Вие сте в: Начало // Всички публикации // В „БАЛАНС КЛИНИК“ връщат равновесието…

В „БАЛАНС КЛИНИК“ връщат равновесието…

В Специализирания център за комплексна диагностика и лечение на световъртеж и нарушено равновесие „БАЛАНС КЛИНИК“ е развита групова неврологична практика от двама лекари – д-р Георги Ангов и д-р Георги Савов, както и от двама кинезитерапевти – Явор Маринов и Любен Чолаков. Идеята за създаването на центъра е възприета от успешни аналогични структури в други страни и е доразвита в съответствие с потребностите на българските пациенти.

За новата лечебна структура и за работата на екипа разказва д-р Ангов, утвърден специалист по отоневрология от Клиниката по неврология към Александровска болница:

- Отдавна имах идея за създаването на структура, която цялостно, на едно място и с един екип да провежда комплекс от дейности по диагностиката, лечението и рехабилитацията на хора със световъртеж и нарушено равновесие. Дългогодишният ми опит показваше, че такова обединяване на дейностите ще бъде много полезно, защото от една страна пациентите няма да губят време да ходят на различни места за съответните изследвания, манипулации, консултации. А от друга – лекарят постоянно може да проследява и контролира цялостния възстановителен процес.

През март т.г. центърът отвори врати и вече работим активно.

Развили сме основно два сектора. За диагностичния, в който е разположена отоневрологичната лаборатория, смея да твърдя, че е на европейско ниво, с възможности за осъществяване на пълния набор изследвания на вестибуларната система. Вестибуларният апарат е сложна структура и доскоро изследвахме или само части от него, или като цяло. През последните години се наложиха тестове, чрез които прецизно се изследва всеки един дял от вестибуларния апарат. Например с уреда за изследване на VEMP (вестибуларни евокирани миогенни потенциали) тестваме функцията на т.нар. отолитова част на вестибуларната система от утрикулус и сакулус. Друг уред е Video head impulse test за изследване на всеки от полуокръжните канали. Целта е точна диагностика на вестибуларния лабиринт, което е изключително полезно за колегите кинезитерапевти при рехабилитацията на проблемните участъци.

Разбира се, разполагаме и със съвременните класически методи за изследване на вестибуларния апарат. Такъв е ротационният тест за определяне на вестибуларната реакция чрез въртене с различна скорост. С използването на въздушния калоричен тест със затоплен и охладен въздух изследваме всеки лабиринт поотделно. Обективна оценка на равновесието правим с помощта на постурограф, уред с двойно предназначение – диагностично и рехабилитационно.

Динамичната постурография е най-модерният метод за едновременно изследване на зрителната система и на проприорецептивния ставно-мускулен усет, като след последователната им елиминация се оценява тяхното отношение към увредата на вестибуларната система. Такава най-съвременна диагностика получават пациентите на утвърдените европейски центрове, по които ние се равняваме.

В зависимост от състоянието на пациента извършваме задълбочена диагностика, която е стабилна основа за лечението. От голямо значение е фактът, че лекари и кинезитерапевти работим заедно – екип, изцяло ангажиран с всеки конкретен пациент. Резултатите вече са налице.

Другият сектор на центъра е рехабилитационният. Искам да споделя нещо важно. Ние, специалистите по вестибулогия и равновесие сме длъжници на пациентите. Проблем е, че у нас вестибуларната рехабилитация не се изучава и поради това се прилага все по-рядко. Проявихме инициатива за включването й в обучителния процес на специалността „Кинезитерапия“ и доц. Стефан Янев от ФОЗ към МУ в София бе заинтересуван – обеща съдействие. Нашият център е готов да сътрудничи в това обучение.

В моята практика обикновено след преглед и предписване на лечение обучавах пациентите на упражнения, които са важни за рехабилитацията и за тренирането на вестибуларния апарат. Най-често хората със световъртеж или с нарушено равновесие смятат, че трябва да лежат, за да се излекуват по-бързо. Това е неправилно, движението е един от важните фактори, за да се подобри състоянието им. Опитите ми да науча пациентите на определени специфични упражнения, които да правят в домашна обстановка, се оказваха безуспешни. Или не вярваха, че това ще помогне, или стресът от прегледите и тестовете им пречеше да ги запомнят… Не бях доволен, защото това сериозно „пропукваше“ лечебната програма.

Тогава се свързах с колегите кинезитерапевти, с които създадохме своя система за вестибуларна рехабилитация. Първоначално работехме съвместно, но на различни места. След като се убедихме, че ползата от вестибуларната рехабилитация е голяма и много добре се вписва в цялостния терапевтичен процес, решихме да създадем центъра, където да съберем всички дейности, свързани с този нов подход.

Ще допълня нещо, което малко се знае. Странно звучи, но равновесието може успешно да бъде тренирано. Цели индустрии като авиокосмическата, различните спортове и много други, фактически се развиват на базата на тренирания вестибуларен апарат. За целта са разработени редица научни методи. Тренираното равновесие не се „разболява“…

Замисляме разширяване на дейността и с участието на други специалисти. Голяма част от хората със световъртеж изпитват тревожност, напрежение, развиват депресия, фобии. Затова ползваме услугите на психолог. Вероятно ще го поканим на работа в центъра.

Удовлетворени сме, защото реализирахме една идея. Времето доказва, че усилията не са били напразни. Пациентите споделят, че е голямо удобство всички етапи – диагностика, лечение и рехабилитация, да се извършват на едно място, от едни и същи специалисти. Това е мотивиращо.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.