Вие сте в: Начало // Всички публикации // Европeйският съюз в подкрепа на здравето

Европeйският съюз в подкрепа на здравето

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (2021 – 2027) е отговорът на съюза на пандемията от COVID-19, която оказа голямо въздействие върху медицинския и здравния персонал, пациентите и здравните системи в Европа. Със своя бюджет от 5,1 млрд. евро програмата на ЕС в подкрепа на здравето е най-голямата до момента здравна програма в парично изражение. Чрез нея ще се предоставя финансиране на държавите от ЕС, здравни организации и НПО. Заявления за финансиране ще могат да се подават от 2021 г.

Области на действие на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“

  • Ще се подобри подготвеността на ЕС за сериозни трансгранични заплахи за здравето чрез:

- създаване на резерви от медицински консумативи, които да бъдат използвани при кризи;
- създаване на резерв от здравни работници и експерти, които могат да бъдат мобилизирани в отговор на кризи в целия ЕС;
- засилено наблюдение над заплахите за здравето.

  • Ще се укрепят здравните системи, за да могат те да се справят с епидемиите, както и с дългосрочните предизвикателства, чрез насърчаване на:

- профилактика на заболяванията и промоция на здравето сред едно застаряващо население;
- цифровата трансформация на здравните системи;
- достъп до здравеопазване на уязвимите групи.

  • Ще се осигури наличие на лекарства и медицински изделия на достъпни цени, ще се насърчава разумното и ефективното използване на антимикробни средства и ще се стимулират по-екологосъобразното производство и иновациите в областта на медицината и фармацевтиката.

ЕК ще засили и работата по неотложни приоритети в областта на здравето – например борбата с раковите заболявания, намаляване на инфекциите с антимикробна резистентност и подобряване на равнищата на ваксинация.
ЕС ще разшири успешни инициативи, като европейските референтни мрежи за редки болести, и ще продължи да си сътрудничи с международни партньори във връзка с глобалните заплахи и предизвикателства в областта на здравето.

Допълнително финансиране за здравните политики

Чрез други програми на ЕС също ще се осигурят инвестиции в здравния сектор в допълнение на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“:
- Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) — за подпомагане на достъпа до здравеопазване на уязвимите групи;
- Европейски фонд за регионално развитие — за подобряване на регионалната здравна инфраструктура;
- програма „Хоризонт Европа“ — за научни изследвания в областта на здравето;
- Механизъм за гражданска защита на ЕС/rescEU — за създаване на резерви от медицински консумативи за извънредни ситуации;
- програма „Цифрова Европа“ и „Механизъм за свързване на Европа“ — за изграждане на цифровата инфраструктура, необходима за цифровите здравни инструменти.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.