Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Нови проекции в оториноларингологията

Нови проекции в оториноларингологията

От 7 до 9 октомври т.г. във Велико Търново бе проведен ХІІ Белинов симпозиум, организиран от Националното сдружение по оториноларингология и хирургия на глава и шия и от Асоциацията на лекарите по оториноларингология „Проф. Стоян Белинов – ИСУЛ“. Участие в научното събитие взеха 250 специалисти от цялата страна.

Специално за „Форум Медикус” проф. Румен Бенчев – председател на сдружението, обобщава основните теми и дискутираните проблеми по време на научното събитие:

- През тази година фокусът на симпозиума беше най-вече върху нововъведенията в различните области на нашата специалност – отология, ринология, ларингология, онкология. По традиция гости на симпозиума бяха 12 чуждестранни лектори, сред които и председателят на Европейската федерация по оториноларингология и главен секретар на Световната федерация по оториноларингология проф. Милан Профант от Словакия. Той представи новостите в лечението на отологичните възпалителни заболявания и на отосклерозата. Последните изследвания върху кохлеарната имплантация бяха коментирани от лектори от Унгария. Интерес предизвикаха и нови оперативни техники при заболявания на синусите и на ларинкса. Акцент бе поставен върху лазерната хирургия – метод, който вече се прилага и у нас, най-вече в областта на ларинкса и фаринкса. С лазер хирургия се извършват както начални онкологични операции на ларинкса, така и манипулации, при които се премахват някои доброкачествени новообразувания, които пречат на гласа – т.нар. фонохирургия. Лазерното лечение намира приложение и при случаи на хъркане или сънна апнея. Дискутирахме и някои нови концепции за патогенезата на възпалителните заболявания на синусите.

По време на симпозиума бяха представени последните постижения на медицинската техника – модерни шейвърни системи за операции на носа и синусите и много ергономични инструменти за различни операции. Всеки от нашите специалисти желае да работи с такава иновативна апаратура, но за съжаление цените са доста високи.

Стремежът на организаторите на симпозиума е да представят на цялото оториналорингологично общество най-новите диагностични и терапевтични методи, българските специалисти да овладеят тези методи и да ги прилагат в лечебните заведения. Докладите на българските специалисти показаха, че независимо от факта, че сме изостанали в техническо отношение, ние сме достатъчно квалифицирани, за да лекуваме успешно пациентите.

По време на Общото събрание, проведено в рамките на симпозиума, обсъдихме актуални проблеми на специалността у нас. Дискутирахме клиничните пътеки и необходимостта от промяна на техните алгоритми, както и на някои от изискванията за нивата на компетентност, на които трябва да отговарят лечебните структури, в които се изпълняват тези пътеки. Според нас за някои клинични пътеки трябва да се понижи нивото на компетентност, а за други – да се увеличи. Сега някои процедури се извършват само в университетските болници, а всъщност в една областна болница от второ ниво на компетентност разполагат с необходимите специалисти и апаратура за извършване на такива манипулации. Така се ограничава достъпът на пациентите, които трябва да се лекуват единствено и само в университетските болници. В същото време изпълнението на други клинични пътеки изисква по-голяма прецизност и по-специфична медицинска апаратура – именно тези клинични пътеки трябва да се изпълняват само в университетските болници. Резултатът от дискусията бе изготвяне на становище, което ще представим пред БЛС и НЗОК, надяваме се те да приемат нашето предложение. Предстои да обсъдим и цените на клиничните пътеки с представители на НЗОК.

Друг актуален проблем, който коментирахме, бе за осигуряването на спешна помощ при УНГ-патология в София. В момента в столицата работи само един спешен и денонощен УНГ кабинет – в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където е и най-натоварената клиника. В съботните и неделните дни колегите в този кабинет обслужват не по-малко от 80-100 души. При спешни случаи, които изискват оперативно лечение, се налага кабинетът да работи с по-малък капацитет. Това естествено води до негодувание на пациентите, които трябва дълго време да чакат, за да бъдат прегледани. Ето защо достигнахме до извода, че е необходимо да бъдат разкрити още такива кабинети. Смятаме да изготвим и изпратим писма до МЗ, Столична община и РЗИ в София, за да поставим този остър проблем.

Сдружението по оториноларингология е ангажирано и с квалификацията на специалистите. У нас около 580 лекари имат специалност УНГ – като брой сме абсолютно достатъчни. Въпросът е дали всички тези лекари поддържат своята квалификация. Основната задача на сдружението е провеждане на образователна политика чрез курсове с международно участие, на които действително колегите да имат възможност да подобряват своята квалификация. Трябва да отбележа един недостатък на специализацията по оториноларингология у нас – тя подготвя лекарите за ниво специализирана доболнична помощ. Едва след като е взел специалност, оториноларингологът трябва да се изгражда като хирург. Докато в западните страни взелите специалност веднага могат да извършват и хирургични интервенции. Това е причината много от нашите лекари да специализират и да повишават своята квалификация в чужбина. „Измъкването“ от този порочен кръг е чрез самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията. Ето защо ние започваме да организираме у нас курсове с участието на водещи чуждестранни специалисти. През ноември т.г. предстои първият подобен курс – по ендоскопска хирургия на синусите, който ще се проведе в Пловдив. Интересът към събитието е голям, тъй като курсът включва не само теоретично, но и практическо обучение. Планираме също така и курс по лазер хирургия в оториноларингологията.

В заключение ще кажа,че най-ценно по време на Белиновия симпозиум бе обмяната на опит и споделянето на проблеми и идеи между специалисти от всички нива на системата от цялата страна.

Записа Светлана КОСТАДИНОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.