Вие сте в: Начало // Всички публикации, Научно-приложни статии // Неподозирани диагностични и терапевтични хоризонти

Неподозирани диагностични и терапевтични хоризонти

На 10 февруари 2011 г. се навършиха 100 години от смъртта на откривателя на рентгеновите лъчи Wilhelm Conrad Roentgen. Неговото откритие е едно от най-значимите в историята на науката. То е залегнало в основите на образната диагностика – нова, бурно развиваща се специалност, която има ключово значение за медицината. Съвременните технологии в тази област напреднаха неимоверно и допринесоха за оптимизирането на диагностиката и терапевтичното поведение при много заболявания.

Стогодишнината от смъртта на Рентген стана повод Европейското дружество по радиология (ESR) да обяви 10 февруари за ден, в който всяка година ще се провеждат инициативи, целящи информиране на  обществеността за мястото, ролята и проблемите на образната диагностика. ESR e най-голямата и авторитетна организация на рентгенолозите и радиолозите в Европа, с повече от 50 хиляди индивидуални членове. Деветнадесет национални дружества по рентгенология и радиология подкрепиха апела на ESR да бъдат организирани медийни изяви, съобразени с особено важните проблеми за диагностиката и лечението на рака, инсултите, инфарктите, тежките травматични увреждания и др. Предвиждат се дискусии по теми, свързани с  лъчезащитата, мениджмънта и остойностяването на образните изследвания, някои етични и деонтологични въпроси.

В днешно време модерните технологии позволяват нов поглед  върху  човешкото тяло с дву-, три- и четирипространствени реконструкции, с много по-голяма разделителна способност. Все повече се развива функционалното направление в образната диагностика, което е в основата на т.нар. персонализирано лечение, строго индивидуализирано за конкретния пациент. Невероятни са успехите в областта на нуклеарната медицина, както и в широкия спектър от методи, при които не се работи с йонизиращи лъчения, каквито са магнитнорезонансната томография и ултразвуковата диагностика.

Българската асоциация по радиология  (БАР) се присъединява към инициативата на европейските си колеги да бъдат представени пред обществените среди големите възможности на новите технологии и ролята на специалистите, които боравят с тях. В резултат на редица програми в страната навлиза нова апаратура, актуализират се учебните програми. Вече са инсталирани две уредби за позитронно-емисионна томография в съчетание с компютърна томография (PET/CT), които откриват нови възможности за функционални изследвания – регистриране на повишен метаболизъм в тумора, преди той да бъде визуализиран с помощта на рентгеновото изследване и локализиран компютъртомографски. На този метод се възлагат големи надежди при заболявания на сърдечния мускул и на централната нервна система. Тук е мястото да се отбележи, че компютърната томография и магнитнорезонансната образна диагностика разкриват нови, неподозирани досега възможности за своевременното разпознаване на острите заболявания на централната нервна система, съдовите разстройства на главния мозък и др. За популяризиране на тези и много други новости БАР и структурите по образна диагностика в страната ще организират пресконференции и симпозиуми и ще използват  възможностите, които предоставят радиото, телевизията и печатните издания. Част от материалите ще бъдат представяни online.

Проф. Любомир ДЯНКОВ

Доц. Васил ХАДЖИДЕКОВ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.