Вие сте в: Начало // Всички публикации // В стремежа към единение лекарите изпреварват политиците

В стремежа към единение лекарите изпреварват политиците

Проф. Андрей Кехайов, президент на Югоизточноевропейския медицински форум и председател на организационния комитет на XI международен медицински конгрес на ЮЕМФ, специално за „Форум Медикус“- Уважаеми проф. Кехайов, нека да започнем с мотивите, които Ви карат да организирате такова крупно събитие?
- По-скоро трябва да кажем, че ние рестартираме научните форуми на ЮЕМФ, те обединяват, събират заедно представители на различни страни, на различни специалности, на различни здравни системи.
Смятам, че поемаме голяма отговорност в настоящата политическа и  икономическа обстановка да проведем конгрес, кой-
то да обедини не само представители от Югоизточна Европа, но и от ЕС, от целия свят.
Времето за вземане на решения бе малко. Бордът на нашия медицински форум и организационният комитет решихме, че е добре конгресът да се проведе в България. И то на две места – символи за нашата страна. Пловдив е античен град, той е европейска столица на културата и затова е чудесно място за такова мащабно събитие. Другата локация е митичната планина на Орфей – Родопи. Ще съчетаем в Смолян класиката и родопския фолклор, ще акцентираме върху регионалното значение и регионалните особености на здравните системи.
Организационният комитет вече е подкрепен от много институции, от неправителствени организации, от обществени сдружения в България, както и от световни и европейски медицински асоциации. Участниците във форума по традиция са представителна извадка от различни страни. Поканили сме лектори от СЗО, от Световната медицинска асоциация, от САЩ. Ще присъстват водещи онколози, кардиолози, имунолози, изследователи в сферата на социалнозначимите заболявания – акцент ще бъде най-новото и в диагностиката, и в терапията.
Предстои организиране на уникална кръгла маса с дискусия за националното здравеопазване, за тенденциите в Югоизточна Европа, за перспективите и предизвикателствата пред глобалното здравеопазване.
В анализите около кръглата маса ще участват директори на лечебни заведения на различни нива, експерти по организация и мениджмънт на здравни структури.
Идеята на дискусиите и дебатите е не само да се очертаят теоретичните постановки, но да се споделят работещи решения, доказани модели на място, в конкретни звена и практики. Целта е да се открои къде е здравеопазването след COVID-19.
- Известно е, че позабравеното обществено здраве стана актуална тема именно поради пандемията…
- В предварителното обсъждане членовете на организационния комитет от различни страни решиха да се търси в лекциите и докладите именно актуалното, да се очертаят тенденциите в новата обстановка в този след COVID-свят.
Надявам се да достигнем до разумни отговори след обективна дискусия, без скриване  на истини, без демагогия. Разчитаме, че ще постигнем консенсус, който да обобщим като решение, като документ за състоянието и перспективите пред глобалната здравна грижа.
Всички тези идеи и очаквания ми дават основание да вярвам, че организираме едно от най-значимите събития за тази година в областта на медицината и здравеопазването. Конгресът е международен, лектори ще бъдат водещи представители на много страни, което само по себе си е предпоставка за сериозен принос.
Предвидените събития и в Пловдив, и в Смолян, обещаната национална и международна подкрепа за форума също са основание за очакването за успех.
- Какво от традициите, които създаде Югоизточноевропейският медицински форум досега, бихте желали да утвърдите и занапред?
- Ние имаме кратка, но реална история. Вярвам, че XI конгрес ще надгради досега постигнатото, но и ще постави начало на разнообразни активности за следващото десетилетие.
Целта е да мислим стратегически, да изградим нов тип професионална комуникация, която да бъде полезна за всички. Не е случайно, че във форума ще участват представители освен на национални институции, но и на областни управи, кметове на общини и др. Защото общественото здраве не е ангажимент само на медиците, но и на цялото общество. Правилният дебат изисква да се чуят всички гледни точки.
Високи са целите на организаторите на конгреса. Но без високи цели няма да има движение напред.
Югоизточноевропейският  медицински форум доказа през годините, че може да формулира и да следва високи критерии за общественото здраве и здравните системи както в Западните Балкани, както в Европа, така и в глобален мащаб. Защото за лекарите няма граници, няма политика – има хуманни и етични измерения на професията и гражданското поведение.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.