Вие сте в: Начало // Всички публикации // За устойчиво здравеопазване

За устойчиво здравеопазване

Проектите в областта на здравеопазването, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост, са насочени към:
- промяна на системата за спешна помощ 112;
- доставката на пет хеликоптера за бърза помощ;
- доставка на медицинска апаратура за болници, за лаборатории, за извънболнични лечебни структури.
Тези теми бяха обект на обсъждане между представители на МЗ на специално организирана дискусия.
Засега се коментират шест проекта, които имат за цел повишаване на капацитета и достъпна до лечебните заведения, намаляване на смъртността и повече възможности за създаване и привличане на кадри. Общата стойност на финансирането по Механизма за възстановяване и устойчивост за здравните проекти е 819,5 млн. лв. Ще има и национално съфинансиране.
Основите компоненти са:
- модернизиране на педиатричните грижи в страната,
- изграждане на съвременен капацитет за лечение на онкологични заболявания, изграждане на Национален център за лъчелечение, въвеждане на модерни терапии и др.;
- обособяване на 10 високотехнологични мозъчно-съдови центрове за диагностика и лечение, където да се лекуват болни от всяка точка на страната;
- модернизиране на психиатричната помощ. Известно е, че големите проблеми на психиатричната помощ са старата материална база, липсата на възможности за интегриране на лечението и диагностиката, и др.;
- значими реформи в електронното здравеопазване;
- утвърждаване на единна социално-здравна услуга и за децата, и за възрастните;
- задържане на младите кадри;
- повече внимание към здравното образование в училищата.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.