Вие сте в: Начало // Всички публикации // Латвия – пример за въвеждане на електронното здравеопазване

Латвия – пример за въвеждане на електронното здравеопазване

По време на изпълнението на задачата, започнало преди повече от десет години, Министерството на здравеопазването в Латвия демонстрира своя ангажимент към принципа за универсално покритие на здравните услуги чрез създаване на национална програма за електронно здравеопазване. Дейността се извършва в пълно съответствие с резолюцията на Световната здравна асамблея за стандартизацията и съвместимостта в областта на електронното здравеопазване, приета през 2013 г.

Като част от амбициозна и дългосрочна стратегия за национална здравна реформа, тази програма се превърна в основен елемент от системата на здравеопазването, като тя гарантира, че латвийските граждани получават необходимата помощ в точното време и място.

В миналото опасенията за защитата на поверителността на личните данни служеха като пречка за преобразуването на фрагментираната, ползваща хартиени носители система на здравеопазването в модерна, ефикасна и достъпна електронна здравна система. Днес, благодарение на редица комплексни подобрения с техническата подкрепа на офиса на СЗО в Латвия, системата за електронно здравеопазване достигна висока степен на надеждност и одобрение от страна на потребителите.

От януари 2018 г. използването на електронната платформа ще стане задължително за всички доставчици на здравни услуги при издаването на редица медицински документи – например рецепти и болнични листове. В момента правителството работи и за въвеждане на допълнителни услуги за електронно здравеопазване – изпращане на електронни направления, резултати от консултации и др.

Сътрудничеството със СЗО е от ключово значение за успешното прилагане на електронното здравеопазване

Д-р Анда Чакса, министър на здравеопазването на Латвия, описва многобройните предимства на новата система:

- Ако говорим за прозрачна и разбираема система на здравеопазване, която позволява наблюдение на случващите се процеси, тя е удобна както за пациента, така и за лекаря. Такава система не допуска загуба на информация и осигурява на различни специалисти бърз достъп до едни и същи данни. Всички тези предимства могат да се ползват единствено чрез системата за електронно здравеопазване.

Д-р Чакса споделя, че техническата помощ на СЗО е изиграла решаваща роля за въвеждането на системата в Латвия. По молба на Министерството на здравеопазването регионалният офис на СЗО/Европа е провел национален форум по въпроси на електронното здравеопазване с цел подкрепа на прехода към онлайн платформи за електронни здравни услуги.

- Министерството на здравеопазването се обърна към СЗО за техническа помощ в много критичен момент, казва д-р Айга Руран, ръководител на офиса на СЗО в Латвия. – Участието на СЗО не само спомогна за разсейването на редица погрешни схващания относно изпълнението на тази задача, но и „обърна“ скептичното отношение на хората към въвеждането на системата за електронно здравеопазване.

Екип от служители на СЗО и национални експерти дадоха категорична оценка, че системата за електронно здравеопазване в Латвия е готова за широко използване. Тя има всички възможности да осигури предоставянето на здравни услуги при прозрачност на плащанията, да увеличи достъпа до здравни услуги и да насърчи участието на пациентите в грижата за собственото им здраве.

Благоприятни перспективи

Доставчиците на здравни услуги, които вече ползват платформата, отбелязват ключови предимства на системата: тя позволява проучване на историята на заболяванията на пациента, резултати от предишни прегледи и изследвания, което пък помага да се избегне ненужно дублиране.

- Това е много важно както от практическа гледна точка, така и от гледна точка на безопасността на пациента, казва д-р Ренате Смит, главен лекар в Детската клинична университетска болница в Рига.

Към днешна дата всички болници, почти всички аптеки и половината от общопрактикуващите лекари в Латвия са сключили договори за прилагането на системата за електронно здравеопазване. По всяка вероятност през 2018 г. страната ще бъде готова и за задължително въвеждане на системата.

СЗО/Европа

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.