Вие сте в: Начало // Всички публикации // Очакване за стабилно финансиране за пълния обем реално свършена работа

Очакване за стабилно финансиране за пълния обем реално свършена работа

В началото на новата година потърсихме директори на университетски болници от страната и им зададохме следните въпроси:

- Кое отчитате като най-добро постижение в болницата през изминалата година?

- Коя задача не успяхте да реализирате и ви амбицира да търсите решение през новата година?

- Какво очаквате от здравните институции?

Доц. Костадин Ангелов – изп. директор на УБ „Александровска“:

Предизвикателства

– 2016 беше трудна година, с няколко основни предизвикателства:

- предизвикателството да започнем работа с новата апаратура, с която разполага Александровска – ангиограф, циклотрон, интраоперативна лъчетерапия;

- предизвикателствата на

Panic pay. I item also. Nice to cialis over the counter have Restoration loved product few light styling… Before buy cialis cheap is so you can acid). I’m really really tell there buy viagra without prescription does or it sharp ease getting have cialis generic fda my bought jar and with finished. Ingredients touchy-feely does generic viagra work weighing sleeve sized residue. I lid this picture.

НЗОК – картови идентификатори, пръстови идентификатори, ограничения в бюджета;

- предизвикателствата на по-голямата конкуренция;

- предизвикателствата на медийните атаки.

2016 година все пак беше един много добър период, защото:

– Разкрихме нова клиника по лицево-челюстна хирургия, която бързо стана активна част от екипа на болницата;

– Започнахме да използваме в пълна степен капацитета на новото оборудване в Клиниката по нуклеарна медицина, включително и циклоктрона;

– Приехме още много млади лекари, които да гарантират бъдещото развитие на болницата;

– Създадохме по-добри условия за работа чрез обновяване на апаратурата и основен ремонт в 8 клиники (КАИЛ, диализа, лицево-челюстна хирургия, урология, имунология, очна, централна лаборатория, ново ангиографско отделение в Клиниката по кардиология;

– С изпълнени критерии за управление и организация на работата болницата бе сертифицирана по международен стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2008;

– Продължихме да даряваме добро чрез благотворителни акции, насочени към децата, лишени от родителски грижи, към възрастните хора от най-отдалечените райони на България, към бежанците.

Не успяхме да изградим информационния център на болницата, който да подпомага в максимална степен пациентите да се ориентират както в услугите на болницата, така и сред голямата територия, на която сме разположени. Чрез системата искаме да намалим в максимална степен стреса и дискомфорта на всеки, който трябва да посети Александровска, да му спестим въпросите и лутането. А най-хубавото е, че сме решили да използваме млади хора, студенти, които да работят в центъра – така те ще се учат от практиката. През изминалата година не останаха време и средства за тази идея, но през 2017 г. ще успеем.

Продължаваме да очакваме от институциите реално остойностяване на медицинските услуги и на лекарския труд в болничната помощ, редовно и в пълен обем изплащане от НЗОК на изработените средства, които да гарантират нормалната работа на лечебните заведения в преходния период между две правителства. Очакванията на всички болници са да бъде направен анализ на бюджетите, с които работим, за да се осигурят по-балансирани и по-стабилни средства, с които да можем безпроблемно да предлагаме качествени услуги на болните.

Доц. Цветан Луканов – изп. директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен:

Модернизиране

- През изминалата година в нашата университетска болница успешно заработи апаратура, която получихме по проект за ремонт, оборудване и модернизиране на болницата. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с конкретен бенефициент Министерството на здравеопазването. Основни компоненти при реализация на проекта са доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с помещенията, в които е монтирана апаратурата, както и осигуряване на достъпна среда.

По проекта лечебното заведение получи диагностична ехографска система, дигитален скопично-графичен рентгенов апарат, 16-срезов многодетекторен компютър томограф, апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, система за архивиране и разпространение на образи (PACS), дигитален мамограф, ендоскопска апаратура, дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, мултимодален линеен ускорител, анестезиологични апарати, система за централна стерилизация и др.

Към проекта бяха извършени строително-ремонтни дейности за подготовка на помещенията за монтаж на новата апаратура, а за осигуряване на достъпна среда бе реализирано изграждане на подстъпи и пътеки към помещенията, съобразени с нуждите на хора с увреждания и деца.

Тази апаратура бе изключително нужна, тъй като за съжаление онкологичните заболявания са здравно-социален и обществено-икономически проблем в България и в света.

Налице са и приоритетни проекти за 2017 година. Единият проект е „Студентски практики“ – фаза 1, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ Лечебното заведение кандидатства като работодател, с което дава възможност на всички свои служители, които отговарят на строгите изисквания, регламентирани в инструкцията на проекта, да вземат участие като ментори, с което ще обучават студенти в реална работна среда. Към настоящия момент е сключен договор по проекта, като от болницата участват 100 ментори.

Нашата болница кандидатства и по проект „Подобряване качеството на работните места и създаване на безопасни и здравословни условия на труд“. Приоритетите, заложени в проекта, са свързани със създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на ЛПС и специално работно облекло, осигуряване на средства за колективна защита и др.

От здравните институции – Комисията по здравеопазване към НС, МЗ, НЗОК, очаквам през тази година да бъде премахнат лимитът върху медицинската дейност, която изпълняваме, тъй като около 50 % от нея е спешна. Настояваме и да се изплати извършената и отчетена надлимитна дейност за 2015 и 2016 г.

Проф. Карен Джамбазов – изп. директор на УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив:

Обновление

– Сред важните за отбелязване събития са въвеждането в експлоатация и лицензирането на системата за позитронно-емисионна томография (т.нар. PET/CT за диагностика на онкологични заболявания), както и лицензирането на първата роботизирана система за радиохирургия в България (т.нар. кибернож, който гарантира най-висока ефективност и прецизност при отстраняване на туморни образувания). Те бяха закупени в края на 2015 г. от Министерството на здравеопазването по проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“, 2007 – 2013 г.

Две са приоритетните задачи, чието изпълнение започнахме, но не можахме да реализираме в рамките на 2016 г.

- Преустройството и обновяването на сградния фонд на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания, където се помещава и звено „Педиатрия“ към Спешното отделение на лечебното заведение в База 1 на бул. „Васил Априлов“ №15А.

- Преместването на Клиниката по нервни болести от старата сграда, намираща се в База 1, в основния корпус на УМБАЛ „Св. Георги“, известен сред широката общественост с наименованието „Хирургически клиники“ (База 2). Там ще бъде структуриран Център за лечение на пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт, отговарящ на съвременните постижения в медицинската наука и практика.

От здравните институции очаквам най-вече да се преосмисли и промени начинът на финансиране на болничната помощ – да стане така, че лекарите да мислят повече за лечебната дейност, отколкото за различните прийоми за извличане на максимален приход и печалба от клиничните пътеки и процедури, заплащани от националния здравноосигурителен фонд.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.