Вие сте в: Начало // Всички публикации // Добри новини от Смолянска област

Добри новини от Смолянска област

В периода 9-12 октомври т. г. в Златоград и в Неделино бе проведена конференция за състоянието и проблемите на регионалното здравеопазване в област Смолян. Участваха представители на  всички регионални здравни институции, директори на  лечебни заведения, кметове на общини от областта, членове на лекарски колегии, директори на болници от София, Пловдив, Кърджали и Смолян, експерти от Факултета по об-
ществено здраве към МУ в София, членове на Югоизточноевропейския медицински форум, бивши де-путати и представители на различни политически си-ли, водещи медицински специалисти и общо-практикуващи лекари.
В рамките на срещата лекари от различни ме-дицински специалности безвъзмездно консултираха и прегледаха над 300 души.
Конференцията приключи с апел към всички институции, които имат отношение към здравето на населението:
- да се вземат незабавни  мерки  за  осигуряване и гарантиране на медицинското обслужване и здравето на населението;
- поради изключително тревожната ситуация със заболяемостта от COVID-19 да се предприемат адекватни действия за профилактика и превенция чрез ваксинация.
Меморандумът от конференцията ще бъде огласен и предоставен на вниманието на всички местни и държавни органи, МЗ, национални и ре-
гионални здравни институции, медии.
Организатор на конференцията е екипът на Югоизточноевропейския медицински форум.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.