Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // „Прехвърлянето” на лекарства

„Прехвърлянето” на лекарства

Работна група в МЗ

Известно е, че в края на миналата година Министерството на здравеопазването предприе стъпки за прекратяване на централизирания търг за животоспасяващи медикаменти с оглед подобряване лечението на пациентите. От началото на тази година към НЗОК „преминаха” медикаментите за лечение на редки заболявания, за имуносупресорна терапия след трансплантация и за хормонална терапия при онкологични заболявания.

Останалите медикаменти за диализа и онкологични заболявания, които досега се осигуряваха чрез централизиран търг от МЗ, през тази година ще се осигуряват чрез търгове от лечебните заведения.

За да няма проблеми с провеждането на тръжните процедури, Министерството на здравеопазването е в постоянен диалог с лечебните заведения. Всички болници са получили инструкции за провеждането на процедурите. За постигането на по-голяма прозрачност при провеждането им обаче МЗ препоръчва в търговете да се включат и представители на пациентски организации като наблюдатели. Лечебните заведения са уведомени и за възможността от нелоялна конкуренция, получили са указания за използване на предпазни механизми.

Междувременно МЗ ще подготви и конкретните механизми, по които и тези лекарства да се отпускат и заплащат директно от НЗОК. За да приключи поетапното прехвърляне на всички групи лекарства до края на годината, МЗ формира работна група. В групата ще участват медицински експерти и представители на МЗ, НЗОК, пациентски организации, дистрибутори с национално покритие по данни на IMS Health, организации на производителите на лекарства и на фармацевтите. Работната група трябва във възможно най-къси срокове да даде решения за преминаването към НЗОК на останалите 5 групи медикаменти – за диализа, обезболяващи, антиеметици, за базова химиотерапия, за таргетни терапии.

Българската асоциация на търговците на едро с лекарства декларира готовност

Българската асоциация на търговците на едро с лекарства, която обединява компаниите, които доставят около 65% от лекарствата, които заплащат обществените фондове – Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и болниците, заявява своята готовност да продължи да бъде надежден партньор на болниците, диспансерите, МЗ и НЗОК в своевременното лечение на нуждаещите се пациенти.

Изразяваме своята финансова и логистична готовност да доставяме необходимите количества лекарства за пациентите с онкологични заболявания, които лечебните заведения заявят в предстоящите тръжни процедури.

Резултатите от търговете зависят изцяло от процедурата по Закона за обществените поръчки и методологията на търговете, препоръчана от МЗ, Агенцията по обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията.

Базирайки се на досегашната ни работа по изпълнението на договорите за доставка на животоспасяващи медикаменти и на информацията за запазване на регулярността в разплащанията, смятаме, че няма основания за притеснения относно бъдещите доставки на тези медикаменти.

“Александровска” стартира процедура по ЗОП

На 18 януари т.г. от УБ „Александровска” съобщиха, че стартира процедура по ЗОП за „Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа и медицински изделия за диализа” съгласно новия механизъм на финансиране на лечебните заведения през 2011 година, по който те сами осигуряват лекарствени продукти и медицински изделия за диализа, които до момента се закупуваха по реда на Наредба № 34 / 2005 г.

Проф. Л. Трайков – изп.-директор на болницата, изрази увереност, че университетските болници в страната имат готовност да проведат тръжните процедури и изрази надежда, че няма да се стигне до тежки проблеми в доставката на лекарствени средства за пациентите с онкологични и бъбречни заболявания.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.