Вие сте в: Начало // Всички публикации // „Служебният” рамков договор отива в съда

„Служебният” рамков договор отива в съда

Българският лекарски съюз (БЛС) ще обжалва в съда решението, с което надзорът на Националната здравноосигурителна каса започна изготвянето на проект на нов Национален рамков договор за 2016 година. Според съсловната организация процедурата е незаконна и моментално трябва да бъде спряна.

Юристите се позовават на параграф 44 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване, където ясно е записано:

„Националните рамкови договори, обемите и цените на медицинските и дентални дейности, на методиките за остойностяване и заплащане на медицинската помощ (…), които действат до влизането в сила на този закон, се прилагат до приемането на нови Национални рамкови договори“.

Допълнителните разпоредби уточняват, че ако се наложат промени в сега действащия НРД, те се правят чрез анекси, а не чрез съставяне на нов договор. Затова юристите на лекарския съюз изрично ще поискат жалбата им да спре действието на едноличното решение, за да могат лекарите в страната да работят по старите правила в НРД’2015 до окончателното изясняване на казуса.

Съсловната организация протестира не само срещу формата, чрез която НЗОК се опитва по служебен път да въведе нови правила в сектора, но и срещу съдържанието на подготвяния нов рамков договор. По думите на д-р Грозев в „новия“ не е останало нищо от предварителните договорки – нито увеличените средства за доболнична помощ, нито възможността младите специализанти да подписват индивидуални договори със здравната каса. Отпаднала е включително и идеята за оказване на комплексна грижа за всички онкоболни в страната, защото „служебният“ НРД не предвижда сключване на общ договор с повече от една болница.

– Това като наказателна акция ли е, поради факта, че лекарският съюз не беше съгласен с предложения НРД. И ако последват неприятни действия от страна на лекарите, пак ли ще бъдем наричани крадци, мошеници и мушмороци? Пак ли ще бъдем обвинявани, че разкарваме пациентите по болниците? Трябва да ви кажа, че същите тези крадци, мошеници и мушмороци обаче и сега се грижат за децата и възрастните денонощно и продължават да бъдат герои, защити съсловието д-р Грозев.

Заместник-председателят на съюз д-р Галинка Павлова пък алармира, че някои лични лекари и специалисти в страната възнамеряват изобщо да не подпишат договори със здравната каса от 1 април т.г.

– И без това ни глобяват, а сега ще ни управляват и административно, това е основният мотив на лекарите, които всекидневно пишат до ръководството на съюза, за да се ориентират за бъдещето си.

Специалистите, които се откажат да работят с касата, ще излязат на свободна практика, но истинският проблем ще настъпи, ако това решат да направят и общопрактикуващите лекари. Броят им в страната и без това е недостатъчен (липсват 470 ОПЛ според Националната здравна карта). Ако още намалеят, голяма част от пациентите ще останат без здравна грижа. Особено в малките и отдалечените населени места.

– Лекарите, с които разговарям, казват, че ще продължат да преглеждат болните, защото те за нищо не са виновни, освен това им вярват и разчитат на тях. Но със сигурност ще бъде знак за тези, които искат да администрират професията, коментира д-р Павлова.

Още на 25 март т.г. (след редакционното приключване на броя – б. р.) Националният съвет на БЛС се събира, за да получи мандат да изпрати „служебния” НРД в съда. В дневния ред на заседанието се очаква да попадне и въпросът за евентуални протести сред лекарите в цялата страна.

Общопрактикуващите лекари – на протест

С официално писмо до премиера Бойко Борисов, разпространено и до медиите, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България обяви, че още в началото на седмицата започва ефективни протестни действия в цялата страна.

– Огорчени от пренебрегването на съществуващите в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) проблеми и формалното отношение от страна на МЗ, за да акцентираме вниманието на обществото и нашите пациенти – от следващата седмица предприемаме ефективни и други протестни действия, в които ще се включват поетапно различни области от страната, се казва в становището на организацията.

ОПЛ се оплакват от орязания бюджет за извънболнична помощ, който тази година трябваше да бъде с над 25 млн. повече, а реално е вдигнат със скромните 2-3 млн. лева. Не им харесват и публичните изяви на здравния министър д-р Петър Москов, който гръмко обяви, че през 2016 г. за българските граждани ще бъдат осигурени още 600 000 направления, допълнително 230 000 нови профилактични прегледа и над 5 000 000 лабораторни изследвания. „Как ще се случи всичко това, като няма пари?“, питат лекарите и са категорични, че всички обещания за повече направления, прегледи и изследвания са неверни и умишлено заблуждават хората.

На читателите предлагаме съкратена част от официалното писмо до премиера Борисов, с което ОПЛ мотивират решението си за протести:

1. Не е вярно, че е разширен обемът на профилактичните прегледи за възрастни над 18 години.

