Вие сте в: Начало // Всички публикации // Оценка на глобалния риск

Оценка на глобалния риск

Всеки пети жител на планетата има рискови фактори от здравно естество, които при инфекция с новия коронавирус SARS-CoV-2 благоприятстват развитието на тежка форма на COVID-19. Според проучване, публикувано в Lancet Global Health, при около 4% (349 млн. души) в случай на инфекция ще бъде необходима хоспитализация.

Изследователи от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина са установили какъв е делът на хората в риск в 188 страни по света на базата на данните от изследването на глобалното бреме на болестите, нараняванията и рисковите фактори, налично за 2017 г., както и на междинните данни на ООН за състоянието на световното население за настоящата година.

На базата на данните от Китай, СЗО и здравните агенции на САЩ и Великобритания са взети предвид следните хронични болестни състояния, които увеличават риска от тежко протичане на короновирусната инфекция:

- сърдечно-съдови заболявания (включително вследствие на високо кръвно налягане);

- хронични бъбречни заболявания (включително свързани с хипертония);

- хронични белодробни заболявания;

- хронични чернодробни заболявания;

- диабет;

- онкологични заболявания със и без директна имуносупресия;

- ХИВ инфекция;

- туберкулоза;

- хронични неврологични състояния;

- плоскоклетъчна анемия.

Според Андрю Кларк и сътр. поне едно от тези състояния се открива при 1,7 млрд. души или 22% от световното население. Пропорцията се увеличава от 10% сред 25-годишните до 66% сред 70-годишните. Ето защо в страни с по-младо население по-малко хора са изложени на риск от тежко протичане на COVID-19.

В Африка хората в повишен риск са само 16% (283 млн. от 1,3 млрд. души), а в Европа делът им е почти двойно по-голям – 31% (231 млн. от 747 млн. души).

Според данните за Европа в публикацията България, заедно с Литва и Латвия, са на челните места по дял от населението на хората в повишен риск – над 30% (т.е. тези, които имат поне едно съпътстващо заболяване от изброените по-горе). Страната ни е на първо място с над 6% дял на хората с висок риск от тежко протичане на COVID-19 в случай на инфекция.

Общо 6% от световното население (400 млн.) имат два или повече рискови фактори. Особено са засегнати по-възрастните групи от населението в Европа и Северна Америка. Общо 4% (349 млн.) от световното население в случай на инфекция са изложени на риск от развитие на тежък COVID-19, който изисква болнично лечение.

С дял от 6% мъжете са двойно по-застрашени от жените -  3%. И при двата пола рискът се увеличава с възрастта. 26% от мъжете над 70-годишна възраст са изложени на риск от хоспитализация за COVID-19, в сравнение с 14% от жените.

„Ако бъде разработена безопасна и ефективна ваксина, нашите оценки могат да послужат като индикация за обемите, които биха били необходими за имунизация в световен мащаб на рисковите лица. При липса на ваксина може да се наложи рисковите индивиди да бъдат защитени чрез по-интензивни мерки за физическо дистанциране в сравнение с по-широката популация. Този подход може да бъде особено важен в места, където съществува риск здравните системи да бъдат претоварени от многото случаи“, посочват авторите на проучването.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.