Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Указания по прилагането на НРД’ 2011

Указания по прилагането на НРД’ 2011

Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз изготвиха две съвместни указания по прилагането на Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности за 2011 г. и изпратиха писмо до министъра на здравеопазването.

С Указание №1 от януари т.г. се дават разяснения по отношение на болничната медицинска помощ и прилагането на Приложение №18 към НРД. Описани са конкретни условия, с които се улесняват договарянето по клинични пътеки и достъпът на пациентите до медицинска помощ.

Указанието съдържа три раздела:

- по отношение изискването за наличие на лаборатории;

- по отношение на конкретни клинични пътеки;

- по отношение промяна в изискванията към изпълнителите по клинични пътеки и/или дейностите, заложени в тях (кодове).

С писмо до министъра на здравеопазването е изпратен списък на клиничните пътеки (част от указанието), за чиято промяна трябва да бъдат изменени съответните медицински стандарти. Поради изтичането на срока за подаване на документи от изпълнители на болнична помощ за работа с НЗОК (31.01.2011 г.) двете институции очакват своевременен отговор от Министерството на здравеопазването дали такива корекции ще бъдат направени, за да могат след това те да бъдат отразени и в алгоритмите на клиничните пътеки. Част от указанието ще влезе в сила съобразно решението на Министерството на здравеопазването.

В Указание №2 от януари т. г. са разгледани различни казуси в извънболничната помощ, свързани с прилагането на Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Наредба 40 за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Описват се редът за отчитане на имунизации при лица над 18 години, както и начинът на отчитане на прегледи на новородени, които все още нямат ЕГН. Разяснено е и как лекарите ще осигуряват постоянен денонощен достъп до медицинска помощ до момента на разкриване на дежурни кабинети.

Очаква се с изготвените указания да бъде улеснена работата на договорните партньори и да се избегнат проблеми при предстоящото сключване на договори.

Пресцентър на НЗОК

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.