Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // МЗ подобрява достъпа до 35 лекарства

МЗ подобрява достъпа до 35 лекарства

Медикаменти, които постепенно са изчезнали от нашия фармацевтичен пазар, ще бъдат отново достъпни за българските пациенти. Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов по време на пресконференция на 14 януари т.г.

Става дума за 35 вида лекарства, които не са внасяни у нас през последните 4 години. Основна причина за липсата на тези медикаменти в страната е отсъствието на търговски интерес от страна на фармацевтичните фирми заради малките количества, необходими за лечението на български пациенти. По данни на националните консултанти у нас нуждите на година от подобни медикаменти варират от 20-30 до 3-4 хиляди опаковки. Част от тези лекарства изобщо не са регистрирани у нас, а други са разрешени за употреба, но никой не ги доставя.

Досега пациентите, които са се нуждаели от такива лекарства, сами са търсили начин да се снабдят от други държави. Министър Константинов уведоми, че е намерено решение на този проблем, като ще бъдат създадени условия непривлекателните лекарства да бъдат осигурявани. От министерството са се обърнали към дистрибутори на лекарства у нас, като на поканата е отговорила „Софарма Трейдинг”, която е гарантирала, че ще осигурява 30 от тези медикаменти по реда на Наредба №2. Тя дава възможност в страната да се внасят лекарства, които не са регистрирани за употреба и липсват в лечебните заведения. Министърът заяви, че процесът е отворен и всички желаещи дистрибутори могат да се включат. Д-р Константинов информира още, че МЗ ще съдейства за по-бързата регистрация на цени на два от другите медикамента, а след разговори с производителите ще се възобнови доставката на други три препарата.

Стана ясно още, че от министерството ще инициират законодателни промени, които да гарантират наличието на медикаментите на пазара. Всеки производител, който реши да преустанови продажбите на лекарство от Позитивния списък, което е единственото като вид (INN) в страната ни, ще трябва да уведоми писмено Министерство на здравеопазването поне две години предварително. Също така производителят ще трябва да осигури достатъчно количества за задоволяване на нуждите на страната през този период. След изтичането на двете години той ще трябва да заличи и лекарството от позитивния списък – ако не го направи, това ще става автоматично, за да може да се осигури вносът на медикамента по Наредба №2. Изискванията ще залегнат в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Д-р Кунчо Трифонов от IMS health изнесе данни, според които за последните пет години тези медикаменти са имали оборот от средно 46 хил. лв. на позиция. Експертът коментира, че това е една изключителна ниска стойност, особено при условие, че регистрационните такси за една позиция са над 10 хил. лв. Анализите на IMS health показват, че между 20 и 400 пациенти се нуждаят от тези медикаменти, а очакваните стойности на оборота, реализиран от една позиция, ще бъде около 52 хил. лв. Въз основа на тези цифри е ясно, че компанията, която внася тези продукти, няма да реализира печалба.

Огнян Донев – председател на Съвета на директорите на „Софарма”, обясни, че ролята на компанията е да поддържа постоянна наличност от тези медикаменти, които да бъдат на разположение в склад на едро. Донев уточни, че за изпълнение на тази социално отговорна политика компанията ще блокира 5-6 млн. лв. годишно. Димитър Димитров – изпълнителен директор на „Софарма трейдинг”, допълни, че компанията работи повече от 10 години с нерегистрирани медикаменти, като досега е внасяла лекарствата по протокол за конкретен пациент, а сега вече ще поддържа резерв от тях. Той уточни, че в спецификациите на министерството са включени не само списък с медикаментите, но и ориентировъчни годишни квоти. Най-вероятно до месец тези медикаменти вече ще бъдат налични у нас.

Проф. Драган Бобев коментира, че инициативата на МЗ е похвална. Специалистът уточни, че лекарствата са за лечение на заболявания с изключителна медико-социална значимост при деца и възрастни – онкологични, хематологични, епилепсия и други. На фармацевтичния пазар у нас например е липсвал диазепам за ректално приложение, който се прилага при фебрилни гърчове и при пристъпи на епилепсия, съобщи доц. Венета Божинова – началник на Клиника по нервни болести за деца в УБ „Св. Наум”.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.