Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Резултати от финалната фаза III на клиничното изпитване RE-VERSE AD™

Резултати от финалната фаза III на клиничното изпитване RE-VERSE AD™

потвърждават ползите от прием на Praxbind® като селективен блокер за пациенти, приемащи Pradaxa®, в спешни ситуации.

Ингелхайм, Германия, 31 юли 2017 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim обяви финалните резултати от клиничното изпитване RE-VERSE AD™. Изпитването показва, че Praxbind® (idarucizumab) незабавно и напълно блокира антикоагулантния ефект на Pradaxa® (dabigatran etexilate) в спешни ситуации.

Ефектът е бил налице както при пациенти, които се нуждаят от спешна операция или интервенция, така и при пациенти с неконтролируемо или животозастрашаващо кървене. Блокирането на антикоагулантния ефект на Pradaxa® позволява на медицинските специалисти бързо да започнат нужните спешни интервенции. Откритията бяха представени на ХXVI конгрес на Международното дружество по тромбоза и хемостаза за 2017 г. (ISTH) в Берлин, Германия, който се провежда на всеки две години, и едновременно с това бяха публикувани в New England Journal of Medicine.

Първичен краен показател  на клиничното изпитване RE-VERSE AD ™ е блокиране на антикоагулантния ефект на Pradaxa® в рамките на четири часа, измерено чрез разредено тромбиново време (diluted Thrombin Time – dTT) и екариново време на съсирване (Ecarin Clotting Time – ECT), и e наблюдавано при 100% от пациентите (95% CI , 100-100). Блокирането се наблюдава непосредствено след приема на Praxbind® и продължава в рамките на 24 часа при повечето пациенти. Блокиращият ефект не зависи от  възрастта, пола, бъбречната функция или концентрацията на dabigatran на изходно ниво. Една единична доза от 5 g Praxbind® е била достатъчна при 98% от пациентите.

Клиничните резултати, отчетени при вторичния краен показател, дават представа за клиничната значимост на блокирането на антикоагулантния ефект:

-            при пациенти, включени в групата с остър кръвоизлив (група А), са били необходими приблизително 2.5 часа, за да спре кървенето;

-            при пациенти в групата  с необходимост от спешна операция или интервенция (група Б) необходимите процедури са можели да бъдат започнати след приблизително 1.6 часа.

При 93,4% от пациентите, при които са били необходими спешни процедури, хемостазата по време на процедурата е описана като нормална.

– Спешна ситуация или злополука може да се случат на всеки. Пациентите с предсърдно мъждене, приемащи антикоагулантна терапия, се притесняват как могат да бъдат лекувани в спешни ситуации, сподели проф. Чарлз Полак, водещ изследовател в клиничното проучване RE-VERSE AD ™, професор по спешна медицина към медицинския колеж на Университета „Томас Джеферсън“ във Филаделфия. – RE-VERSE AD ™ показа, че idarucizumab блокира антикоагулантния ефект на dabigatran в рамките на няколко минути и осигурява незабавно, пълно и продължително блокиране на ефекта на dabigatran – така лекуващите лекари могат да се съсредоточат изцяло върху овладяването на спешната ситуация, допълни той.

В клиничното изпитване не са  установени сериозни странични реакции, свързани с Praxbind®. Пациентите в това изпитване са в напреднала възраст, имат многобройни коморбидности и са имали сериозни нежелани събития като вътречерепен кръвоизлив, множествена травма или сепсис. Нивото на смъртност до 90-ия ден е било 18,8% (в група А) и 18,9% (в група Б). Около 90-ия ден са възникнали тромботични нежелани събития при 6,3% от пациентите от група А и 7,4% при пациентите от група В, което е в съответствие с честотата, съобщена след големи хирургични процедури или хоспитализация при неконтролирано кървене при пациенти, приемали антагонист на витамин К.

