Вие сте в: Начало // Всички публикации // TOMYs и бързият растеж на първичната здравна помощ

TOMYs и бързият растеж на първичната здравна помощ

За малко повече от година Гърция е създала почти 120 нови, базирани в общността здравни заведения, чиито услуги населението може да ползва безплатно. На местно ниво са познати като Topikes Monades Ygias (TOMYs).
Звената са ключов елемент в нововъведената система за първична здравна помощ в Гърция. Тяхната дейност е осъществяване на първи контакт с пациента и координиране на цялостния процес на медицинска грижа за хората в съответния район.
След началото на регистрациите, започнало в края на 2017 г., повече от 300 000 души вече ползват услугите на TOMYs, а повече от милион са се регистрирали в останалата мрежа от услуги на ПМП, включително здравни центрове и частни практики. Неотдавнашно проучване на удовлетвореността на пациентите, проведено с подкрепата на СЗО, показва, че TOMYs са били добре приети – има голямо удовлетворение на потребителите и търсенето надминава очакванията.
В TOMYs мултидисциплинарни екипи – общопрактикуващи лекари, педиатри, медицински сестри, социални работници и др., осигуряват комплексно обслужване. То включва превенция на заболяванията, промоция на здравето, диагностика, лечение, мониторинг и грижи. Новите звена постепенно установяват ясни механизми за пренасочване. Това е голяма промяна в иначе разпокъсаната мрежа от различни обществени и частни доставчици на здравни услуги, което беше предпоставка за лоша координация между специалистите, за неефективност на лечебния процес, за неудо-
влетвореност на пациентите.
Положителното въздействие от промяната се оценява високо от пациентите. Както казва 80-годишният Пантелис Леузис от Метаморфоси, Атика: „TOMYs са очевидно голяма, голяма, голяма служба и голям пробив за по-добро здраве за всички!“
Гръцката здравна система беше силно засегната от фи-
нансовата криза, която имаше пряко въздействие върху достъпа до здравни услуги, качеството на грижите и финансовата защита на населението. Натискът от кризата предизвика дългосрочни проблеми в области като управлението на здравеопазването и предоставянето на първична медицинска помощ.
В отговор на това СЗО и гръцкото Министерство на здравеопазването обединиха усилията си за разработване на проект за цялостна реформа на първичната здравна помощ като част от взаимния им ангажимент за постигане на универсално здравно покритие. Новите TOMYs са резултат от това сътрудничество.
- Тази реформа има за цел да измести фокуса от лечението към превенцията. Това е основаващ се на доказателства отговор на кризата в здравната система и на обществения интерес за премахване на неравнопоставеността в здравеопазването, казва министърът на здравеопазването Андреас Ксантос.
Новосъздадената мрежа на ПМП в Гърция допълва усилията на гръцкото правителство да осигури достъп на незастрахованото население до обществени здравни услуги. Това не само подчертава, че първичната здравна помощ все още е актуална и е необходим път за постигане на универсално здравно покритие, но също така дава пример, че инвестирането в грижа, насочена към хората, помага на страните да изграждат устойчиви здравни системи.
- Застанали рамо до рамо с министър Ксантос и неговия екип, ние положихме значителни усилия, които занапред ще допринасят за подобряване на здравето на гръцкия народ, включително на най-уязвимите, казва д-р Сузана Якаб, регионален директор на СЗО/Европа.
Успешното сътрудничество доведе до откриването през 2018 г. на офис на СЗО в Атина за разширяване на колаборацията както за реформирането на ПМП, така и на други важ-
ни области на общественото здраве.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.