Вие сте в: Начало // Всички публикации, Личности // Празник на достойния живот

Празник на достойния живот

На 19 февруари по време на първия от тазгодишните симпозиуми „Акад. Чудомир Начев” бе отбелязан 90-годишният юбилей на основателя на клиничната токсикология в България и в света проф. Александър Монов.

- Проф. Монов е творец и създател на клиничната токсикология в България и основен деец и съавтор на нейното изграждане в международен план – с тези думи чл.-кор. проф. Владимир Овчаров откри събитието, организирано по традиция в големия салон на БАН. Както подобава на подобни тържества, чл.-кор. проф. Овчаров запозна аудиторията с богатия жизнен и творчески път на юбиляря.

Александър Монов е роден на 10 февруари 1921 г. в Плевен. Завършва основно и средно образование в полукласическата гимназия в родния си град, където получава солидна подготовка по немски, френски и руски език. През 1940 г. става студент по медицина в медицинския факултет на Софийския университет. След като завършва медицинското си образование, в продължение на  2 години е участъков лекар в с. Изгрев, Никополско. Отбива военната си служба в школата за запасни офицери в Горна баня като завеждащ вътрешното отделение в гвардейската болница в София. През следващите две години от професионалния си път д-р Монов е старши ординатор в първостепенната окръжна болница във Варна. Той специализира вътрешни болести при известните проф. Владимир Алексиев, проф. Петър Николов, проф. Васил Цончев.

През 1952 г. д-р Монов е назначен като старши специалист в Клиниката по спешна вътрешна медицина в „Пирогов”. Скоро след това става ръководител на Второ вътрешно отделение, което по-късно е трансформирано във Втора вътрешна клиника по спешна медицина. В това звено д-р Монов приема пациенти с тежки спешни заболявания, много от които предизвикват сериозни поражения на организма и водят до скорошен летален изход. Младият специалист провежда задълбочени научни изследвания върху тези случаи и въвежда нови подходи и модификации на съществуващите тогава методи, като успява да предотврати смъртта на много пациенти. Д-р Монов полага основите на една иновативна, по-успешна лечебна система в ръководената от него клиника.

Част от пациентите му са пострадали от тежки отравяния от различни отровни вещества. Тези случаи предизвикват професионалния интерес на лекаря и той създава нов термин в медицината – токсичен химичен и биологичен травматизъм. Задълбочените научни изследвания върху този медицински проблем дават основание на д-р Монов да създаде ново направление в клиничната медицина, а именно клиничната токсикология. А по-късно да утвърди и български модел по клинична токсикология.

По инициатива на д-р Монов на 3 март 1963 г. в „Пирогов” е открит Национален център по клинична токсикология. Въведена е единна диагностично-терапевтична система за лечение на острите отравяния. В кратки срокове специалистът утвърждава и внедрява стълбовете на тази система: специални реанимационни методи; нови видове и модели антидотни средства; уникална детоксична депурационна терапия; диализна  депурационна терапия; спешна адекватна имунопротективна и имунозаместителна терапия; специфична органнопротективна терапия на поразените органи и системи; адекватна симптоматична и противовъзпалителна терапия с оглед на настъпилите функционални и възпалителни нарушения и усложнения; спешно хирургично лечение. През 1969 г. д-р Монов става доцент, през 1973 г. – старши научен сътрудник І степен, а през 1976 г. той вече е професор. През годините той участва в научно-проучвателни дейности в областта на токсикологията във Франция, Белгия, Дания, Люксембург, Швейцария, Чехословакия, Русия.

Центърът по клинична токсикология става база за възникване на школа по клинична токсикология, в която са обучени редица достойни ученици на проф. Монов. Той създава модели за обучение, квалификация и специализация на студенти и лекари. Разработва лекционния курс и учебни помагала, които и днес са настолни книги на специалистите. Високите постижения в областта на клиничната токсикология проф. Монов обобщава в голям брой публикации и монографии.

Проф. Монов има принос и за изграждането на Държавната клинична токсикологична организация. Като главен токсиколог на България той е инициатор на изграждането на щатни регионални центрове по клинична токсикология на територията на страната. Проф. Монов организира и първите национални методологически конференции по токсикология, а след това и национални конгреси в това направление. През годините проф. Монов е получил признание от медицинската общност не само у нас, но и в световен план. Но може би най-голямо удовлетворение и днес му носи благодарността на хилядите спасени пациенти и техните близки.

Тези факти за научно-практическата дейност на проф. Монов дадоха основание на чл.-кор. проф. Овчаров в заключение да подчертае, че в своя изключително активен и пълноценен живот проф. Монов е отдал своите високи интелектуални качества и способности за промоцията, развитието и утвърждаването на една нова медицинска дисциплина.

Във времето, отредено за поздравления, първи бяха преките ученици на проф. Монов – представителите на Клиниката по токсикология в „Пирогов”. Доц. Анета Хубенова подчерта, че името на проф. Монов е известно на цялата медицинска общност, на всички хора, които са получили помощ от него.

- Единственото, което мога да кажа, е „На учителя с любов” – с вълнение сподели доц. Хубенова. От името на ръководството на „Пирогов” тя връчи на проф. Монов сертификат с медал.

Проф. Христофор Дишовски прочете поздравителен адрес от ръководството на ВМА, в което бе поставен акцент върху приносите на проф. Монов за развитието на клиничната токсикология и ролята му за утвърждаването на тази специалност във ВМА. Проф. Монов бе награден с почетния знак на лечебното заведение. С благодарност той прие отличието и с премерено чувство за хумор подчерта, че ако неговата първа любов е институт „Пирогов”, то незаконната му любов е ВМА.

Проф. Надка Бояджиева – ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология, развълнувано сподели, че проф. Монов е редовен гост-лектор на научно-образователната школа за млади талантливи медици и винаги успява да мотивира младите хора да поемат по достойния път на науката.

Проф. Монов получи още много поздравления и цветя – от Българското токсикологично дружество, от Фармацевтичния факултет на МУ в София, от много колеги и приятели. С присъща скромност той благодари на сътрудниците си за усилията, които те са полагали през десетилетията, за да защитят името на българската медицина, и подчерта:

- Делото в областта на клиничната токсикология у нас е една от малките стъпки за защита на името и авторитета на България.

По традиция тържеството бе последвано от академични лекции в областта на токсикологията. Доц. М. Гешева коментира клинични проучвания на отравянията с литиеви препарати. Фармакологичните характеристики на съвременните антидотни средства бяха представени от проф. Надка Бояджиева. Лекцията на доц. А. Хубенова бе посветена на отравянията в детската възраст, а д-р Ю. Раденкова-Саева докладва за остри отравяния с метанол.

Какъв по-хубав подарък за учителя от факта, че неговите ученици продължават да утвърждават и развиват създаденото научно направление…

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.