Вие сте в: Начало // Всички публикации // Значим принос в медицинската книжнина

Значим принос в медицинската книжнина

В края на м.г. българската медицинска литература бе обогатена с уникална по рода си монография „Спешна урология“, съставена под редакцията на чл.-кор. проф. д-р Чавдар Славов, дмн, дело на издателство „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.

Официалната промоция на книгата бе планирана за края на ноември и отложена по разбираеми причини, вероятно за пролетта на 2021 г.

„Форум Медикус“ представя накратко най-характерните черти и особености на „Спешна урология“, която заема забележително място в каталога на съвременните медицински издания у нас.

Спешната медицина е мултидисциплинарна специалност

Тя е насочена към запазване на здравето и живота на пациентите, и е предизвикателство към уменията на медицинските екипи. Приложението ѝ в практическата медицина се базира на няколко основни принципа, които определят специалностите като самостоятелни единици. Но какво всъщност е спешното състояние и кой пациент следва да се определи като спешен? Каква е разликата между спешно и неотложно състояние? В медицинската терминология спешното състояние е всяка остра или внезапно възникнала криза, свързана с нарушение във виталните функции на организма, което може да доведе до летален изход или до трайни тежки увреждания на органи и системи. Неотложното състояние, от своя страна, е всяко възникнало усложнение на предшестващо болестно състояние, което носи риск от увреждане на морфологичната структура или спиране на функционалните процеси в организма. На базата на тази разлика в европейските държави е създаден и активно прилаган медицински триаж за спешност с цел отдиференциране на спешните пациенти и предприемане на по-адекватни действия.

Урологичната спешност е неделима част от общата спешност, но има и някои свои особености. Осъществява се както в спешните центрове, така и в урологичната амбулатория и в специализираните отделения.

Урологията е специалност, която по традиция получава по-малко внимание в медицинското образование. В практиката обаче поради множеството органи и системи, които третира, тази специалност заема съществено място. В този смисъл монографията „Спешна урология“ запълва сериозна празнота в нашата медицинска действителност. Тя е резултат от опита и познанията на водещи уролози, нефролози, анестезиолози-интензивисти, акушер-гинеколози и други специалисти, натрупан през последните 30 години и съобразен със световните тенденции в тази област. Съществена част е отделена и на урологични състояния, които са не само пряка причина за предприемане на спешни мерки, но могат при определени обстоятелства да предразполагат към такива. Сериозно място заема и развитието на редица усложнения в резултат на самото заболяване, както и на различните методи на лечение.

Включването в съдържанието на монографията на някои специфични дейности от области като спешна медицина, кардиология, психиатрия и сестрински грижи допълва познанията и уменията на клиницистите при спешни урологични състояния.

Монографията може да се ползва освен от уролози, също и от по-широк кръг медицински специалисти: спешни медици, анестезиолози-реаниматори, хирурзи, общопрактикуващи лекари и др.

Чл.-кор. проф. Чавдар Славов, дмн

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.