Вие сте в: Начало // Всички публикации // Време е за действие

Време е за действие

Това е мотото на Световния ден за борба с Алцхаймер през 2010 година, стана ясно на специална пресконференция. По време на събитието специалисти и представители на гражданско сдружение „Алцхаймер – България” коментираха разпространението на заболяването у нас, диагностиката и лечението, както и социалната цена на болестта.

Проф. Лъчезар Трайков – изпълнителен директор на Александровска болница и ръководител на Катедрата по неврология на МФ в София, информира, че деменциите са третото най-значимо страдание след онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания. Със застаряването на европейското население се увеличават дементните състояния. Дементно болните у нас са около 100 хил. души, а страдащите от Алцхаймер са около 50 000 души. Приблизително още толкова ще развият заболяването до 3-5 години, като вече и у нас съществуват диагностични тестове, с които заболяването да бъде разпознато 4-5 години преди развиването му. 3% от хората между 50 и 65 години са засегнати от Алцхаймер, след 65 години – около 20%, а след 80-годишна възраст –  около 30%. Проф. Трайков коментира, че българските невролози познават най-модерните практики в областта на деменциите и прилагат всички диагностични методи, познати на световната неврологична общност.

Проф. Трайков уточни, че съществува клинична пътека, която дава възможност за безплатно диагностициране на заболяването, но лекарствата за лечението след това не се поемат от здравноосигурителната институция. Специалистът съобщи, че от 1 септември т.г. към Александровска болница функционира Дом за възрастни хора, в който могат да бъдат обгрижвани хора с когнитивни нарушения. За съжаление все още тази услуга не се финансира от НЗОК и приемът се осъществява срещу заплащане. Проф. Трайков информира, че в дома работят специалисти, които добре познават спецификата на дементните заболявания. Освен това от лечебното заведение са поели ангажимента при необходимост възрастните хора да бъдат консултирани във високотехнологичните структури на Александровска.

От сдружение „Алцхаймер – България” информираха, че през изминалата година са открити два информационно-консултативни центъра за болестта на Алцхаймер и са функционирали благодарение на финансовата подкрепа на фонд „Социално подпомагане” на МТСП. През тази година все още центровете не са получили помощ от външна институция, но те продължават да действат.

За съжаление в момента България е единствената държава в Европейския съюз, която не реимбурсира медикаментите за лечение на заболяването, алармираха от сдружение „Алцхаймер – България”. Специалисти, пациенти и техните близки бяха категорични, че осигуряването на лекарства за болните от Алцхаймер е от изключителна важност заради непрекъснато нарастващата му социална значимост. От неправителствената организация запознаха журналистите с кореспонденция по казус за дискриминация на болните с Алцхаймер. От неправителствената организация са сезирали Комисията за защита от дискриминация, като акцент в жалбата е поставен върху осигуряването на лекарствата, предназначени за намаляване на процеса на деменция, и по-конкретно върху факта, че те не се покриват от НЗОК и не са включени в Наредба №38. Комисията за защита от дискриминация се е произнесла през юли т.г., че невключването на заболяването на Алцхаймер и сходните на него заболявания в Списъка на заболяванията по приложението към Наредба №38 от 2008 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата напълно или частично, представлява пряка дискриминация по признак „увреждане”. От Комисията предписват на МЗ да бъдат предприети действия за включване на болестта на Алцхаймер и сходните на него заболявания в този списък. Тази препоръка обаче е обжалвана от МЗ и още не е реализирана.

По време на срещата стана ясно, че всички европейски правителства признават предизвикателствата, пред които ще се изправят здравните и социалните системи до 2050 г., а някои от тях вече са приели национални планове за действие. Участниците в събитието заявиха желание и в България да бъдат променени здравните и социалните политики, като болестта на Алцхаймер се припознае като социалнозначимо заболяване.

Специалистите информираха още, че бъдещето на терапията на заболяването е свързано с възможността за евентуално използване на ваксина и лекарства, наречени секретазни инхибитори, които биха ограничили развитието и отлагането на амилоидния белтък в мозъка, който води и до неговото увреждане. Подобно лечение не само би забавило, но и би спряло развитието на болестта. Проучванията върху тези медикаменти са в ход и вече са влезли във фаза многоцентрови, мултинационални наблюдения върху няколкостотин болни.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.