Вие сте в: Начало // Всички публикации // Новите препоръки за скрининг

Новите препоръки за скрининг

Две години след старта на Европейския план за борба с рака и в средата на настоящия си петгодишен мандат Европейската комисията достигна още един важен етап в усилията си за намаляване на тежестта, свързана
с раковите заболявания – тя актуализира препоръките за скрининг за рак.
Матиас Шупе, заместник-началник на отдел „Раковите заболявания и здравето във всички политики“, разказва повече за схемата на ЕС за скрининг за рак:
- Знаем, че за ефективната битка с раковите заболявания ранното откриване е от голямо значение. Чрез изследване на здрави популации е възможно да се идентифицират хората, които имат болестта, но все още нямат симптоми. Това им позволява да обмислят повече възможности за лечение и може да спомогне за спасяването на човешк  живот.
Препоръките на ЕС за скрининга не са били актуализирани от почти 20 години, а от приемането им за първи път през 2003 г. е постигнат голям на-
предък в областта на технологиите и медицината. Новите препоръки се основават на последните резултати и научни констатации, включително на препоръките на групата на главните научни съветници на Европейската комисия, които се съгласиха, че е време те да бъдат модернизирани.
В новите препоръки се призовава за разширяване на достъпа до целеви скрининг за рак на гърдата, рак на дебелото черво и рак на маточната ший-ка, както и за поетапен подход за въвеждане на тестове за рак на простатата, белите дробове и стомаха.
Актуализациите включват например разширяване на възрастовия диапазон за скрининг за рак на гърдата от 50-70 години на 45-74 години. Освен това сега препоръчваме на жените на възраст 30-65 години да се тестват за човешки папилома вирус (HPV) приблизително на всеки 5 години с цел откриване на рак на маточната шийка. За рак на дебелото черво и ректума препоръчваме въвеждането на фекални имунохимични тестове за хора на възраст между 50 и 74 години.
ЕС също така ще продължи да следи за нови методи за скрининг, които могат да се окажат ценни – например кръвни тестове за няколко вида рак.
В Европейския план за борба с рака ние вече поехме ангажимент да гарантираме, че до 2025 г. на 90 % от хората в ЕС, които отговарят на условията за скрининг за рак на гърдата, на шийката на матката и на дебелото черво и ректума, ще се предлагат тези видове скрининг. В момента работим с държавите – членки на ЕС, за да им помогнем да постигнат подобна цел.
Актуализирахме и въведохме нови насоки за скрининг и схеми за гарантиране на ка-
чеството и подобрихме мониторинга и обмена на данни чрез Европейската информационна система за рака и европейското пространство на здравни данни.
Всички знаем, че инвестициите в скрининг за рак не само спасяват човешки живот, а спестяват пари. Винаги е по-рентабилно и ефективно да се предприемат действия по-ра-
но, а не по-късно. Ракът представлява огромна финансова тежест за здравните системи и лишава хората от години пълноценен живот.
Около 100 млн. евро ще бъдат предоставени от програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ и „Хоризонт Европа“, за да се подпомогнат инвестициите на държавите членки, а също така ще предложим допълнително финансиране по програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ за 2023 г.
Държавите от ЕС могат съ-
що така да използват в подкрепа на скрининга за рак финансиране по линия на политиката за сближаване, а именно сред-
ства от Фонда за регионално развитие и Европейския социален фонд плюс. Някои държави членки вече са включили диагностиката и лечението на ракови заболявания в своите на-
ционални планове за възстановяване и устойчивост.
Мисията на ЕС за борба с рака, която е част от рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Ев-
ропа“ (2021—2027 г.), планира няколко действия, които ще подкрепят пряко новата схема на ЕС за скрининг за рак и ще създадат важна връзка между научните изследвания, иновациите и политиките за борба с рака.
Ще подчертая, че след приемането на плана за борба с рака постигнахме напредък в целия спектър на раковите заболявания – от профилактиката до подобряването на живота на хората, засегнати от рак.
Няколко примера са стартирането на Център за знания в областта на раковите заболявания и инициативата HealthyLifestyle4All, а освен това започнахме работа по мрежата на ЕС, свързваща националните всеобхватни центрове за борба с рака.  Стартирахме също така съвместното действие за ваксинация срещу човешки папилома вирус, регистъра на неравенствата по отношение на рака, както и междудисциплинарната програма за обучение в областта на раковите заболявания. Предстои да дадем начало на европейската инициатива за образна диагностика при ракови заболявания. През последните седмици за-
почнаха и срещите на мрежата на ЕС за преживели рак младежи.
Всичко това свидетелства за мащабите и дълбочината на нашата работа.
Европейският план за бор-
ба с рака е нещо повече от наименование, това е обещание. Европейският съюз из-
пълнява обещанията си.Две години след старта на Европейския план за борба с рака и в средата на настоящия си петгодишен мандат Европейската комисията достигна още един важен етап в усилията си за намаляване на тежестта, свързана
с раковите заболявания – тя актуализира препоръките за скрининг за рак.

