Вие сте в: Начало // Всички публикации // Уникална животоспасяваща операция

Уникална животоспасяваща операция

- В конкретния случай става дума за пациент на 57 години с диагностицирано заболяване на гръкляна и хипофаринкса, карцином на ларингса, с огромна метастаза на шията вляво, която обхваща и сънната артерия. Това наложи да бъде направена комплексна операция, при която се премахна туморът в областта на шията, заедно със засегнатата от метастазата сънна артерия. Премахнатата артерия бе заместена с артерия от бедрото на пациента.

Такава интервенция се прави за първи път в България. На мястото на отстранената от бедрото артерия бе поставена изкуствена протеза. Смятаме, че заместването на сънната артерия с друга артерия от самия пациент е много по-функционално, отколкото заместването на сънната артерия от протеза. Този метод прави много по-издържлив каротиса – т.нар.  нов каротис на инфекции и лечение.

Това именно е уникалното на тази операция, извършена при нас. Разбира се, получиха се някои малки следоперативни усложнения, свързани със зарастването на хипофарингса. Около две седмици след операцията се получи т. нар. хипофарингсна котанна фистула, което наложи да се ревизира шевът на хипофарингса и да се покрие мястото на получената фистула с пекторално ламбо от гърдите. Това е мускул с кожа, който, освен че покрива част от оперираната зона, предпазва артерията от усложнения и заздрявава самия хипофарингс и началото на хранопровода.

Пациентът вече е изписан и е насочен за лъчелечение, което е задължително при подобни големи тумори на ларингса и хипофарингса, както и при метастази на шията. Подобни операции са неизбежни и са единственият вариант пациентът да бъде спасен и да му бъде осигурено добро качество на живот. За съжаление те са изключително скъпи, неколкократно надвишават сумите, получавани от НЗОК. В интервенцията участват много специалисти и този мултидисциплинарен екип е възможният шанс за живот на пациента.

Съвременната медицина е изключително скъпо начинание, защото изисква комплексна диагноза, интервенция и лечение. Това е особено важно за онкоболните. В нашата болница и изобщо в онкологичната практика се използват класическите етапи на лечение: хирургично, лъчелечение и химиотерапия.

По отношение на хирургията в повечето случаи се прибягва до комплексност – от диагностиката до следоперативното лечение. Мощен екип от специалисти участва в различните етапи: рентгенолози, които чрез съвременните методи могат да установят степента на заболяване, разпростирането и обхвата на туморите, доколко те могат да бъдат премахнати без риск за другите жизненоважни органи. Във формирането на екипа влизат съдови хирурзи, в конкретната операция това бяха д-р Асен Тодоров и д-р Ст. Стефанов, които извършиха манипулациите, свързани със съдовете. Участва д-р Елка Ангелова като коремен хирург, д-р Лафчис като пластичен хирург, доц. Ямакова като анестезиолог и реаниматор, д-р Иво Гергов и д-р Кирил Русинов, както и колегите от Клиниката по УНГ Стефан Гергов и Роберт Меламед. В някои от тези операции с нас работят и лицево-челюстни хирурзи. Не на последно място в екипа поставям и адекватната реанимация, наличието на кръвна банка и съвременна патофизиология.

Отново подчертавам, че това е един комплексен вид лечение, включващ всички тези специалисти, без които е невъзможен крайният успех. Моето виждане за развитието на онкологичното лечение е, че оперирането на големите тумори и решаването на сложните казуси трябва да се извършва приоритетно в големи онкологични болници като УСБАЛО.

Работата е екипна, професионална, отговорна, тя е за хора с опит и достатъчен брой операции в тяхната практика. И въпреки финансовите аномалии, ние го правим в името на онкоболните, за които често, при подобна диагноза, това е единствен шанс.

Не подценявам никого, но подобна хирургия не може да се прави в малки болници, тя трябва да бъде съсредоточена в големи онкологични центрове. Нашата убеденост е, че бъдещото развитие на онкологията в България трябва да бъде отговорност на големите болници, с опитни екипи и с добре развити всички направления, за които говорихме. Това е единственият път да бъдат посрещнати съвременните предизвикателства на онкологичните заболявания.

Основно описахме хирургичния метод за лечение на онкологичните болести. Не бива обаче да пропуснем постиженията в лъчелечението с новите апарати и методи, които лекуват и щадят околните тъкани, с новите препарати в химиотерапията, които доведоха до революция в прогнозата на заболяванията. Разбира се, в основата си остава хирургичното лечение. УСБАЛО е водеща в осъществяването на такива комплексни терапии на туморите на главата и на шията. Преди години поставихме началото на подобни резекции, тогава заменяхме сънната артерия с протеза, което създаваше проблеми и криеше рискове. Сега поставяме начало на по-съвременен и модерен способ, който гарантира на пациента добра преживяемост. Нашето участие като УНГ-специалисти е в премахването на големите тумори на ларингса и на хипофарингса, обхванати от основното заболяване. Работим заедно с колегите и в следоперативното наблюдение и възстановяне. Това проследяване се извършва в нашата клиника – случи ли се усложнение, то бързо ще бъде коригирано и овладяно, като водещи в такива случаи са оториноларинголозите. Ние преценяваме индикациите за една или друга операция, за възможностите, при които колегите могат да се включат и да помогнат за лечението.

Ако коментираме възможността тези сложни и комплексни операции да станат практика – това е напълно възможно. Обсъждали сме с д-р Стефан Константинов – изп. директор на УСБАЛО, подобни казуси. В болницата имаме създадени условия да го правим, имаме специалистите и бързо формираме екип. Ако и заплащането е адекватно, то много хора ще имат шанс за лечение и оздравяване. Но ако работим при тези финансови параметри, ние ще фалираме. Пример – лечението на двама пациенти /описанието на единия направихме, а другият бе с двустранна дисекция на шията, наложи се премахване на долната устна, която заместихме с радиално ламбо/, струва на клиниката колкото половината й месечен бюджет.

Нашият оптимизъм е по-скоро в зоната на професионалната етика – да помагаме на хората и да им даваме единствения шанс за живот. В много случаи моралните категории надделяват над материалните, но в това също има граници и предел…

Доц. Кирил Попов – началник на Клиниката по УНГ в лечебното заведение.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.