Вие сте в: Начало // Всички публикации

Честит празник, български медици!

Честит празник, български медици!
Моето здраве е мое право В света правото на здраве на милиони хора е все още под заплаха. Болести, войни и погроми водят до смърт и инвалидност. Конфликтите заплашват живота, причиняват смърт, болка, глад и стрес. Изгарянето... 

По-здрави заедно

По-здрави заедно
Конференция „Сърдечно-съдовото здраве в Европа: предизвикателства и перспективи“ бе проведена в Дома на Европа в София. Домакин на събитието бе вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел, в партньорство... 

Електронното здравно досие

Инструкция за употреба С цел да централизира и дигитализира процесите, услугите и документите в здравеопазването, държавата създаде Националната здравноинформационна система (НЗИС). Като част от НЗИС е разработено и Електронно... 

Тормоз и насилие в училище

Тормоз и насилие в училище
Регионалният офис на СЗО за Европа публикува втория том от проучването „Здравно поведение при децата в училищна възраст (HBSC)“*, което се фокусира върху моделите на тормоз и насилие от връстници сред юноши в 44 държави и региони. Въпреки... 

В света има над 850 млн. души,

В света има над 850 млн. души,
които страдат от хронично бъбречно заболяване, което го прави осмата най-честа причина за смъртност, като през последните години се отчита световната тенденция за прогресия и увеличение на заболяемостта. Според статистиката... 

Диагностициране на кожни новообразувания чрез изкуствен интелект

Диагностициране на кожни новообразувания чрез изкуствен интелект
По проект BG-RRP-2.004-0003-C01: „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на България, е внедрена иновативна технология за регистрация... 

Работата в НЗОК е кауза

Работата в НЗОК е кауза
Националната здравноосигурителна каса е структурата, чрез която бе извършена институционалната реформа в българското здравеопазване в навечерието на новото хилядолетие. Практически НЗОК замени социалистическите институции... 

Децата на Европа – между виртуалните и реалните преживявания

Децата на Европа – между виртуалните и реалните преживявания
Животът на децата все повече се развива между цифровия и физическия свят, преплитайки виртуални и реални преживявания във всекидневието им. Осигуряването на онлайн безопасност за децата се превръща в нарастваща загриженост... 

Успех на българския естествен интелект

Успех на българския естествен интелект
В края на 2019 г. в Института по молекулярна биология (ИМБ) към БАН бе открит център с най-съвременна апаратура за изследване на влиянието на различни лекарства, включително и антиракови препарати, върху човешката клетка. Тогава... 

Регламент за критериите за приоритетни болници

Приоритетните болници, кои-то ще получават допълнително финансиране, трябва да отговарят на десет критерия. Те са част от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и бяха публикувани в „Държавен... 

Хроничното бъбречно заболяване

Хроничното бъбречно заболяване
На 20 февруари т. г. в Народното събрание бе проведена кръгла маса на тема: „Хроничното бъбречно заболяване – неподозирано предизвикателство пред здравната система на България“. Форумът, чийто организатор е Комисията... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.