Матиас Шупе, заместник-началник на отдел „Раковите заболявания и здравето във всички политики“, разказва по-
вече за схемата на ЕС за скрининг за рак:
- Знаем, че за ефективната битка с раковите заболявания ранното откриване е от голямо значение. Чрез изследване на здрави популации е възможно да се идентифицират хората, които имат болестта, но все още нямат симптоми. Това им позволява да обмислят повече възможности за лечение и може да спомогне за спасяването на човешк  живот.
Препоръките на ЕС за скрининга не са били актуализирани от почти 20 години, а от приемането им за първи път през 2003 г. е постигнат голям на-
предък в областта на технологиите и медицината. Новите препоръки се основават на последните резултати и научни констатации, включително на препоръките на групата на главните научни съветници на Европейската комисия, които се съгласиха, че е време те да бъдат модернизирани.
В новите препоръки се призовава за разширяване на достъпа до целеви скрининг за рак на гърдата, рак на дебелото черво и рак на маточната ший-ка, както и за поетапен подход за въвеждане на тестове за рак на простатата, белите дробове и стомаха.
Актуализациите включват например разширяване на възрастовия диапазон за скрининг за рак на гърдата от 50-70 години на 45-74 години. Освен това сега препоръчваме на жените на възраст 30-65 години да се тестват за човешки папилома вирус (HPV) приблизително на всеки 5 години с цел откриване на рак на маточната шийка. За рак на дебелото черво и ректума препоръчваме въвеждането на фекални имунохимични тестове за хора на възраст между 50 и 74 години.
ЕС също така ще продължи да следи за нови методи за скрининг, които могат да се окажат ценни – например кръвни тестове за няколко вида рак.
В Европейския план за борба с рака ние вече поехме ангажимент да гарантираме, че до 2025 г. на 90 % от хората в ЕС, които отговарят на условията за скрининг за рак на гърдата, на шийката на матката и на дебелото черво и ректума, ще се предлагат тези видове скрининг. В момента работим с държавите – членки на ЕС, за да им помогнем да постигнат подобна цел.
Актуализирахме и въведохме нови насоки за скрининг и схеми за гарантиране на ка-
чеството и подобрихме мониторинга и обмена на данни чрез Европейската информационна система за рака и европейското пространство на здравни данни.
Всички знаем, че инвестициите в скрининг за рак не само спасяват човешки живот, а спестяват пари. Винаги е по-рентабилно и ефективно да се предприемат действия по-ра-
но, а не по-късно. Ракът представлява огромна финансова тежест за здравните системи и лишава хората от години пълноценен живот.
Около 100 млн. евро ще бъдат предоставени от програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ и „Хоризонт Европа“, за да се подпомогнат инвестициите на държавите членки, а също така ще предложим допълнително финансиране по програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ за 2023 г.
Държавите от ЕС могат съ-
що така да използват в подкрепа на скрининга за рак финансиране по линия на политиката за сближаване, а именно сред-
ства от Фонда за регионално развитие и Европейския социален фонд плюс. Някои държави членки вече са включили диагностиката и лечението на ракови заболявания в своите на-
ционални планове за възстановяване и устойчивост.
Мисията на ЕС за борба с рака, която е част от рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Ев-
ропа“ (2021—2027 г.), планира няколко действия, които ще подкрепят пряко новата схема на ЕС за скрининг за рак и ще създадат важна връзка между научните изследвания, иновациите и политиките за борба с рака.
Ще подчертая, че след приемането на плана за борба с рака постигнахме напредък в целия спектър на раковите заболявания – от профилактиката до подобряването на живота на хората, засегнати от рак.
Няколко примера са стартирането на Център за знания в областта на раковите заболявания и инициативата HealthyLifestyle4All, а освен това започнахме работа по мрежата на ЕС, свързваща националните всеобхватни центрове за борба с рака.  Стартирахме също така съвместното действие за ваксинация срещу човешки папилома вирус, регистъра на неравенствата по отношение на рака, както и междудисциплинарната програма за обучение в областта на раковите заболявания. Предстои да дадем начало на европейската инициатива за образна диагностика при ракови заболявания. През последните седмици за-
почнаха и срещите на мрежата на ЕС за преживели рак младежи.
Всичко това свидетелства за мащабите и дълбочината на нашата работа.
Европейският план за борба с рака е нещо повече от наименование, това е обещание. Европейският съюз изпълнява обещанията си.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.