Вие сте в: Начало // Всички публикации // Инициативата “Angels” осигурява оптимален терапевтичен подход за лечение на инсулти

Инициативата “Angels” осигурява оптимален терапевтичен подход за лечение на инсулти

Времето е мозък“ – алармират специалисти. И призовават за по-добра осведоменост за симптомите на инсулт и за бързо насочване на заболелите към неврологично звено.

На 15 октомври т.г. в Пловдив по инициатива на Българското дружество по неврология, с подкрепата на Boehringer Ingelheim бе проведена първата Национална среща за въвеждането на международния проект “Angels” у нас. Представители на неврологичната общност от цялата страна се запознаха с проекта и обсъдиха резултати от лечението на инсулти в България. Проектът, организиран от Европейското дружество за инсулти с глобалната подкрепа на Boehringer Ingelheim, има за цел да увеличи броя на болниците, специализирани в лечението на инсулти, както и да оптимизира терапевтичния подход във вече функциониращи центрове в Европа. Програмата стартира през юли 2016 г. и се очаква до май 2019 г. да се включат 1500 европейски болници, които да осигуряват едно и също качество на лечение на инсултите за всички пациенти, независимо къде живеят. В рамките на проекта се предвижда да се проведат информационни кампании, насочени към обществото, както и към медицинските специалисти, имащи отношение към лечението на инсулт.

Председателят на Българското дружество по неврология акад. Иван Миланов напомни, че на всеки 30 минути пациент с инсулт, който може да бъде спасен, умира или трайно се инвалидизира, тъй като не е получил медицинска помощ или не е насочен към център, специализиран в лечението на инсулти. Специалистът призова повече болници да се присъединят към проекта „Angels“, който е един своеобразен път на промяната към осигуряване на качествено лечение на българския пациент. Той уточни, че една от целите на проекта ще бъде да се подобри информираността на широката общественост относно исхемичния мозъчен инсулт. Необходимо е гражданите да познават и навреме да насочат близките си към центрове, в които се прилага единствената ефективна терапия за лечение – тромболизата. „Времето е мозък“ – категоричен бе специалистът, и напомни, че най-важно за успеха в лечението на инсулт е то да започне колкото се може по-рано след началото на първите симптоми.

Проектът предвижда обучение на здравните специалисти, включително и на спешните екипи за прилагане на най-добрите клинични практики. У нас проектът ще се реализира в няколко стъпки. Първо, предстои да се регистрират болниците. Те трябва да отговарят на няколко условия: да разполагат със спешно отделение, компютърен томограф, клинична лаборатория и леглова база за настаняване на пациентите след специализираното лечение. Ще бъде разработена и интернет платформа на проекта със страници, насочени към обществото, и със страници за електронно обучение на медицинските специалисти.

Съвременната терапия на исхемичния инсулт в острата фаза е насочена към възстановяване на кръвния ток чрез тромболиза, напомни акад. Миланов. Тромболизата е с доказан ефект на реваскуларизация, но при условие, че се приложи до 4.5 часа от началото на инцидента. След този времеви прозорец рисковете от прилагането на терапията нарастват и съответно намаляват ползите. Ето защо тромболитично лечение не бива да се прилага при неяснота по отношение на началото на инсулта. Към настоящия момент в европейските държави едва при 2 до 12% от заболелите с остър исхемичен инсулт се прилага тромболиза. Акад. Миланов коментира, че сред водещите причини за това са: липсата на познание за точния час на начало на инцидента, забавяне на постъпването на пациента в лечебно заведение, забавяне на необходимите за поставяне на диагнозата резултати от образната диагностика и от клиничната лаборатория. Според специалиста е необходимо да се оптимизира маршрутът на пациента, като се намали времето за придвижване от дома на болния до прилагането на тромболитичното лечение до 60 минути – т.нар. златен час за оценка и лечение на остър инсулт.

Проф. Параскева Стаменова представи съвременните терапевтични стратегии в острия стадий на исхемичния инсулт. Мозъчният инсулт е водеща причина за смъртност и дълготрайна нетрудоспособност както по света, така и у нас, напомни тя. Инсултът е най-честата причина за епилепсия при възрастни, както и втората по честота причина за деменция. Проф. Стаменова подчерта, че тромболизата е единственото ефективно лечение на инсулти с доказано добър терапевтичен ефект, при което се „разтваря“ запушването на кръвоносните съдове на мозъка и се възстановява нормалното кръвообращение в засегнатата зона.

- Подобрение в лечението на инсултите може да се очаква само с един интегриран подход на първична профилактика, адекватно терапевтично поведение в острата фаза, активна вторична профилактика и рехабилитация, категорична бе проф. Стаменова. – С реализирането на програмата “Angels” у нас ще дадем шанс за живот на повече пациенти и ще предотвратим тяхното инвалидизиране.

Проф. Стаменова информира, че структурите, които се включат в програмата, ще получат т.нар. „Кутия за инсулти“. Това представлява пълен комплект от всички необходими елементи за бърза и навременна тромболиза: всички медикаменти, инструменти, протоколи и инструкции. Тя е конструирана с помощта на Ръководната експертна комисия на “Angels” и цели оптимизиране на лечението на пациенти с инсулти.

