Вие сте в: Начало // Всички публикации // Няма място за самодоволство

Няма място за самодоволство

Изявление на регионалния директор на СЗО/Европа д-р Ханс Клуге

- Днес засилвам призива си към правителствата и гражданското общество да увеличат усилията си през следващите седмици и месеци, за да пре-
дотвратят разпространението на маймунска шарка. Тревожен е фактът, че през последните две седмици в Европейския регион случаите са се утроили. Неотложни и координирани действия са наложителни, ако искаме да спечелим надпреварата за преодоляване на продължаващото разрастване на тази болест.
В началото на т. м. Комитетът за извънредни ситуации препоръча епидемията на този етап да бъде определена като непредставляваща извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение. Обаче бързото развитие и извънредният характер на събитието предполагат, че комитетът скоро ще преразгледа позицията си. Междувременно СЗО продължава да оценява риска от маймунска шарка в Европейския регион като висок, като се има предвид продължаващата заплаха за общественото здраве и бързото разпространение на болестта с предизвикателства, които възпрепятстват нашия отпор, и с докладвани допълнителни случаи сред жени и деца.
Сега това е картината, която наблюдаваме: Европейският регион на СЗО представлява почти 90% от всички лабораторно потвърдени и глобално докладвани случаи от средата на май, а от последното ми изявление от 15 юни насам, шест нови държави и области са докладвали случаи на маймунска шарка, като броят на новозаболелите се е утроил за този период до повече от 4500 лабораторно потвърдени случая.
Важно е да разберем какво ни казват данните от Европейския регион. СЗО/Европа и Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) издават седмични съвместни бюлетини за наблюдение на маймунската шарка, за да обобщят ситуацията и да споделят общ регионален анализ на тази бързо развиваща се ситуация.
Повечето докладвани досега случаи са сред хора на възраст между 21 и 40 години и 99% са мъже, като повечето от тях правят секс с мъже. Но вече са докладвани малък брой случаи сред членове на домакинства, хетеросексуални и несексуални хора, както и сред деца. В наличната информация се съобщава, че близо 10% от пациентите са били хоспитализирани за лечение или с цел изолация, а един пациент е бил приет в интензивно отделение. За щастие до момента няма данни за загинали хора. По-голямата част от случаите се проявяват с обрив и около три четвърти съобщават за системни симптоми като температура, умора, мускулни болки, повръщане, диария, втрисане, възпалено гърло или главоболие.
СЗО е благодарна на 26-те държави и области, които са предоставили подробна информация чрез ECDC и СЗО/Европа, използвайки Европейската система за наблюдение (TESSy). Трябва да продължим да проучваме внимателно тази информация през следващите няколко седмици и месеци, за да разберем по-добре рисковете от експозиция, клиничните прояви в различни групи от населението и най-важното – бързо да идентифицираме всякакви промени в траекторията на епидемията, които биха повлияли на нашата оценка на риска за общественото здраве.
Нека да бъда ясен. Просто няма място за самодоволство – особено тук, в Европейския регион с неговото бързо развиващо се огнище, което с всеки час, ден и седмица разширява обхвата си в незасегнати преди това райони. За справяне с тези предизвикателства СЗО/
Европа работи с правителствата, нашите партньори в ECDC и с представители на гражданското общество, включително
с организаторите на летния прайд, други фестивали и масови събития. Предизвикателството се усложнява от стигматизирането на мъжете, които правят секс с мъже, в няколко страни. Възможно е много от тях да не се представят пред здравните власти, страхувайки се от възможни последствия. От нашите уроци за справяне с ХИВ знаем как стигмата допълнително подхранва огнища и епидемии.
Позволете ми да подчертая още веднъж дейностите, които са необходими:
1. Страните трябва бързо да разширят мащаба на наблюдението на маймунската шарка, включително секвенирането, и да получат капацитет за диагностициране и реагиране. Случаите трябва да бъдат открити и изследвани в лаборатория, а контактите да бъдат идентифицирани незабавно, за да бъде намален рискът от по-нататъшно разпространение. СЗО/Европа работи в подкрепа на страните, като предоставя тестове за вируса на маймунската шарка и свързаното с тях диагностично обучение на 17 държави членки. Вече доставихме почти 3000 теста до седем държави членки, а доставките до други са в процес.
2. Правилните послания, предадени по най-разбираем начин, трябва да бъдат разпространени сред засегнатите общности и широката общественост. СЗО/Европа и ECDC публикуваха насоки относно съобщаването на риска, масовите събирания и летните събития, а набор от инструменти за местните здравни власти ще бъде готов  скоро.
3. И не на последно място – справянето с маймунската шарка изисква твърд политически ангажимент, допълнен със стабилни инвестиции в общественото здравеопазване. Прозрачността върви ръка за ръка с общественото доверие, за да се гарантира, че пропуските в отговора на маймунската шар-
ка могат да бъдат бързо преодолени, че страните си партнират със СЗО и помежду си за общото благо. Снабдяването и използването на ваксини трябва да се основава на принципите на справедливост и разгръщане, основано на нуждите. Те трябва да се предприемат по начини, които се базират на доказателства – използване на стандартни протоколи, оценяващи ефективността на ваксината, както и въведени системи за наблюдение на безопасността на продуктите.
Маймунската шарка илюстрира още веднъж как болести, ендемични или възникващи в няколко страни, могат бързо да се разраснат в огнища, които засягат отдалечени региони и всъщност целия свят. Тази епидемия отново подлага на изпитание политическата решителност на отделните държави – членки и Европейския регион като цяло. Нека не пропиляваме тази възможност, а да се възползваме от опита с COVID-19, за да направим това, което е правилно – бързо и решително, в полза на целия регион и извън него.
1 юли 2022 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.