Вие сте в: Начало // Всички публикации // Международен форум по дементология

Международен форум по дементология

На 8 април т.г. в аудитория „Проф. Янко Добрев“ на лечебното заведение се състоя научен форум „Поведенчески нарушения при невродегенеративни заболявания – state of art“ с участието на учени от Франция, Германия и Сърбия. Симпозиумът се проведе под егидата на БАН, по инициатива на Българското дружество по деменции, чийто председател е чл.-кор. проф. Лъчезар Трайков – ръководител на Катедрата по неврология към МУ и завеждащ на Отделението по диагностика и лечение на дегенеративни и съдови деменции в Клиниката по неврология.

Научният симпозиум бе посветен на нарушения в поведението – депресия, апатия, раздразнителност, агресия, импулсивност и др., при невродегенеративни заболявания, протичащи с деменция. Особено внимание бе отделено на случаите с ранно настъпваща деменция, които често протичат нетипично, както и на пациентите, при които има данни за наследственост.

Съвременният подход към диагнозата на ранни и атипични деменции включва подробно клинично и невроизобразяващо изследване, в съчетание с генетично и патологично изследване на мозъка. През последните години все повече се откриват различни причинители и генетични дефекти при ранни и наследствени деменции.

В резултат на подробни изследвания екипът на проф. Трайков открива нова патологична картина в българска фамилия, която оформя нова нозология в спектъра на разпространение на т.нар. „лоши белтъци“ в мозъка (тау протеин и бета-амилоид), като пълното генетично изследване разкрива нов механизъм на дефект в тау гена.

Проф. Трайков обясни, че при тази нова нозология се удвоява дозата на тау гена, което води до нетипична картина, наподобяваща болестта на Алцхаймер. Откритието е в резултат на колаборация с екип от френски учени. Специалистът уточни, че клиничната картина на това заболяване прилича на болестта на Алцхаймер, но всъщност става дума за специфичен генетичен дефект, който причинява заболяване, различно от болестта на Алцхаймер.

Много важно е при случаи на бърза промяна в паметта и поведението пациентът и близките му да потърсят веднага  консултация с невролог-дементолог в специализирани клиники, за да се организират необходимите изследвания за диференциалната диагноза. Въпросите, които възникват в процеса на диагнозата – за хода на заболяването, прогнозата, възможните подходи за лечение, рисковете за евентуална наследственост и други етични проблеми, са от изключително важно значение за пациента и семейството му.

Тази нова форма на деменция подчертава необходимостта от още по-точно ранно разграничаване на две от основните дегенеративни заболявания – Болест на Алцхаймер и Фронто-темпорална деменция, поради очертаващата се разлика в терапевтичния подход, в светлината на новите терапевтични стратегии за пълно спиране на болестототворните механизми в мозъка. Специалистите са концентрирани върху ранна и прецизна диагноза с цел прицелно лечение със съвременните средства на генно верифицирана терапия, насочена към специфично въздействие върху всяка отделна форма на токсични белтъци.

През 2016 г. екипът на проф. Трайков спечели един от най-големите проекти – „Ранни маркери за диагностика на дегенеративни болести“, финансирани от Министерството на образованието.

– Този факт доказва важната роля и мястото на България в областта на дементологията в Европа и е стъпка в съгласуване на усилията на европейските държави за борба с последствията от деменциите. Изключително важен е обменът на добри практики, обобщава проф. Трайков. – Добрата новина е, че успехите ни мотивират да продължим посоката, да държим нивото с убеждението, че нашите експерти се отличават с висок потенциал и имат достойно присъствие в международните форуми за постижения в областта на невронауките.

Модерни форми на психорехабилитация

На 11 април т.г. в рамките на инициативата „Въпреки болестта“ екипът и пациентите на Клиниката по психиатрия в лечебното заведение организираха среща по повод на Световния ден за борба с шизофренията. Част от пациентите разказаха личните си истории, за да подчертаят, че въпреки заболяването не се оттеглят от света, не избягват социалните контакти. За гостите болните бяха подготвили артистична програма – оперно пеене, изпълнения на пиано, изложба от картини, изработени по време на терапевтичния процес в артателието.

Цел на Световния ден е да се напомни, че шизофренията е сериозно психично заболяване, при което тежко страдат емоциите, волята и мисленето. Болестта засяга 1% от общата популация и е определена като социалнозначима, тъй като започва в ранна възраст, уврежда когнитивно-познавателните функции и води до сериозни нарушения в социалната реализация на индивида. Най-често началото на заболяването е във възрастта между 18 и 35 години и засяга повече жените.

В психиатричната клиника на Александровска болница се прилагат съвременни форми на лечение и грижи за хората с психични заболявания. През изминалата година са преминали около 1200 пациенти, като 40% от тях са с диагноза шизофрения, като повечето са на възраст до 30 години. През този период дневния стационар са посещавали 333 пациенти с диагноза шизофрения, които са участвали в психообучителните и рехабилитационни програми – групови обучения, социален клуб, музикотерапия, английски език, театрално ателие. В рехабилитационните програми участват и трима доброволци, които преподават английски език, театър и йога.

В клиниката успешно са въведени релаксиращи и занимателни програми, включително за болни от дневния стационар. По желание болните играят шах и домино, редят пъзели, решават листовки, общуват. Арттерапията, музикотерапията и спортът развиват интелекта и кондицията, повишават концентрацията, стимулират творческото мислене, невербалната комуникация и др. С тези образователни програми се изграждат социални и комуникативни умения, които да улеснят процеса на ресоциализация на пациентите и да стимулират желанието им за самостоятелен живот в естествена среда.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.