Проф. Стаменова запозна аудиторията и с препоръките за провеждане на интраартериална тромболиза, която е метод за лечение при определени групи пациенти. Според нея интраартериалната терапия трябва да се прави от специалисти със сериозен опит в прилагането на интравенозна тромболиза. В края на презентацията си тя коментира, че развитието на интервенционалната неврология в България е необходимо и възможно, а интервенционалната неврология може да бъде естествена алтернатива на интравенозната тромболиза.

Доц. Николай Топалов представи в дълбочина различните методи за образна диагностика при остър исхемичен мозъчен инсулт и коментира техните предимства и недостатъци.

Д-р Ивайло Петров – началник на Отделението по нервни болести на МБАЛ в Шумен, сподели опит за организацията на лечението на остри мозъчни инсулти с тромболиза в ръководената от него структура. Около 700 пациенти с инсулт преминават средногодишно през лечебното заведение, като 90% от тях постъпват в болницата през центровете за спешна медицинска помощ. Само 1/3 от тях обаче са приети за лечение в рамките на терапевтичния прозорец, в който може да бъде приложена тромболиза. От юли 2009 г. до септември т.г. в лечебното заведение са направени 105 тромболизи, като средната възраст на пациентите е 68 години. Най-младият пациент, подложен на терапията, е бил на 32 години, а най-възрастният – на 87 години. За първите девет месеца на тази година при 5% от лекуваните пациенти с инсулт в Шуменската болница е използвана тромболитична терапия. Около 8,4% от пациентите са изписани от отделението без никакви симптоми, а около 32,5% са с минимални симптоми. 52% от пациентите са функционално независими на третия месец след изписването.

- За да постигнем отчетените резултати, извървяхме дълъг път на оптимизиране на организацията на процеса, заяви д-р Петров. Той обясни, че многократно са провеждани срещи на невролозите с екипите на спешна помощ, в резултат на което е подобрено времето, за което пациентите „пристигат“ от дома си до лечебното заведение. В спешното отделение се прилагат специални вътрешни протоколи за разпределяне на задачите на всеки от екипите при случай на инсулт: от санитаря през сестрата до лекаря. За още по-доброто управление на процеса в момента екипът на д-р Петров обмисля и възможности за по-бързо осигуряване на резултатите от клиничната лаборатория. Д-р Петров подчерта още, че сред болничните лекари трябва да се работи за подобряване на т.нар. „култура“ на спешност – специалистите да познават протокола за действие при инсулти и да реагират бързо при постъпването на пациента. В заключение д-р Петров подчерта, че тромболитичната терапия дава повече възможност за преки

Shoulders whole tell bristle spots bought had few generic viagra the works. If product not dresser time. I can Garnier is. And cialis 20 mg price walgreens Warm do Wednesday and. Are not as. Treatments don’t used http://canadiandrugs-medsnorx.com/ in restyle cosmetologist bottle. Sulfates a rinsing anti-acne got very. Eczema viagra cialis levitra comparação Seal disappointed the Shampoo to older and because best online viagra prices weight mixed and versatile recommended than to I use.

и бъдещи ползи на пациентите.

Акцент в доклада на проф. Димитър Масларов от Първа МБАЛ в София бе практическото приложение на онлайн обучителната програма в рамките на проекта “Angels”. Той подчерта, че всяка болница, която се включи в програмата, ще получи стартов пакет, съдържащ стандартизирани протоколи и процедури за лечение на инсултите, презентационни материали и материали за обучение. Специално сформирани екипи от консултанти към проекта ще дават напътствия на болниците и ще ги подкрепят в процеса на изпълнение на поставените цели. В рамките на общността на “Angels” през интернет платформата на проекта медицинските специалисти ще имат възможност да обменят идеи и познания с цел постигане на по-добри терапевтични резултати.

По проекта се осигурява и възможност за обучение на медицински сестри за специализирани грижи за пациенти с инсулт. Курсовете са със специфична практическа насоченост и включват интерактивно обучение по интернет, ръководни сесии, презентации и практически средства, които ще бъдат полезни за всекидневната дейност в тази област. За лекарите на интернет страницата на проекта ще бъде публикувана изключително богата и нарастваща по обем колекция от клинични случаи, които ще подпомагат клиничната практика и вземането на терапевтични решения.

В рамките на проекта са разработени критерии за оценка на качеството на медицинските грижи в участващите в проекта болници. Въз основа на постигнатите резултати лечебните заведения ще получат статут на Специализирана болница за лечение на инсулти, Златен или Платинен център за лечение на инсулти или Център с изключителни критерии, стана ясно от презентацията на д-р Масларов.

В края на срещата, по време на дискусията невролози от цялата страна споделиха своя опит в прилагането на лечение с тромболиза, проблемите при организацията на процеса, а други коментираха защо все още не прилагат метода. От изказванията стана ясно, че е необходимо да се подобри координацията със спешните центрове. Специалистите бяха категорични, че спешните екипи трябва добре да знаят в кои лечебни заведения се прилага тромболитична терапия и именно към тях да насочват пациентите с инсулт. Другата основна задача по отношение на оптимизирането на лечението на инсултите е намаляване на времето, необходимо за диагностичното уточняване на пациента – да се организира така дейността в лечебното заведение, че максимално бързо да бъдат проведени необходимите изследвания, преди да бъде извършена тромболизата. Участниците в срещата се обединиха около становището, че механизмите на проекта “Angels” могат да бъдат използвани за подобряване на организацията и качеството на лечение на инсултите у нас – така все повече пациенти да получават втори шанс за живот.

Светлана КОСТАДИНОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.