Вие сте в: Начало // Всички публикации // Ваксинацията – световна цел

Ваксинацията – световна цел

СЗО стартира Стратегия за постигане на глобална ваксинация срещу COVID-19 до средата на 2022 г. Целта е преодоляване на т. нар. „двустепенна пандемия“ – ситуация, при която хората от по-бедните региони да продължават да бъдат изложени на риск, докато в богатите страни високите нива на ваксинация да осигуряват много по-голяма защита. Според стратегията до септември т. г. трябваше да бъде ваксинирано 10% от населението на всяка държава, но към тази дата 56 държави не бяха в състояние да направят това, по-голямата част от които са страни от Африка и Близкия изток.

Новата стратегия очертава план за постигане на целите на СЗО за ваксиниране на 40% от населението на всяка страна до края на тази година и 70% – до средата на 2022 г.

- Науката изигра своята роля, като достави мощни животоспасяващи инструменти по-бързо, отколкото при всяко друго „огнище“ в историята, каза ген. директор на СЗО д-р Тедрос Гебрейесус. – Но концентрацията на тези инструменти в ръцете на няколко държави и компании доведе до глобална катастрофа – богатите са защитени, а бедните остават изложени на смъртоносния вирус. Все още можем да постигнем целите за тази и следващата година, но действията ще бъдат предприети на ниво политически ангажимент и сътрудничество, различно от това, което беше досега.

- Това е ценен, координиран и надежден път за излизане от пандемията COVID-19 за всички и навсякъде, каза ген. секретар на ООН Антониу Гутериш. – Без координиран подход, основан на справедливост, намаляването на заболяванията във всяка отделна страна не може да се поддържа с течение на времето. Необходимо е най-бързо и високо покритие с ваксинации във всички страни.

За да се постигне тази глобална цел, трябва да има тристепенен подход към ваксинирането: първи са всички по-възрастни, здравните работници и високорисковите групи, последвани от пълната възрастова популация и накрая – удължена ваксинация на подрастващите.

Ваксинирането на 70% от световното население изисква най-малко 11 млрд. дози ваксина. До края на септември т. г. в света вече са били приложени малко над 6 милиарда. С глобалното производство на ваксини на близо 1,5 млрд. дози на месец, има достатъчно ваксина от гледна точка на предлагането за постигане на глобалните цели за ваксинация, при условие че има справедливо разпределение.

Вече са инвестирани значителни средства за набавяне на по-голяма част  от необходимите дози ваксини за държави с ниски и по-ниски средни доходи чрез COVAX*, Африканския тръст за придобиване на ваксини (AVAT) и двустранни договори. Необходими са допълнителни инвестиции за осигуряване на оставащите дози ваксини за тези страни, както и инвестиции за подпомагане на доставките.

Стратегията очертава приоритетните действия, необходими на различните участници за постигане на целите.

Всички държави трябва:

- Да актуализират националните цели и планове за ваксини срещу COVID-19, определящи изискванията за дозата, така,  че ефективно да бъдат управлявани производствените инвестиции и преразпределението на ваксините, както и финансовите и програмните нужди от ресурси, които да ръководят вътрешното планиране и външната подкрепа;

- Да следят внимателно търсенето и приемането на ваксини за бързо адаптиране на услугите и осигуряване на непрекъснатост на доставките;

- Да се ангажират със справедливо разпределение на ваксините в съответствие с тристепенния подход на СЗО;

- Да преразгледат националните стратегии, политики и приоритети за ваксиниране, да следят нововъзникващите доказателства за въздействието на съществуващите, модифицираните и новите ваксини.

Държавите с високо покритие на ваксини трябва:

- Да отстъпят в полза на COVAX и AFPV от планираните си доставки, с цел подобряване на обхвата на ваксинация в нуждаещи се страни;

- Ако вече са поети ангажименти за прехвърляне на права за доставка и даряване на закупени ваксини на COVAX, да изпълнят тези ангажименти в краткосрочен план;

- Да поемат нови ангажименти за трансфер на ваксини, за да се улесни напредъкът към целта за 70% покритие във всяка страна.

Страните, на чиято територия се произвеждат ваксини, трябва:

- Да разрешат свободния трансграничен поток на готови ваксини и суровини;

- Да диверсифицират производството на ваксини, както географски, така и технологично, включително чрез non-exc-usive и прозрачно лицензиране, както и обмен на ноу-хау за трансфер на технологии и разширяване на производството.

Производителите на ваксини срещу COVID-19 трябва:

- Да изпълняват договорите за доставка към COVAX и AFPV – приоритетно и възможно най-скоро;

- Да осигуряват пълна прозрачност за цялостното месечно производство на ваксини срещу COVID-19 и ясни месечни графици за доставки към COVAX, AVAT и държави с ниски и средни доходи, за да се постигне правилно планиране на глобално и национално ниво, и оптимално използване на дефицитните доставки;

- Активно да работят със страни, които имат високо покритие и са договорили големи обеми ваксини, за приоритетно изпълнение на договорите с COVAX и AVAT, включително чрез разсрочване на доставките;

- Да се ангажират за бързо и оперативно споделяте на ноу-хау, за улесняване на трансфера на технологии, за да гарантират, че бъдещите доставки на ваксини са надеждни и достъпни във всяка страна в обеми и срокове, които постигат справедлив достъп.

Гражданското общество, обществените организации и частният сектор трябва:

- Да се застъпват на местно, национално и международно ниво за осигуряване на справедлив достъп до ваксини, тестове и лечения срещу COVID-19, и да контролират изпълнението на дейностите, които се изискват от производителите и правителствата;

- Да мотивират населението, включително чрез социалните медии, за ускоряване на ваксинациите, да противодействат на дезинформацията, която допринася за недоверието към ваксините;

- Да подкрепят предоставянето на ваксинационни програми и услуги в страната.

Глобалните и регионалните многостранни банки и институции за развитие трябва:

- Да дадат възможност на страните да получат по-бърз достъп до финансова и външна подкрепа, необходими за доставката на ваксини и за технически, логистични и човешки ресурси, като се даде приоритет на страните с ниски доходи;

- Да взаимодействат изцяло с COVAX и AVAT за интегрирани операции и споделяне на информация в реално време за истинска подкрепа за справедлив достъп;

- Да подкрепят международните механизми за поръчки и разпределение, за да се даде възможност на всички страни по справедлив, ефикасен и бърз начин да постигнат целевите показатели за ваксинация срещу COVID-19;

- Да подкрепят плановете за разпространение на ваксини и кампаниите за повишаване на осведомеността за жизненоважното значение на одобрените ваксини.

* Глобалният достъп до ваксините COVID-19, съкратено COVAX, е коалиция за световна инициатива, насочена към равен достъп до ваксините COVID-19.
COVAX координира международните ресурси, за да даде възможност на страните с ниски и средни доходи за равен достъп до тестове, терапии и ваксини COVID-19. До 15 юли 2020 г. към COVAX се присъединиха 165 държави – представляващи 60% от населението на човечеството. Въпреки това към 11 април 2021 г. COVAX не постигна целта си за осигуряване на 100 млн. дози, а достави само 38,5 милиона.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.