Вие сте в: Начало // Всички публикации // ТЕЛК са буфер между болните и наредбите

ТЕЛК са буфер между болните и наредбите

Доц. Манаси Николов, председател на ТЕЛК към Университетската специализирана болница
по онкология в София, пред „Форум Медикус”

- Ще започна с факта, че работя в ТЕЛК по онкология от 1994 г. Ето защо до болка съм запознат с проблемите, които са преминали, и с тези, които в настоящия момент съпътстват естеството на нашата работа.
- Уважаеми доц. Николов, този дълъг стаж означава, че сте свидетел на всички нормативни промени, които се случваха в медицинската експертиза през годините?
- Точно така е. Свидетел съм на успешните опити да бъде променена към добро системата. Както и на неуспешните. Работата ни е такава, че всяка една промяна рефлектира по твърде неприятен начин главно върху пациентите. Както и върху работещите, защото ние сме буферът между законодателството и потърпевшите.
- Каква е отличителната характеристика на ТЕЛК по онкология?
- Нашият ТЕЛК приоритетно се занимава с освидетелстване на онкологично болни от София и от страната, които са хоспитализирани в софийски болници за повече от месец. Така го е постановила наредбата. И тъй като у нас почти всичко се централизира в столицата, много хора си правят временна адресна регистрация и по този начин се увеличава невероятно обемът на работа. През нашия ТЕЛК всяка година преминават над 4 хиляди пациенти. Огромен обем, над 20 души дневно освидетелстваме. Броят на онкологично болните през последните 10 години стремглаво расте, причините са много и са познати. Факт е и развитието на диагностиката, установяват се заболяванията в ранен стадий, расте и броят на излекуваните. Защото знаем, че ранното откриване означава по-добра прогноза и по-голяма преживяемост. Така или иначе става дума за лавина – повишена заболяемост, увеличена продължителност на живота, увеличена работа на експертните лекарски комисии.
- Каква е структурата?
- Ние сме звено към УСБАЛО с трима лекари и трима тепнически сътрудници, с които се опитваме да свършим работата, която ни е възложена. За съжаление през август тази година четвъртият член на комисията се пенсионира, спря да работи. Труден е въпросът с кадрите. Младите лекари не желаят да се реализират в тази сфера. В момента в повечето от ТЕЛК-структурите повече от 50 на сто от работещите са пенсионери. От години е така и няма изгледи за промяна.
- Няма в ТЕЛК възможности за кариерно израстване…
- Това също е фактор. Преди години по един ден имахме възможност да посещаваме клиниките за повишаване на квалификацията, но сега просто нямаме и 5 минути свободни.
Естеството на нашата работа е много специфично по простата причина, че нашите онкологично болни пациенти имат силен психо стрес, който неминуемо оказва влияние върху личностните качества, като добавим и загрижеността на близките – възможностите за конфликтни ситуации са огромни. Опитваме се по всички възможни начини да тушираме произшествия. Направил съм организация – пациентът получава писмо с ден и час, за да избегнем струпвания и да има малко хора пред кабинетите. Обикновено обаче се идва по рано, има и придружители, възникват ситуации, които изнервят. Освен това чрез организацията – независимо че нормативно срокът за освидетелстване е три месеца от постъпването на документите – успяваме да се справим по-рано. Ясно е, че нашите пациенти имат бърза динамика на заболяванията, правим така, че в рамките на един месец, най-много на месец и половина, да преминат през нашия ТЕЛК. Успяваме някак си. Ето днес -
1 октомври, даваме дати за 15 ноември – 45 дни максимален срок.
- Как се развиват отношенията с НОИ? Нямаше ли в комисиите и техен представител?
- Преди беше така. Сега нормативите се промениха и в София град има три комисии в НОИ, които преглеждат документите след нашите решения. Трябва да пряват това в 14-дневен срок – да потвърдят или да обжалват съответното решение. Това е добра промяна, защото се осъществява контрол от друга инстанция, положителен е ефектът върху дейността.
- Стигнахме до нормативната база и бързам да попитам – след толкова поправки и промени с какво бяхте облекчени, кое още Ви спъва?
- Облекчи ни последната промяна с ПМС 225 от т.г., с която се даде възможност ние да определяме пожизнен срок на решенията за много заболявания. В бъдеще време ще усетим промяната – след три години, защото нашите болни сега имат тригодишни решения, трябва да „се извъртят” и тогава работата плавно да намалее. Положително решение в бъдеще време.
Ще отбележа и промяна с негативен ефект – става дума за решението, с което от 1 януари т.г. въведохга норматив ТЕЛК в София град могат и трябва да издават решения за освидетелстване на лица, които живеят в чужбина, но имат постоянно местожителство в цяла България. Това означава, че от Каспичан, от Димитровград или където и да е изпращат документите тук, ние извършваме всичко. И освен това натовариха регионалната картотека в София град да извършва всички преводи на тези документи. В момента сме запълнили цял рафт с международни преписки, които чакат да бъдат написани. Следователно – работата се увеличи многократно. Има и едно – според мен неправилно – изискване. Когато издам такова решение, трябва да изпратя писмо с обратна разписка в чужбина – Турция, Франция, Белгия и т.н. И след като тази обратна разписка се върне, подписана от лицето, че е получило решението, чак тогава мога да върна досието в НОИ. Известно е, че от Българските пощи не получаваме обратните разписки на 80 процента, какво остава от чужбина? И питам – какво пречи лицето, което подава документи от чужбина, да напише имейл адрес и телефон за връзка – да го информираме, то да изпрати някого, който да вземе решението – процедурата ще се съкрати с месеци. А да не говорим, че няма логика ние да пишем и изпращаме тези писма – това не е в нашите правомощия и задължения. Досега решенията се гледаха по местоживеене, промяната не е постигнала кой знае какъв ефект. Дори е смехотворно във време, когато говорим за електронно управление, да разчитаме на обратни разписки.
