Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // НЗОК декларира готовност договорите за болнична помощ да бъдат подписани до 20 февруари т.г.

НЗОК декларира готовност договорите за болнична помощ да бъдат подписани до 20 февруари т.г.

Всички аспекти на предстоящите взаимоотношения между Националната здравноосигурителна каса /съответно РЗОК/ и лечебните заведения за болнична помощ бяха обект на специална пресконференция на 3 февруари т.г. Участваха управителят на НЗОК – д-р Нели Нешева, Григор Димитров – член на Надзорния съвет, доц. Марияна Василева – подуправител на НЗОК, експерти от осигурителната институция.

Изявление по темата направи д-р Нешева, която акцентира, че готовността да се преговаря е предшествана от сериозна подготовка, задълбочен анализ на процесите, дискусии и градивни спорове между партньорите. При изработването на методиката за разпределение на бюджета ръководството на НЗОК се е ръководило от принципите за прозрачност, за законност – съобразяване с бюджета на НЗОК за 2011 г., със Закона за здравното осигуряване, както и с приключилите процеси по определяне на нивата на компетентност и получените разрешения за дейност на болничните структури в цялата страна. Друг принцип с особено значение, според д-р Нешева, е възможността, определена чрез новата методика, за гъвкаво реагиране в рамките на определените по бюджет средства и чрез спазване на всички нормативни правила. Подготовката е протекла не чрез диктат на Централното управление на НЗОК, а чрез включване на всички заинтересовани по веригата, които участват в разпределението на средствата. Не на последно място управителят посочи, че водещ остава принципът за достъпност на пациентите до всички нива на здравните структури.

Постигнахме спокойствие в системата, декларира д-р Нешева. И се аргументира със свършеното в трудните условия на 2010, както и с постигнатия синхрон в действията на ръководствата и на експертите на НЗОК и на БЛС при подготовката на НРД’2011.

Приетите от Надзорния съвет на осигурителната институция правила са резултат от двумесечна работа, много срещи с ръководители на всички видове лечебни заведения за болнична помощ, на експерти /Правилата публикуваме отделно – б.р./.

На пресконференцията стана ясно, че според новите правила нараства ролята на директора на всяко лечебно заведение още в началото на процеса. Като избира за база данните от 2010 г., като съобразява определените нива на компетентност на всяко отделение или клиника, като анализира броя на клиничните пътеки и обемите, всеки директор ще предложи в съответната РЗОК свой прогнозен бюджет. Ангажимент на директора на РЗОК става необходимостта да съобрази информацията за целия район, за отчетеното през изминалата година, както и за съответствието между нивата на компетентност и предложенията на болничните директори.

Друг интересен момент в новата методика е създаването на комисия в централното управление, която ще преценява предложенията за прогнозни бюджети от РЗОК и ще одобрява предвижданите средства за всяко лечебно заведение.

Гъвкавост в работата по заплащането за болнична помощ според новите правила означава възможността някои средства да се преразпределят от месец в месец, но само в рамките на съответното тримесечие. Ако пък сезонни причини наложат, възможно е прехвърляне на прогнозни средства от тримесечие в тримесечие, но по специален ред, а и като се запази годишната бюджетна рамка. Тези възможности за адекватно реагиране дават основание на д-р Нешева да определи новата методика като „отворена и гъвкава”.

Не на последно място правилата предвиждат – независимо от прогнозните бюджети – да се заплащат в пълен размер клиничните пътеки 141 и 279, свързани с раждане и грижи за здраво новородено дете. На пресконференцията стана ясно, че средствата за тези пътеки нямат нищо общо с ангажимента да се заплаща на лечебните заведения за раждане от здравно неосигурени майки.

Пред журналистите г-н Гр. Димитров изтъкна ролята на Надзорния съвет на НЗОК и определи методиката за заплащане за болнична помощ като „първа рожба” на една структура с нови функции. Той подчерта, че правилата са съобразени с бюджета за болнична помощ, с ПМС 304 за цените на клиничните пътеки и обемите, с НРД’2011, със стандартите за дейност по отделните специалности, както и с националната здравна карта. В заключение г-н Димитров обобщи, че „Методиката възпроизвежда нов модел за определяне на средствата за болнична помощ при наличие на нива на компетентност в лечебните заведения”.

В отговор на журналистически въпроси д-р Н. Нешева подчерта, че бюджетът за болнична помощ за 2011 г. е 958 млн. лева. От сумата ще бъде отделен 10-процентен резерв за форсмажорни обстоятелства и за нови договорни партньори. Тя изтъкна, че оперативният резерв на касата в размер на 260 млн. лева ще бъде използван в последните тримесечия за болнична помощ и за лекарства.

Директорът на НЗОК изтъкна още нарастващата роля на мениджърите на болнични лечебни заведения: „Те не са обикновени разпоредители на средства, те трябва да мислят и прогнозират, защото вече не са наблюдатели, а участници в процеса на разпределение на парите”, каза тя. И допълни, че няма да бъде лека и задачата на директорите на РЗОК, които въз основа на базата от 2010 г. и на промените върху здравната карта трябва да осигурят справедливо разпределение на прогнозните стойности за съответните болнични структури в региона.

В заключение д-р Нешева подчерта:

- Между НЗОК и МЗ няма конфликт, заместник-министри участват в ръководните органи на НЗОК, комуникацията е непрестанна;

- Определените за 2011 г. средства за болнична помощ ще стигнат.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.