните специалисти се нуждаят от допълнителна помощ, за да приложат препоръките на практика.
- При хората със захарен диабет тип 2 вероятността да преживеят инсулт или инфаркт е четири пъти по-голяма в сравнение с тези без диабет. Знаем, че можем да подобрим тези данни, но е необходимо силно сътрудничество между различните клинични специалности, сподели Стефан Гоф, главен медицински сътрудник в Ново Нордиск. – Ние от Ново Нордиск сме горди да си сътрудничим с две от водещите асоциации в допълващите се области на диабета и кардиологията, за да се приближим към постигането на общата цел – понижаване на сърдечно-съдовия риск при хората със захарен диабет тип 2.
UNITE ще стартира през 2021 г. в определени държави от целия свят и ще насърчава прилагането на мултидисциплинарен подход и засилената колаборация. Програмата ще предлага серии от шест обучителни уебинара – кардиометаболитни функции, кардиометаболитни образователни модули за екипи по сърдечно-съдови заболявания, излъчване на жи-во от кардиометаболитна клиника за медицински специалисти. Обучителните програми са разработени съвместно от Американската диабетна асоциациа (ADA) и Med Axiom, компания на АСС. Първата програма стартира успешно през декември 2020 г. в Обединените араб-ски емирства, а по-късно през тази година предстои да бъдат включени и други държави.
- Всеки ден в Америка се диагностицират 4000 души със захарен диабет. Основната цел на ADA е да се приемат нейните базирани на доказателства „Стандарти за медицинско лечение при захарен диабет – 2021“, за да се подобрят здравните резултати, свързани с диабета. Тези стандарти акцентират на нуждата от агресивно намаляване на рисковите фактори и таргетно прилагане на фармакологична терапия за превенция и по-добър контрол на атеросклеротичната сърдечно-съдова болест и за намаляване на сърдечната недостатъчност при хората със захарен диабет тип 2. Това са думи на д-р Рут С. Уейнсток, президент на ADA. – С нетърпение очакваме сътрудничеството с АСС и останалите, което ще помогне на медицинските специалисти да осигурят лечение, подобряващо живота на хората с диабет, подчерта още тя.
Най-нова информация за UNITE на acc.org/UNITE.
Екипът на Американския колеж по кардиология вярва, че в бъдеще иновациите и знанията ще подобрят сърдечно-съдовата грижа и ще намалят риска. Тъй като е професионален дом на целия сърдечно-съдов изследователски тип, мисията на колежа и неговите 54 000 членове е да променят сърдечно-съдовата грижа и да подобряват сърдечното здраве. АСС акредитира сърдечно-съдови специалисти с безспорна квалификация и е водеща институция във формирането на здравната политика, здравните стандарти и препоръките за лечение. Колежът осигурява професионално медицинско обучение, разпространява сърдечно-­съдови изследвания чрез публикациите в световно признатото списание JACC, поддържа национални регистри за оценка и подобряване на грижите и предлага сърдечно-съдова акредитация на болници и институции.
За повече информация – acc.org.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.