- Какво друго по нормативите?
- По отношение на наредбата бих откроил и посочени в нея някои оценки /т. нар. отправни точки, по които работим/. Те не са синхронизирани, не са достатъчно изпипани и създават възможност за двусмислено тълкуване, което пък би могло да бъде повод за конфликти. Има точка заболявания на органите на уши, нос, гърло – оценката е една. Има обаче и точка заболявания на езика, устната, ларинкса – в друга точка. А става дума все за УНГ. Възниква разминаване къде да бъде оценен пациентът – в общата ли, в конкретната ли точка, след като оценките са коренно различни. Срещат се и други дребни смешни неща. Ако например получите и преживеете инсулт и имате остатъчна хемипареза в лека степен, получавате 30 процента. Ако обаче нямате никакви усложнения след инсулта за първата година получавате 50 процента. Смехотворно, но факт.
Друга недомислица е липсата на финансова обезпеченост на нашия труд. Проблем е, че в момента едно наше решение се обезпечава от МЗ с 25 лева. С това се заплаща за труд, за консумативи и т.н.
- Този проблем за формирането на възнагражденията в трудово-експертните лекарски комисии не е от вчера?
- Той доведе и до отлив от желаещи, и авторитетът на експертите падна, родиха се съмнения за корупционни практики. Не може лекар със специалност, с опит и натрупан стаж да пожелае да работи при минимално заплащане.
- Всъщност от прихода от МЗ ли се формират вашите възнаграждения?
- Да, това са приходите, които ние реализираме за болницата. Да не говорим за поддържането на техниката. Да не говорим,че писмо с обратна разписка струва 11 лева /от тези 25?/.
- Какъв е изходът – да се повиши сумата от МЗ или…
- Един от решените проблеми в наредбите е, че разрешиха на лекари от ТЕЛК да работят с НЗОК. Разбира се, има условия – ако е преглеждал лицето в доболничната помощ, трябва да си направи отвод в комисията. Сега имаме право да работим и другаде, но почти не остава време.
- Преди години, когато се въвеждаше здравното осигуряване, „Форум Медикус” писа, че ТЕЛК остава доведеното дете на здравната система…
- Да, така е. Вече казах,че това е основна причина за отлив на нови колеги – всеки се стрeми към болничната и доболничната помощ.
- Вероятно това доведе и до една порочна ритмичност – мине не мине време и се появяват гръмки заглавия и репортажи за порочни практики в ТЕЛК и експертизата?
- Според мен нещата имат повече политически оттенък, отколкото реален. Вдига се шум, отвлича се вниманието от друг сериозен проблем или конфликт. Поне аз не съм чул да има съдебно решение или доказано съден колега. Просто се отвлича общественото внимание. И тъй като обществото е доста бедно и болно, а ТЕЛК е надежда някой болен да получи минимална фнансова помощ, злоупотребява се в тази насока, посяга се на най-уязвимите.
Но тези кампании разрушиха доверието. Днес да кажеш, че работиш в ТЕЛК е едва ли не срамно. А всъщност много от колегите работим на бързи обороти, с най-добри намерения се опитваме да помогнем на болните. Защото сме като тях, нали живеем един и същ живот.
- Вие, след като сте дълго част от системата, имали ли сте случай да искате да се откажете?
- Да, мога да кажа за последния път – когато бе разпространено масово невярното твърдение, че в ТЕЛК в нашата болница по онкология е имало полиция, вземали са преписки и документи и т.н. Нужно бе да опровергаваме, да реагираме спешно, нищо не беше вярно.
- А имате ли спомен, случка, ко-гато намесата Ви е помогнала?
- Мога да кажа, че получаваме много благодарствени писма от пациенти. Те всеки ден ни изказват добри думи, че сме проявили човечност. Има хора, които са били и в други комисии в страната, правят добра оценка на усилията да се справяме добре и навреме. Важно е да отбележа, че преди COVID-пандемията ние преглеждахме всеки болен, дошъл за експертиза, установявахме каква е динамиката, има ли прогресия на болестта. Казвам това, защото в очите на много хора ние сме едни чиновници, което не е така. Ние помагаме и клинично. Но, така или иначе сега, в условия на пандемия, сме ограничени и имаме право да издаваме решения по документи. Това също крие опасности – при една некоректно попълнена документация за консултация може да се стигне до заблуда например.
Има и друга тенденция, която е известна от години. Пациентите се лекуват за нещо, но получават документи за друга клинична пътека. И тогава как да постъпим ние в ТЕЛК? От години алармирам срещу клиничните пътеки, да се премине към диагностични процедури. В момента например всеки болен, получил преходно нарушение на мозъчното кръвообращение, излиза с диагноза инсулт. Да, но исхемичният инсулт с обратно развитие дава 50 процента инвалидност. И държавата трябва да плати пенсия на това лице. Не правят отделна пътека, нещо спестяват, а после години наред изплащат.
Ще кажа още, че всички тези неща съм ги предлагал много пъти. Дори за тези прословути 25 лв. получих отговор от заместник-министър – „предложението е разумно, но не може да бъде включено, защото не е заложено в бюджета на МЗ за тази година“.
- Уважаеми доц. Николов, ако беше весело, щях да препоръчам да пишете сега, преди да приемат бюджета за следващата година. Но всичко, което коментираме, е толкова сериозно. Благодаря за този разговор.

Дарина Стоева

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.