Вие сте в: Начало // Всички публикации // В Естония – Достъпни лекарства за всички

В Естония – Достъпни лекарства за всички

Тию живее в Южна Естония със съпруга си Виктор, който се нуждае от постоянна подкрепа и различни медикаменти за лечение на сърдечно-съдови заболявания, диабет и псориазис. Двамата са пенсионери, а тежестта върху семейния бюджет във връзка с плащането на лекарства от собствените им средства била много голяма, въпреки правителствените субсидии и възможността да получават допълнително обезщетение, поради високата цена на предписаните лекарства за Виктор. Дълги години те имали право и на други компенсации, но Тию и Виктор не са кандидатствали за тях, тъй като не са знаели за такава възможност.

- През миналата година бях приятно изненадана, когато дойдох в аптеката за редовния набор лекарства, а фармацевтът каза, че тази година вече съм направила няколко плащания на обща стойност над 100 евро – ето защо този път ще платя много по-малко. Това е механизъм, който много облекчава финансово пенсионерите, казва Тию.

В Естония всички пациенти плащат допълнително за лекарства с рецепта. До 2018 г. обаче системата работи по такъв начин, че бедните и възрастните плащат значителни суми. Ситуацията се усложнява от наличието на прекомерни бюрократични процедури за възстановяване на разходите, в резултат на което много хора се отказват от компенсациите.

Всичко се променя през 2018 г., когато правителството въвежда подход, ориентиран към хората, който улеснява процедурите за плащане на предписаните лекарства и предвижда намаляване на цената им. Достъпността е съществен компонент в усилията за постигане на универсално здравно покритие.

Днес всички пациенти в Естония могат да оценят предимствата на системата за плащане на лекарства с рецепта, която им осигурява по-голяма финансова защита. Когато разходите за медикаменти, отпускани по лекарско предписание, надхвърлят 100 евро на годишна база, правителството незабавно покрива половината от всички последващи разходи. Когато общата сума на доплащането от пациента достигне 300 евро, държавата осигурява почти пълно покритие (90%) от всички останали разходи за лекарства. За разлика от предишната система, новата схема не изисква пациентът специално да кандидатства за обезщетения и след това да ги чака. Всички изчисления се извършват автоматично чрез електронната система, инсталирана в аптеките.

Благодарение на тези новости обемът на личните плащания на пациентите за лекарства, отпускани по лекарско предписание, значително е намалял. През 2017 г. само 3000 души са се възползвали от възможността за компенсация на разходите, а през 2018 г. тази цифра вече достига 134 000. Броят на пациентите, които харчат годишно повече от 250 евро за извънболнични назначения, намалява от 24 000 през 2017 г. (2,8% от населението) до 1000 през 2018 г. (0,1%).

- По-рано получаването на допълнителна компенсация зависеше от това дали пациентът е запознат с тази възможност, дали ще подаде съответно заявление и от други обективни и субективни фактори. Новата система осигурява много по-справедливи условия. Обезщетението се изчислява автоматично и пациентът получава значителни финансови облекчения, казва Рийна Сикут, бивш министър на здравеопазването и труда на Естония.

Новата процедура увеличава достъпа на естонците до лекарства, отпускани по лекарско предписание, и показва ефективността на прогресивните мерки за постигане на напредък в осигуряването на универсално здравно покритие. Лекарите високо оценяват напълно новия подход и признават колко е важно това за здравето и благополучието на хората.

- Това наистина е важна крачка напред. От една страна, виждаме пряко въздействието на предприетите мерки – намаляване на разходите за лекарства, което увеличава придържането към лечението и намалява риска от нежелани ефекти. От друга страна, фактът, че този процес е автоматизиран, също е значително предимство, особено като се има предвид възрастта на основната целева група, казва Даяна Ингерайнен, общопрактикуващ лекар от Талин.

Интересна е и предисторията. През 2010 г. Здравната каса и Министерството на здравеопазването и труда на Естония искат от  СЗО да извърши анализ на финансовата устойчивост на естонската здравна система. СЗО интервюира 28 представители на различни заинтересовани страни, за да анализира техните възгледи за устойчивостта и ценностите на системата, да установи в кои области се изисква по-голяма защита. Резултатите от проучването показват слабостите на механизмите за финансова защита на семействата и необходимостта от тяхното усъвършенстване.

По-късен анализ на СЗО разкрива високо ниво на финансови затруднения за естонското население в сравнение с други страни от ЕС. Тези затруднения се свързват главно с необходимостта от лично заплащане на предписаните лекарства. През годините СЗО деликатно допринася за по-справедлива система на заплащане, която поставя правата на пациента в центъра на трансформацията и насърчава стъпка по стъпка напредъка към универсално здравно покритие. Правителството признава необходимостта от промяна и през 2018 г. вече е факт подобрената система за съвместно плащане на лекарствата.

Всички подобрения са извършени в съответствие с разпоредбите на Талинската харта „Здравни системи за здраве и богатство“, забележителен документ, подписан през 2008 г. от всички държави – членки на Европейския регион на СЗО, и от други партньори. Хартата подкрепя принципите на справедливост, солидарност, финансова защита и промоция на здравето чрез мониторинг, оценка и подобряване на здравните системи.

Опитът на Естония и други страни е отразен в ново проучване на СЗО „В състояние ли са хората да плащат за здравни услуги? Нови доказателства за финансовата защита в Европа“. Заключението е, че има реални начини да се осигури равен достъп до лекарства за всички хора.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.