Вие сте в: Начало // Всички публикации // Хипертония, диабет и риск от COVID-19

Хипертония, диабет и риск от COVID-19

Според проучване на Xiabo Yang и кол. върху 32 починали /от група от 52 пациенти в интензивно отделение за лечение на COVID-19/, със съпътстващи сърдечно-съдови болести са били 22%, и с диабет – също 22%. Друго проучване, включващо 1099 болни с COVID-19, от които 173 са били в много тежко състояние, отчита коморбидност: 23,7% – хипертония, 16,2% – диабет, 5,8% – коронарна сърдечна болест, 2,3% – мозъчно-съдова болест.  В трето проучване върху 140 пациента, приети в болница с COVID-19, 30% са били с хипертония, а 12% – с диабет.

Данните от трите проучвания сочат също, че пациентите са били лекувани с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим.

Известно е, че патогенните коронавируси SARS-CoV и SARS-CoV-2 се прикрепват към таргетните си клетки чрез ангиотензин конвертиращия ензим 2 /АСЕ2/, който се експресира от епителните клетки на белия дроб, бъбреците, червата и кръвоносните съдове. Данните сочат, че експресията на АСЕ2 се увеличава при пациенти с диабет тип 1 или тип2, които се лекуват с АСЕ инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери /ARBs/.

АСЕ2 също така може да се увеличи от thiazolidinediones и ибупрофен. Тези данни подсказват, че експресията се увеличава при диабет и лечение с АСЕ инхибитор, а ARBs усилват експресията на АСЕ2. Следователно увеличената експресия на АСЕ2 ще улесни инфекцията с COVID-19. Хипотезата е, че , лечението на диабет и хипертония с АСЕ2 стимулиращи лекарства увеличава риска от развитие на тежък до фатален COVID-19.

Ако тази хипотеза бъде доказана, това ще доведе до конфликт в лечебните подходи. Защото АСЕ2 ограничава възпалението и се предлага като потенциална нова терапия за възпалителни белодробни заболявания, рак, диабет и хипертония. В бъдеще трябва да се изследва и друго – генетичната предиспозиция за повишен риск от SARS-CoV-2 инфекция, която може да се дължи на АСЕ2 полиморфизъм, свързан с диабет, инсулт, хипертония, специално сред азиатското население.

Ако обобщим – предразположеността на индивида може да бъде резултат от комбинацията от лечение и АСЕ2 полиморфизъм.

Ние предполагаме, че пациенти със сърдечни болести, хипертония или диабет, лекувани с АСЕ2 стимулиращи лекарства, са с по-висок риск от тежка COVID-19 инфекция, следователно те трябва да бъдат мониторирани за АСЕ2 модулиращи лекарства – АСЕ инхибитори и ARBs.

В проучване на PubMed от 28 февруари т. г. не открихме доказателство, че антихипертензивните блокери на калциевите канали увеличават АСЕ2 експресията – следователно те са подходящо алтернативно лечение при такива пациенти.

The Lancet, 11 март 2020 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.