– Тези окончателни данни от клиничното изпитване RE-VERSE AD ™ напълно потвърждават нашите междинни заключения, коментира проф. Йорг Кройцер, ръководител на терапевтична област сърдечно-съдова медицина в Boehringer Ingelheim. –Добрата новина за пациентите и лекарите е, че Praxbind® вече е одобрен в 61 държави и се предлага в повече от 8200 болници по света, където може да бъде прилаган за лечение при пациенти, когато е необходимо спешно блокиране на dabigatran.

Praxbind® е първият и единствен наличен и одобрен специфичен селективен блокер на нов перорален антикоагулант (НОАК), който не принадлежи към лекарствената група на антагонистите на витамин К. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim продължава да изследва Praxbind® в програмата RE-VECTO™, която оценява моделите на прилагане на медикамента в клиничната практика. Очаква се програмата RE-VECTO ™ да завърши в края на 2018 г.

RE-VERSE AD™ е Фаза III глобално клинично изпитване на пациенти, приемащи dabigatran, които се нуждаят от спешна процедура или имат неконтролируемо кървене. Финалният анализ от RE-VERSE AD™ включва данни от пациенти, които са се нуждаели от спешна процедура/спешна операция, включително операция за отворена фрактура след падане, или пациенти с неконтролируемо или животозастрашаващо кървене, интракраниална хеморагия или тежка травма след автомобилен инцидент. Първичният краен клиничен показател, степента на блокиране на антикоагулантния ефект на dabigatran (Pradaxa®), достигната с idarucizumab (Praxbind®) в продължение на четири часа, е измерена посредством dTT и ECT.

Клиничното изпитване, което започна през май 2014 г., е най-голямото клинично изпитване, изследващо блокиращ агент на нов антикоагулант на невитамин К антагонист (НОАК) в реални спешни ситуации. Включените общо 503 пациенти от 173 болници в 39 държави, бяха разделени в две групи:

  • Група А: 301 пациенти (60%) с неконтролируемо или животозастрашаващо кървене (гастроинтестинално или интракраниално);
  • Група Б: 202 пациенти (40%), на които е необходима инвазивна процедура или спешна операция или интервенция (например поради фрактура на бедрена кост).

Praxbind® (idarucizumab) е хуманизиран Fab фрагмент, създаден като селективен блокер на dabigatran. Idarucizumab се свързва специфично само с молекулите на dabigatran, неутрализирайки техния антикоагулантен ефект, без да възпрепятства коагулационната каскада.
В момента се провеждат регулаторни прегледи и одобрения в други държави. Boehringer Ingelheim планира представяне на Praxbind® във всички държави, в които Pradaxa® има лиценз.

В момента dabigatran е одобрен за следните показания:

  • профилактика на инсулт и системен емболизъм при пациенти с неклапно предсърдно мъждене и риск от инсулт;
  • първична превенция на венозни тромбоемболични събития при пациенти, преживели операция за цялостно протезиране на тазобедрена става или за цялостно протезиране на колянна става;
  • лечение на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробен емболизъм (БЕ) и превенция на рецидивиращи ДВТ и БЕ при възрастни пациенти.

Dabigatran, директен тромбинов инхибитор (DTI), е първият широко одобрен медикамент от ново поколение директни перорални антикоагуланти, предназначен за удовлетворяване на големи нерешени медицински нужди в профилактиката и лечението на остри и хронични тромбоемболични заболявания. Директните тромбинови инхибитори постигат мощен антитромботичен ефект чрез специфично блокиране активността на тромбина – основният ензим в каскадата на тромбообразуването. За разлика от витамин К антагонистите, които действат посредством  различни коагулационни фактори, dabigatran осигурява ефективна, предвидима и постоянна антикоагулация с нисък потенциал за лекарствени взаимодействия и без взаимодействия с храни, без необходимост от рутинно проследяване на коагулацията или корекция на дозата.

Pradaxa® е единственият нов перорален антикоагулант, който не принадлежи към лекарствената група на антагонистите на витамин К, с одобрен специфичен селективен блокер. Praxbind® е одобрен за приложение при пациенти, лекувани с Pradaxa®, когато е необходимо спешно блокиране на антикоагулантния ефект при ситуации, изискващи спешна медицинска/хирургична намеса, или при животозастрашаващо или неконтролируемо кървене.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.