Премахнато е изследването на общия холестерол, което не позволява да се изчисли рискът по системата SCORE. Общият холестерол е „премахнат“ и от изследванията при други диспансерно наблюдавани заболявания.

2. Не е вярно, че целенасочено и в израз на добра воля и грижа е увеличен броят профилактични прегледи при деца – 0-18 години.

Броят прегледи не е целенасочено увеличен. Разписаният в Проекта на решение на НЗОК (като опит за подмяна на НРД) по-голям брой прегледи представлява броят прегледи над предвиденото за 2015 г., които ОПЛ са извършили в резултат на активната си работа. Това не е планиран бонус или целенасочена промяна, а определяне на исторически принцип, което се представя като заслуга и плюс пред майките, чиито деца ще получат същото, както и преди.

3. Не е вярно, че са подобрени условията по диспансерното наблюдение на пациентите с хронични заболявания.

При пациентите с диабет тип 2 не е решен проблемът с възможностите за изследване на кръвнозахарен профил (КЗП) и гликиран хемоглобин (ГХ). По стария вариант: изследва се 2 пъти КЗП или 2-4 пъти ГХ. А по новия вариант: изследва се 2 пъти ГХ и само 1 път КЗП, и то при влошено обективно състояние и/или лош гликемичен контрол. Поставя се условие, а и броят е недостатъчен. Нашето предложение от две години насам е: 2-3 пъти ГХ и/или 2-4 КЗП.

При пациентите с високо кръвно налягане, по специално тези с есенциална хипертония, диспансерните прегледи при ОПЛ се намаляват от 4 на 2 годишно. Това засяга около 320 000 души. Едва ли намаляването на броя прегледи, които се заплащат, ще мотивира лекарите и означава увеличен достъп на пациентите. Това основно е поредното действие, което повече ощетява нас – ОПЛ, защото за разлика от въвелите промените нас, ни е грижа за пациентите.

По този начин чрез „реформа” ще бъдат спестени около 6 000 000 лв. и ще бъде „похарчено” здраве! На този фон от МЗ предлагат да има по едно напълно безплатно лекарство за болните с тази диагноза. Вероятно то ще бъде осигурено от направената икономия? Популизмът тук не се нуждае от коментар.

4. Не е вярно, че бюджетът на ОПЛ постоянно и значително расте.

Нарастването на бюджета на ОПЛ или ПИМП, разписано в ЗБНЗОК през последните три години, е с по 2 млн. лв. годишно. Не приемаме и считаме за недостойно обществото да бъде заблуждавано с говорене за 27 или повече милиони за извънболнична помощ, което решава проблема на ОПЛ. Ето конкретните цифри: 2014 г. – 176 млн. лв.; 2015 г. – 178 млн. лв.; 2016 г. – 180 млн. лв.

5. Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък или каквато и несъществуваща в нашия език дума да бъде измислена за него,  ще подобри по някакъв начин качеството на достъпа и контрола, особено при ОПЛ.

Напротив, въвеждането му при ОПЛ освен допълнителен и несигурен чрез бюджета разход на средства и свързаната с въвеждането му дейност ще създаде проблеми със своевременното обгрижване на нашите пациенти. Опашките пред нашите кабинети ще се увеличат поне двукратно, както и недоволството на хората поради „реформата”, въведена не по наша вина. Вместо да бъдат прегледани днес, ще трябва да чакат утре или по-нататък.

6. Не е вярно, че въведените „критерии за качество и достъпност на медицинската помощ” са истински критерии и ще доведат до прокламирания ефект.

Това са идеални цели, към които може и би трябвало да се стремим чрез действията си. Но по множество причини, които не са взети предвид, лекарите и нашите сътрудници може да са извършили всичко с най-високо  качество, но ефектът да не е постигнат. Ако пациентът не си пие редовно лекарствата, не ги купува или заболяването вече не се поддава на възможните лечения … според тези „критерии” качеството е лошо, а лекарите – некадърни. Това ли е целта на критериите?

7. Не е вярно, че има изобилие от талони за консултация.

Ако разделим прокламираното огромно увеличение на 8 месеца до края на 2016 г., се пада по 0,009 направление на човек месечно.

8. Не е вярно, че изкуственото разделение на пакети, необходимата, но неудачно направена наредба за удовлетвореността, останалите и след публикуването й недомислици в наредбата за достъпа и т.н. по някакъв начин водят след себе си положителни ефекти.

Затова настояваме решението на НЗОК да не влиза в сила! Да остане валиден НРД2015! Веднага да се отворят за корекция съответните наредби и да се помисли за бърза поправка на някои закони, за да бъдат предотвратени нежелани ефекти в работата на системата на здравеопазване и последващият отрицателен ефект върху пациенти и лекари.

Официалното писмо до премиера е подписано от доц. Любомир Киров, председател на НСОПЛБ

С целия текст на писмото можете да се запознаете на официалната интернет страница на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

Слава АНАЧКОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.