Вие сте в: Начало // Всички публикации // Катедрата по съдебна медицина и деонтология стана на 100 години

Катедрата по съдебна медицина и деонтология стана на 100 години

На отбелязването на годишнината присъстваха ректорът на МУ в София проф. Виктор Златков, почетният ректор акад. Владимир Овчаров, зам.-ректорът проф. Радомир Угринов, зам.-деканите на Медицинския факултет проф. Силви Георгиев и доц. Димитър Буланов, изп. директор на Александровска болница доц. Костадин Ангелов, шефът на СДВР Георги Хаджиев, председателят на Софийския районен съд Александър Ангелов, много медици от София и страната.
Катедрата по съдебна медицина е една от първите, а нейният пръв ръководител проф. Атанас Теодоров-Балан е от най-ревностните деятели за създаването на Медицинския факултет през 1917 г., като той участва във всички етапи от подготовката и реализирането на идеята.
След 1989 г. поради промени в законодателството и преобразуването на болниците в търговски дружества, постепенно се разпада създадената в миналото единна съдебномедицинска мрежа в страната, чиито център е била Катедрата по съдебна медицина и деонтология в София. Закрити са част от създадените съдебномедицински звена в страната. Същевременно политическата промяна води до разкриване на нови възможности за професионални контакти на работещите в катедрата както със съседни балкански, така и с други страни от ЕС, обърна внимание в словото си ръководителят на катедрата доц. Александър Александров.
Той подчерта, че независимо от влиянието на различни школи, българската съдебномедицинска наука взема най-доброто от тях и към настоящия момент от своето развитие има собствен съдебномедицински научен и експертен облик, стои на позициите на строгата научна обективност при изследване и решаване на задачите на експертизата. Тази позиция е наследена от основоположника на българската съдебномедицинска наука и неговите приемници, тя остава валидна и непроменена във времето до днес. Това е така, тъй като съдебномедицинската наука е обективна и служи на делото на истината и обществения интерес. Не може да не се изтъкне фактът, че дейността на катедрата и изградената от нея школа през годините е свързана с подготовката на кадри, а с нейната методология се изграждат и останалите академични съдебномедицински структури в страната – в Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.
За съжаление, към днешна дата само 47 са останалите в България съдебни лекари в активна възраст. Те изготвят експертизи за побои, изнасилвания, убийства и други престъпления. Още 20 патолози пенсионери им помагат в експертизата по документи. Заради малкото лекари експертизите се бавят, а това бави и делата в съда, обобщи доц. Александров.
– Проблемите съществуват, но колективът на Катедрата по съдебна медицина и деонтология, със силната подкрепа на ръководствата на Медицинския университет, Медицинския факултет и „Александровска“ болница е показал характер в усилията и работата си през годините. Преодолените трудности доказват качеството, устойчивостта и желанието на експертния екип на звеното за развитие, усъвършенстване, усвояване на нови технологии и прилагане на добрите световни практики, добави доц. Александров.
Приветствия и почетни знаци на МУ в София и на МФ поднесоха ректорът на университета проф. Виктор Златков и зам.-деканът на факултета проф. Силви Георгиев. Те заедно с директора на Александровска болница доц. К. Ангелов пожелаха на своите колеги да посрещнат този вековен  юбилей удовлетворени от себе си и от извършените дела, защото най-важното за един човек е да има силите да върви по избрания път и да не забравя, че делата са неговото лице пред обществото. Приятно бе да се чуят и позитивните поздрави към юбилярите от ръководителите на катедри по съдебна медицина от Пловдив и Варна, както и от останалите представители на академичната общност.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.