Вие сте в: Начало // Всички публикации // Социално-икономическата цена на деменцията

Социално-икономическата цена на деменцията

През 2010 г. очакваните световни разходи, свързани с деменцията, се равняват на 604 млрд. щатски долара, става ясно от „Световен доклад за болестта на Алцхаймер” от 2010 г., изготвен от Световната Алцхаймер организация. Около 70% от тези разходи са реализирани в Западна Европа и Северна Америка и обхващат неформални грижи (неплатени грижи, предоставени от семейството и от други хора), директни разходи за социални грижи (предоставени от професионалисти от общността и в домовете на болните) и директни разходи за медицински грижи (разходи за лечение на деменция и други състояния за първична и вторична грижа).

Разходите за неформални грижи и директните разходи за социални грижи по принцип представляват приблизително еднакви части от общите разходи, докато преките медицински разходи са много по-ниски. Въпреки това в страните с нисък и умерен среден доход неформалните разходи са по-голямата част от общите разходи, а директните разходи за социални грижи са незначителни.

Деменцията е синдром, който може да бъде причинен от редица прогресивни нарушения, които засягат паметта, мисленето, поведението и способността да се извършват обичайните всекидневни дейности. Болестта на Алцхаймер е най-разпространеният вид деменция. Другите видове включват съдова деменция, деменция с Lewy-тела и фронтотемпорална деменция.

Деменцията засяга предимно възрастните хора, въпреки че зачестяват случаите на развитие на болестта преди 65-годишна възраст, а след това вероятността от развитие на нарушенията се удвоява приблизително на всеки пет години.

В доклада за болестта Световната Алцхаймер организация прави оценка, че през 2010 г. в целия свят ще има 35,6 млн. души, живеещи с деменция. Техният брой ще нарасне до 65,7 млн. до 2030 г. и до 115,4 млн. – до 2050 г. Почти две трети от заболелите живеят в страни с нисък и умерен среден доход, като там се очаква и най-голямото увеличение на броя им.

Хората с деменция, техните семейства и приятели биват засегнати от болестта в личностен, емоционален, икономически и социален план. Липсата на информираност е глобален проблем. Правилното разбиране за социалната цена на деменцията може да помогне много в усилията за справяне с проблема. Болестта вече ангажира значително всички здравни и социални системи по света, а икономическото отражение върху семействата все още не се оценява в достатъчна степен.

Мащабът на общата цена на деменцията е обясним, като се има предвид, че около 0,5% от общия брой на населението в света живее с деменция. В световен мащаб се очаква разходите за деменция да се повишат. Предварително е изчислено 85% увеличение на разходите до 2030 г., единствено въз основа на прогнозираното нарастване на броя на хората с деменция. Съществува вероятност разходите в страните с нисък и умерен среден доход да се увеличават по-бързо от тези на страните с висок доход, защото с икономическото развитие е налице тенденция на увеличение на разходите за човек към нивата, които се наблюдават в страните с висок среден доход, както и поради факта, че увеличението на броя на хората с деменция ще бъде много по-рязко в тези региони.

Съществува спешна нужда да бъдат развити разходно-ефективни, социално изгодни модели медицински и социални грижи, които да отговарят на нуждите на хората с деменция и техните близки в хода на заболяването, както и от стратегии за превенция. Понастоящем чрез инвестиране в изследвания и икономически ефективни подходи за обгрижване могат да се предвидят и управляват бъдещите обществени разходи. Правителствата, както здравните и социалните системи трябва да бъдат адекватно подготвени за бъдещето, като е необходимо да се търсят начини за подобряване живота на хората с деменция и полаганите грижи за тях.

Ето защо Световната Алцхаймер организация призовава държавите по света да признаят болестта деменция за обществено значим и здравен приоритет, да разработят национални планове за справяне с болестта, както и да гарантират на хората с деменция правото да получават обезщетения за увреждания. От организацията настояват новите инвестиции в грижи за хроничните болести винаги да включват и деменцията.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.