Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Преминаването към semaglutide от друг GLP-1 рецепторен агонист понижава в значима степен кръвната глюкоза и телесното тегло при пациенти със захарен диабет тип 2

Преминаването към semaglutide от друг GLP-1 рецепторен агонист понижава в значима степен кръвната глюкоза и телесното тегло при пациенти със захарен диабет тип 2

Съществува значимо по-голяма вероятност за постигане на прицелните нива на кръвната глюкоза и понижение на телесното тегло при пациентите със захарен диабет тип 2, които приемат две перорални антидиабетни лекарства, чиято терапия се интензифицира с глюкагоноподобен пептид-1 рецепторен агонист (GLP-1 RA), в сравнение с добавяне на допълнителен перорален антидиабетен медикамент или инсулин, показва друго проучване на данни от реалната клинична практика.

Novo Nordisk обяви резултатите от две проучвания на данни от реалната клинична практика: EXPERT, което потвърждава ефикасността на semaglutide веднъж седмично, доказана в програмата за клинични изпитвания SUSTAIN, и PATHWAY, което подкрепя препоръките в клиничните ръководства, като доказва, че започването на лечение с GLP-1 рецепторен агонист (GLP-1 RA) помага на пациентите със захарен диабет тип 2 да постигат прицелните нива на кръвната глюкоза (измервани по HbA1c) и заедно с това да понижат телесното тегло. Тези проучвания, при които са анализирани бази данни в САЩ, са представени по време на 80-та научна сесия на Американската диабетна асоциация.

Проучването EXPERT доказва, че преминаването към semaglutide от друг GLP-1 RA при пациенти със захарен диабет тип 2 е свързано със статистически значимо понижение на кръвната глюкоза и телесното тегло, независимо от предходно използвания GLP-1 RA. На месец проучването показва понижение на HbA1c с 2,2% при пациенти с нива на HbA1c над 9% на изходно ниво и понижение на HbA1c с 1,1% при пациенти с нива на HbA1c над 7% на изходно ниво. Това понижение се запазва на месец 12. На месец 6 се наблюдава средно понижение на телесното тегло с 2,2 кг, но то е по-изразено на месец 12 – 3,5 кг при всички участници.

Второ проучване на данни от реалната клинична практика PATHWAY показва по-добра ефективност на класа GLP-1 RA в сравнение с други орални антидиабетни медикаменти или инсулин при пациенти със захарен диабет тип 2, приемащи две орални антидиабетни лекарства, при които е необходима интензификация на лечението. Semaglutide не е сред GLP-1 RA, прилагани за интензификация, тъй като данните от проучванията са събрани и съпоставени, преди semaglutide да бъде утвърден на пазара в САЩ.

Проучването PATHWAY доказва, че интензифицирането на лечението с GLP-1 RA води до статистически значима по-висока вероятност за постигане на HbA1c под 7% и понижение на телесното тегло спрямо изходното ниво в сравнение с добавянето на допълнително орално антидиабетно средство. Това понижение на кръвната глюкоза и телесното тегло е по-изразено в сравнение с интензифицирането на терапията с добавяне на инсулин, като при пациентите, които се лекуват с GLP-1 RA, съществува почти два пъти по-голяма вероятност да постигнат HbA1c под 7% и приблизително три пъти по-голяма вероятност за понижение на телесното тегло.

– Доказано е, че GLP-1 рецепторните агонисти безопасно понижават нивата на кръвната глюкоза и спомагат за постигане на по-ниско телесно тегло, поради което се препоръчват във всички ръководства за лечение на диабет като възможности за втора или трета линия на лечение при по-голямата част от пациентите със захарен диабет тип 2, казва изследователят по проучването д-р Ildiko Lingvay, която е консултант на Novo Nordisk и е професор по вътрешна медицина, демография и математическо моделиране в Югозападния медицински център на Тексаския университет. – Тези данни предоставят информация от употреба в реалната клинична практика на GLP-1 рецепторните агонисти и допълнително подкрепят препоръките в клиничните ръководства, като показват, че започването на лечение с GLP-1 рецепторен агонист помага на повече пациенти със захарен диабет тип 2 да постигнат прицелните нива на кръвната глюкоза заедно с понижение на телесното тегло.

– Повече от половината пациенти със захарен диабет тип 2 не постигат прицелното ниво на кръвната глюкоза, като е известно, че постоянно незадоволителният контрол на кръвната глюкоза може да доведе до сериозни усложнения, казва Mads Krogsgaard Thomsen, изпълнителен вицепрезидент и научен директор на Novo Nordisk. – Следователно данните от реалната клинична практика са от съществено значение, като помагат на лекарите да изберат оптимално лечение за пациентите си, така че да се постигнат прицелните нива на кръвната глюкоза. Проучването EXPERT показва, че ефикасността на semaglutide, доказана в програмата за клинични изпитвания във Фаза 3 SUSTAIN, се наблюдава и в рутинната клинична практика.

Макар че въз основа на данните от реалната практика се получава ценна представа за ефективността на лекарството в реални условия, има и ограничения. При проучванията на данни от реалната клинична практика може да има отклонения и замъгляващи фактори – аспекти, които се контролират при рандомизирани контролирани изпитвания (РКИ). Например може да има пропуски в събирането на електронни данни и да липсват елементи от данни, което може да доведе до понижена статистическа валидност. Аналогично, в бази данни, които се използват като източници при проучвания на данни от реалната клинична практика, рядко се регистрират нежелани събития. Според наблюденията в клиничните изпитвания най-честите нежелани ефекти на semaglutide са гадене, повръщане, диария, болки в стомаха и констипация.

Следователно данните от реалната клинична практика трябва да се разглеждат заедно с резултатите от РКИ и при оценката на резултатите трябва да се подхожда с нужното внимание.

Semaglutide веднъж седмично е аналог на естествено образувания хормон глюкагоноподобен пептид-1 (GLP-1). Прилага се като инжекция от 0,5 mg или 1 mg веднъж седмично и е показан като допълнение към диета и физическа активност за подобряване на гликемичния контрол при възрастни със захарен диабет тип 2, както и за понижение на риска от тежки нежелани сърдечно-съдови събития при възрастни със захарен диабет тип 2 и установено сърдечно-съдово заболяване. Semaglutide е разрешен за първи път от Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA) през 2017 г. и сега се прилага в 25 държави.

За допълнителни материали, включително видеоматериали на изследователите в проучванията EXPERT и PATHWAY, осигуряващи допълнителен контекст на данните, посетете: www.epresspack.net/novonordiskADA2020/RWEGLP1Class

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.