Вие сте в: Начало // Всички публикации // Най-висока оценка

Най-висока оценка

Българската академия на науките избра за академици в сферите на медицинските и на биологичните науки международно признати български лекари.

Акад. Чавдар Славов
Той завършва медицина през 1979 г. във ВМИ в София. Бил е старши и главен асистент в Катедрата по урология към МА в София. През 2007 г. му е присъдена научна степен „Доктор на медицинските науки“ след защита на дисертационен труд на тема „Съвременни тенденции в реконструктивната хирургия на мъжката уретра“. Има над 300 научни труда, от които 198 в научни списания и сборници, четири статии, публикувани в Nature Genetics, 15 монографии и учебници, 13 рационализации и изобретения.
Акад. Григор Горчев
Многобройните му научни и професионални постижения имат ценен принос в областта на онкогинекологията, лапароскопската и роботизираната хирургия. Той е автор на над 437 научни трудове в реномирани български и чуждестранни научни издания, изнесъл е над 224 научни доклада на форуми в страната и чужбина; автор е на 4 учебника и 6 монографии.
Научният и академичен път на развитие на Григор Горчев е свързан главно с Медицинския университет в Плевен.
Акад. Драга Тончева
Тя е доктор по медицина и доктор на биологичните науки, специалист по медицинска генетика и геномика.
Драга. Тончева има над 240 статии, от които 180 са публикувани в най-авторитетни международни издания, трудовете й са цитирани над 3000 пъти, предимно от чужди автори. Участва като съавтор в 7 монографии (2 издадени в чубина), 12 учебника и много учебни помагала.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.