Вие сте в: Начало // Всички публикации // Антибиотична политика и резистентност в пост-COVID ерата

Антибиотична политика и резистентност в пост-COVID ерата

Научен форум по темата събра над 120 водещи специалисти от цялата страна. Те обсъдиха различни важни аспекти на антибиотичната политиката и резистентността, въз основа на опита от напрегнатите пандемични дни, когато бяха вземани бързи и нестандартни решения. Участваха анестезиолози и микробиолози.  Двудневният форум бе проведен под егидата на Дружеството на анестезиолозите в България, Медицинския университет в Пловдив и МБАЛ „Уни Хоспитал”.
Д-р Ангел Проданов, прокурист на МБАЛ „Уни Хоспитал“, откри форума и подчерта:
- Огромният интерес към събитието потвърди, че темата е важна и наболяла, че поставянето й е навременно и изключително ценно за съсловието.
Участниците и гостите бяха приветствани от председателя на Дружеството на анестезиолозите в България чл.-кор. проф. Николай Петров, от проф. Мариана Мурджева, ректор на МУ в Пловдив, и от проф. Чавдар Стефанов, началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Св. Георги“.
Дискутирани бяха тенденции в употребата на антибиотици, предизвикателства, казуси и решения по отношение на антибиотичната резистентност, COVID-пандемията и отражението й върху микробната резистентност и др.
Сравнителен анализ за тенденциите в употребата на антибиотици и пандемията от COVID-19 направи д-р М. Маринов от ВМА в София, с което даде старт на научната програма и на последвалите дискусии. Д-р С. Добрев също от ВМА коментира „Особености и поведение при COVID-19 свързана пневмония в условията на интензивното лечение”.
„COVID-пандемията и отражението й върху микробната резистентност” бе темата на доц. В. Гергова от същото лечебно заведение.
С голям интерес бе изслушан докладът „Антибиотична резистентност – предизвикателства и решения” на колектив от МУ в Пловдив: проф. М. Мурджева, д-р  Й. Калчев, д-р Г. Ленгерова,  д-р А. Ангелова /Катедра по клинична  микробиология и имунология/, проф. Ч. Стефанов /КАСИМ/.
Анализ на антибиотичната консумация в УМБАЛ „Св. Геор-
ги“ преди, по време и след падемията от COVID-19 направиха проф. Ч. Стефанов и маг.- фарм. Н. Червенкова.
Доц. Г. Павлов, от МУ в Пловдив коментира вътреболничните пневмонии при пациенти с COVID-19 на механична вентилация.
Д-р П. Иванова от УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна заинтригува аудиторията с лекция „Динамика на инфламаторните биомаркери при пациенти с COVID-19 – ръководен репер за лечението им”.
Какво е било антибиотичното приложение в УМБАЛ „Св. Марина“ по време на COVID- пандемията? Равносметка на-
прави д-р Н. Младенов от УМБАЛ „Св. Марина“ в морската ни столица.
С интерес бе посрещната и лекцията „Оптимизиране на дозовите режими на антимикробната терапия с цел повишаване на ефективността” на д-р Дончо Ташков от МБАЛ „Уни Хоспитал“.
Антибиотична политика и контрол на микробната резистентност – така бе формулирана темата на кръгла маса, модерирана от проф. Чавдар Стефанов и доц. Георги Павлов, където специалистите дискутираха особености, изводи и препоръки от тежките уроци, научени в трудния пандемичен период.
Антибиотичната резистентност е особено актуален проблем в пост-COVID времето, защото масовото приложение на стратегически антибиотици по време на пандемията може да тласне резистентността на бактериите към непреодолими върхове – такъв е един от стратегическите изводи от безспорно полезната и в научно, и в практическо отношение среща.
Генерален спонсор на събитието бе „Асарел-Медет“ АД.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.