Вие сте в: Начало // Всички публикации // Лекари настояват за промяна в остойностяването

Лекари настояват за промяна в остойностяването

Пресконференция на фондация „Експерти срещу рака“ бе проведена в София. Представени бяха искания на хирурзи мамолози, свързани с новите тенденции в лечението на рака на гърдата и необходимостта от промяна на цените на клиничните пътеки.

Съобщено бе, че на кръгла маса „Онкопластична хирургия на гърдата“ с участието на близо 50 хирурзи, е прието становище с конкретни предложения, което ще бъде внесено в Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз и Българското хирургическо дружество.

Д-р Красимир Шопов, хирург в Клиниката по хирургия към УМБАЛ „Александровска“ и съосновател на Фондация „Експерти срещу рака“, представи исканията на медиците, като подчерта, че те са изготвени на базата на съвременните стандарти за хирургично лечение на онкологично заболяване на гърдата.

Едно от предложенията на лекарите е за разделяне на клиничната пътека (КП) за хирургично лечение на онкологично заболяване на млечната жлеза – 193, на две подпътеки – 193.1 и 193.2. Идеята е в едната да се включват всички биопсични хирургични интервенции, хистологичната верификация, хормоналният статус и HER2-рецепторният статус, доуточняване за HER2, както и стадирането на заболяването. А в другата – оперативните интервенции.

Второто предложение е да се осъвремени остойностяването на хирургичното лечение на млечната жлеза.

– Отчетени са повишените разходи според съвременните стандарти в  хирургичните клиники за лечение на млечна жлеза, както разходи за апаратура, консумативи, клинични и патологоанатомични изследвания, обясни д-р Шопов. Според медиците заплащането от страна на НЗОК за клинична пътека 193.1 трябва да се остойности на 800,00 лв., на клинична пътека 193.2 – на 2000 лв. В становището си експертите искат увеличение на цената на други две клинични пътеки – КП 194 „Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия“ – на 800 лв., и на КП 200 „Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния“ – на 1890 лв. Лекарите настояват още да се осигури допълнително заплащане на интраоперативната лъчетерапия, като освен цената на клиничната пътека да се заплащат още 2700 лв. Те предлагат и двойно заплащане на цената на КП 193.2 при двустранна мастектомия.

Друго предложение на специалистите е НЗОК да поема стойността на един или два импланта при пациенти, на които е направена мастектомия и е възможна реконструкция на гърдата.

Лекарите настояват да се въведе и критерий за компетентност – за хирурзите и за хирургичните клиники, като се предвидят минимум биопсии и минимум брой операции на гърдата за онкологично заболяване.

Д-р Росица Кръстева, специалист по медицинска онкология и началник на Онкологичен център „УниХоспитал“, отбеляза, че при всеки един тумор трябва да се извършва молекулярна диагностика, тъй като начините за лечение се определят според съответния тип рак. Според нея в България трябва да се наложи практиката преди да бъде опериран пациент, да му бъде направена биопсия, да се изследва характеристиката на тумора и едва тогава да се преценява кое е най-правилното лечение. Необходимо да се прилагат всички възможности за локално лечение, тъй като при някои пациенти дори не е нужно да се стига до операция, обясни д-р Кръстева.

Д-р Захари Захариев, началник на Отделението по лъчелечение към „УниХоспитал“, представи предимствата на интраоперативната лъчетерапия и добави, че в България в момента има шест такива апарата, но от тях се използват само три. Причината е, че терапията не се заплаща от НЗОК и остава за сметка на лечебните заведения. Именно затова е необходимо да се осигури необходимото финансиране за интраоперативното лъчелечение на подходящите за това пациентки.

По данни на Световната здравна организация всяка година в света се диагностицират около 1.38 млн. нови случая на рак на гърдата, а 458 000 жени умират от болестта. В България всяка година диагнозата се поставя на около 4000 жени, а около 1200 губят живота си. По данни на НЗОК за 2018 г. 4500 са новодиагностицираните и оперираните с рак на гърдата болни.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.